Kontakt

Bądźmy w kontakcie


Biuro w Warszawie

22 455 56 00

Symfonia Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa


Kariera w Symfonii Zostań naszym Partnerem

Symfonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132, kod pocztowy: 02-305, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000228956 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP: 5262831503, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego: 30.044.000,00 złotych.