Kontakt

Bądźmy w kontakcie


Biuro w Warszawie

22 455 56 00

Symfonia Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa


Kariera w Symfonii Zostań naszym Partnerem Akt o Usługach Cyfrowych / Digital Services Act

Symfonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132, kod pocztowy: 02-305, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000228956 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP: 5262831503, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego: 30.044.000,00 złotych.

Punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, Komisji Europejskiej, Rady Usług Cyfrowych oraz odbiorców usług na potrzeby stosowania przepisów Aktu o Usługach Cyfrowych: [email protected]. Kontakt jest możliwy w języku polskim i angielskim. Jeżeli chcesz zgłosić nielegalne treści kliknij tutaj.


Point of contact for member states’ authorities, the European Commission, the European Board of Digital Services and the recipients of the services for the application of the Digital Services Act: [email protected]. Contact is possible in English or Polish. To report illegal content click here.