POLITYKA PRYWATNOŚCI SYMFONII


Jako Symfonia szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy świadomi, że powierzając nam informacje o sobie obdarzasz nas swoim zaufaniem. Dlatego chcemy przekazać Ci najważniejsze informacje o tym, co dzieje się z danymi osobowymi na Twój temat, które przetwarzamy. W tej Polityce opisujemy, w jaki sposób i kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, do czego je wykorzystujemy, komu je przekazujemy, jak długo je przechowujemy oraz jakie prawa przysługują Ci w tym kontekście.

1. DEFINICJE

Dla ułatwienia poniżej zdefiniowaliśmy kilka najważniejszych pojęć jakimi posługujemy się w tym dokumencie:

Polityka - dokument, który właśnie czytasz, czyli Polityka Prywatności Symfonii;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Strony Internetowe - należące do Symfonii strony internetowe dostępne pod następującymi adresami: symfonia.pl, sklep.symfonia.pl, blog.symfonia.pl, szybkafaktura.pl, akademiasymfonii.pl, reset2.pl, miedzyfirmami.pl, skanuj.to.

2. KIM JESTEŚMY I CZYJE DANE PRZETWARZAMY

Administratorem danych:

 • (1) osób, które odwiedzają i korzystają z naszych Stron Internetowych;
 • (2) osób, które odwiedzają lub śledzą profile Symfonii na portalach Facebook, LinkedIn i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje;
 • (3) osób, które kontaktują się z Symfonią za pośrednictwem internetowych formularzy kontaktowych, telefonu, poczty e-mail lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 • (4) osób, które biorą udział w webinarach organizowanych przez Symfonię;
 • (5) klientów lub potencjalnych klientów Symfonii, czyli osób zainteresowanych lub korzystających z produktów lub usług oferowanych przez Symfonię;
 • (6) przedstawicieli partnerów biznesowych Symfonii (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Symfonii);
 • (7) kandydatów na pracowników Symfonii;
 • (8) subskrybentów newslettera Symfonii.

jest Symfonia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228956, posiadająca numer NIP 5262831503 oraz kapitał zakładowy w wysokości 28 599 000 zł (dalej jako “Symfonia”, “my”, “nasze”, “nas”).

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Symfonię, prosimy kierować na adres e-mail [email protected]. lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. Symfonia sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, z dopiskiem “RODO”.

3. KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:

 • przeglądasz jedną z naszych Stron Internetowych;
 • śledzisz i wchodzisz w interakcje z naszymi kanałami w portalach społecznościowych;
 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem internetowych formularzy kontaktowych, telefonu, poczty e-mail lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 • zapisujesz się i bierzesz udział w webinarach organizowanych przez Symfonię;
 • zawierasz z nami umowę dotyczącą usług lub produktów Symfonii, a także korzystasz z oferowanych przez nas produktów i usług;
 • kontaktujesz się z nami w ramach współpracy biznesowej, doradztwa lub konsultingu, wykonywania i dostarczania usług na naszą rzecz;
 • odpowiadasz na oferty pracy w Symfonii;
 • subskrybujesz nasz newsletter.

Pozyskujemy Twoje dane osobowe od osób trzecich, gdy:

 • w przypadku przedstawicieli partnerów biznesowych Symfonii: otrzymujemy kontakt do Ciebie od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy;
 • w przypadku kandydatów do pracy: otrzymujemy kontakt do Ciebie od naszych pracowników lub współpracowników, w ramach systemu poleceń.

4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • (1) osoby odwiedzające i korzystające z naszych Stron Internetowych:


  • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszych Stron Internetowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania ze Stron Internetowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • profilowanie w celu analizy sposobu korzystania ze Stron Internetowych oraz dopasowania oferty do potrzeb użytkownika Strony Internetowej - o ile wyrazisz na to zgodę w ustawieniach plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Wyrażenie zgody na profilowanie w celu w celu analizy sposobu korzystania ze Stron Internetowych oraz dopasowania oferty do Twoich potrzeb jest dobrowolne.

 • (2) osoby, które odwiedzają lub śledzą profile Symfonii na portalach Facebook, LinkedIn i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje:


  • informowanie o produktach i usługach oferowanych przez Symfonię oraz budowanie pozytywnego wizerunku Symfonii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • promowanie treści edukacyjnych powiązanych z obszarami działalności Symfonii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów.

 • (3) osoby, które kontaktują się z Symfonią za pośrednictwem internetowych formularzy kontaktowych, telefonu, poczty e-mail lub innych dostępnych kanałów komunikacji:


  • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

 • (4) osoby, które biorą udział w webinarach organizowanych przez Symfonię:


  • organizacja i umożliwienia Ci uczestnictwa w webinarze (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • zapewnienia właściwego funkcjonowania technicznego webinaru (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • marketing bezpośredni naszych usług i produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do Twojego uczestnictwa w webinarze.

 • (5) klienci lub potencjalni klienci Symfonii:


  • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług lub podjęcie odpowiednich czynności niezbędnych do zawarcia umowy przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości związanych z prawidłowym rozliczeniem i zaksięgowaniem płatności za usługi nabywane od Symfonii (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości);
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Symfonii takich jak: windykacja i dochodzenie należności wynikających z umowy oraz ustalenie, dochodzenia i obrona przed roszczeniami powstającymi w związku ze świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • marketing bezpośredni naszych usług i produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • zarządzanie jakością świadczonych przez nas usług, mi.in. poprzez badanie poziomu Twojej satysfakcji za pomocą ankiet satysfakcji klienta (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia usług na Twoją rzecz.

 • (6) przedstawiciele naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Symfonii):


  • kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych, będących osobami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • kontakt z naszymi partnerami biznesowymi, prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do nawiązania i funkcjonowania współpracy biznesowej z Symfonią.

 • (7) kandydaci na pracowników Symfonii:


  • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych - o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  W zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie szerszym niż określony w przepisach Kodeksu Pracy, to po prostu nie umieszczaj ich w swojej aplikacji.

 • (8) subskrybenci naszego newslettera:


  • informowanie o produktach i usługach oferowanych przez Symfonię oraz budowanie pozytywnego wizerunku Symfonii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • promowanie treści edukacyjnych powiązanych z obszarami działalności Symfonii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • marketing bezpośredni usług Symfonii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania subskrypcji naszego newslettera.

W przypadku:

 1. osób odwiedzających i korzystających z naszych Stron Internetowych

  • przetwarzamy: adres IP, dane zapisane w plikach cookies lub plikach w innych technologiach podobnych do cookies;
 2. osób, które odwiedzają lub śledzą profile Symfonii na portalach Facebook, LinkedIn i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje

  • przetwarzamy: imię i nazwisko lub nick, inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu lub które dobrowolnie nam podasz;
 3. osób, które kontaktują się z Symfonią za pośrednictwem internetowych formularzy kontaktowych, telefonu, poczty e-mail lub innych dostępnych kanałów komunikacji

  • przetwarzamy: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, informacje o interesujących Cię produktach i usługach Symfonii lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;
 4. osób, które biorą udział w webinarach organizowanych przez Symfonię

  • przetwarzamy: imię i nazwisko lub nick, adres email, informacje o interesujących Cię produktach i usługach Symfonii;
 5. klientów lub potencjalnych klientów Symfonii

  • przetwarzamy: dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe niezbędne do zawarcia umowy, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, siedziby lub wykonywania działalności, adres e-mail, numer telefonu lub dane firmy takie jak numer NIP, numer REGON, adres siedziby lub wykonywania działalności gospodarczej, dane niezbędne do dokonania i rozliczenia płatności za zakupione usługi, informacje o interesujących Cię produktach i usługach Symfonii;
 6. przedstawicieli naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Symfonii)

  • przetwarzamy: imię i nazwisko, numer NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, nr telefonu lub inne dane, które nam podasz w ramach współpracy;
 7. kandydatów na pracowników Symfonii

  • przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i wcześniejszym zatrudnieniu oraz inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;
 8. subskrybentów naszego newslettera

  • przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o interesujących Cię produktach i usługach Symfonii.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Poniżej dowiesz się, jak długo przechowujemy pozyskane dane osobowe, zależnie od podmiotów i kategorii przetwarzanych danych:

 1. osoby odwiedzające i korzystające z naszych Stron Internetowych:

  • informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji w logach serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa;
  • informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy zgodnie z okresami retencji zawartymi w tabeli, znajdującej się w sekcji PLIKI COOKIES Polityki.
 2. osoby, które odwiedzają lub śledzą profile Symfonii na portalach Facebook, LinkedIn i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje:

  • dane niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych profili lub wchodzisz z nimi w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować nasze profile - tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.
 3. osoby, które kontaktują się z Symfonią za pośrednictwem internetowych formularzy kontaktowych, telefonu, poczty e-mail lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

  • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy;
  • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 4. osoby, które biorą udział w webinarach organizowanych przez Symfonię:

  • dane niezbędne do przeprowadzenia webinaru przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń;
  • jeżeli podczas rejestracji na webinar wyrazisz również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, to dane takie będziemy przechowywać do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.
 5. klienci lub potencjalni klienci Symfonii:

  • dane przechowujemy przez cały okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez określony w przepisach prawa okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej lub okres przedawniania roszczeń dla umów cywilnoprawnych;
  • jeżeli w toku negocjacji lub współpracy wyrazisz również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, to dane takie będziemy przechowywać do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.
 6. przedstawiciele naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Symfonii):

  • dane osobowe, które pozyskujemy poprzez kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych będących osobami prawnymi oraz przez kontakt z naszymi partnerami biznesowymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa podatkowego;
  • dodatkowo, dane potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 7. kandydaci na pracowników Symfonii:

  • jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te usuwamy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz;
  • jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu rekrutacji;
  • jeżeli Twoja kandydatura zostanie nam zgłoszona przez pracownika lub współpracownika Symfonii w ramach programu poleceń i nie wypełnisz formularza przesłanego na Twój adres e-mail, to usuniemy Twoje dane wraz z zamknięciem rekrutacji na dane stanowisko lub w ciągu 30 dni od wysłania formularza.
 8. subskrybenci naszego newslettera:

  • dane niezbędne do realizowania subskrypcji newslettera przechowujemy do czasu cofnięcia Twojej zgody na jego otrzymywanie.

6. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. osoby odwiedzające i korzystające z naszych Stron Internetowych:

  • dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi analitycznych, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej oraz analizowania statystyk jej użytkowania;
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Symfonię w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 2. osoby, które które odwiedzają lub śledzą profile Symfonii na portalach Facebook, LinkedIn i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje:

  • operatorzy portali społecznościowych;
  • podmioty, którym zlecamy prowadzenie naszych profili w mediach społecznościowych;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia profili na portalach Facebook, LinkedIn i YouTube;
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Symfonię w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 3. osoby, które kontaktują się z Symfonią za pośrednictwem internetowych formularzy kontaktowych, telefonu, poczty e-mail lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

  • operatorzy poczty elektronicznej;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i naszej strony internetowej;
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Symfonię w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  • podmioty świadczące usługi wsparcia biznesu np. firmy kurierskie i operatorzy pocztowi;
  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi wsparcia biznesu w zakresie marketingu bezpośredniego - o ile wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych;
  • podmioty z grupy kapitałowej, które świadczą na rzecz Symfonii usługi wsparcia biznesu w zakresie marketingu i zarządzania relacjami z zewnętrznymi podmiotami, w tym w szczególności HRtec sp.z o.o.;
  • partnerzy Symfonii, których lista dostępna jest pod linkiem symfonia.pl/partnerzy - o ile wyrazisz zgodę na udostępnienie Twoich danych naszym partnerom.
 4. osoby, które biorą udział w webinarach organizowanych przez Symfonię:

  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do organizacji i przeprowadzenia webinarów;
  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi wsparcia biznesu w zakresie marketingu bezpośredniego - o ile wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych;
  • podmioty z grupy kapitałowej, które świadczą na rzecz Symfonii usługi wsparcia biznesu w zakresie marketingu i zarządzania relacjami z zewnętrznymi podmiotami, w tym w szczególności HRtec sp.z o.o.;
  • partnerzy Symfonii, których lista dostępna jest pod linkiem symfonia.pl/partnerzy - o ile wyrazisz zgodę na udostępnienie Twoich danych naszym partnerom.
 5. klienci lub potencjalni klienci Symfonii:

  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania przedsiębiorstwem;
  • doradcy prawni oraz konsultanci obsługujący Symfonię w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  • operatorzy płatności - wyłącznie w zakresie informacji związanych z płatnością za usługi zakupione od Symfonii;
  • podmioty świadczące usługi wsparcia biznesu np. firmy kurierskie i operatorzy pocztowi;
  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi wsparcia biznesu w zakresie marketingu bezpośredniego - o ile wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych;
  • podmioty z grupy kapitałowej, które świadczą na rzecz Symfonii usługi wsparcia biznesu w zakresie marketingu i zarządzania relacjami z zewnętrznymi podmiotami, w tym w szczególności HRtec sp.z o.o.;
  • partnerzy Symfonii, których lista dostępna jest pod linkiem symfonia.pl/partnerzy - o ile wyrazisz zgodę na udostępnienie Twoich danych naszym partnerom.
 6. przedstawiciele naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Symfonii):

  • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Symfonii;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania przedsiębiorstwem
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Symfonię w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  • podmioty świadczące usługi wsparcia biznesu np. firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.
 7. kandydaci na pracowników Symfonii:

  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi;
  • agencje rekrutacyjne, z których usług korzysta Symfonia;
  • podmioty z grupy kapitałowej, które świadczą na rzecz Symfonii usługi z zakresu wsparcia rekrutacji, w tym w szczególności HRtec sp.z o.o.;
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Symfonię w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  • podmioty świadczące usługi wsparcia biznesu np. firmy kurierskie i operatorzy pocztowi;
  • jeżeli Twoja kandydatura została zgłoszona w ramach wewnętrznego programu poleceń - członkowi personelu Symfonii, który zgłasza Twoją kandydaturę.
 8. subskrybenci naszego newslettera:

  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do wysyłki newslettera.

Ponieważ korzystamy z usług Google Cloud Poland Sp. z o.o (Google Analytics, Google Tag Manager i Google Ads), Facebook Ireland Limited (Facebook Pixel), Microsoft Corporation (MS Clarity) oraz Hotjar Ltd. (Hotjar), Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez te podmioty poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO) lub innych odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w RODO. Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

7. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • żądanie dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania

  W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.

 • usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania

  Na Twoje żądanie usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.

 • prawo do przenoszenia danych

  W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Symfonii (art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail [email protected], lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. Symfonia sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, z dopiskiem “RODO”.

8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

9. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE

Stosujemy różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych partnerów.

STATYSTYKI STRONY FACEBOOK

Na naszym fanpage’u korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

GOOGLE ANALYTICS

Na naszych Stronach Internetowych korzystamy z Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Stron Internetowych oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących ich funkcjonowania. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj i tutaj.

GOOGLE TAG MANAGER

Na naszych Stronach Internetowych korzystamy z Google Tag Manager. Jest to system zarządzania tagami JavaScript i HTML. Tagi to małe elementy kodu, które między innymi służą do pomiaru ruchu i analizy zachowań odwiedzających (zrozumienia wpływu naszych kampanii marketingowych i kanałów społecznościowych, remarketingu i orientacji na grupy docelowe oraz do testowania i optymalizacji stron internetowych). Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Google Tag Manager można znaleźć tutaj, a zasady korzystania z Google Tag Manager tutaj.

GOOGLE ADS

Na naszych Stronach Internetowych korzystamy z Google Ads. Jest to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii marketingowych realizowanych przez Symfonię, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych komunikatów osobom, które w przeszłości odwiedziły jedną ze Stron Internetowych. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi znajdziesz tutaj.

FACEBOOK PIXEL

Na naszych Stronach Internetowych korzystamy z Facebook Pixel. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii marketingowych realizowanych przez Symfonię w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji naszych działań także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć tutaj.

HOTJAR I MS CLARITY

Na naszych Stronach Internetowych korzystamy z Hotjar i MS Clarity. Są to narzędzia pozwalające monitorować ruch użytkowników na stronie internetowej: tworzyć na tej podstawie mapę kliknięć oraz analizować ścieżkę, po której poruszają się użytkownicy. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tymi usługami można znaleźć tutaj (Hotjar) oraz tutaj (MS Clarity).

10. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą profile Symfonii na portalach Facebook, LinkedIn i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdziesz pod poniższymi linkami:

11. PLIKI COOKIES

Na naszych Stronach Internetowych korzystamy z technologii plików cookies i podobnych (np. pixel tags).

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Korzystamy również z narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że - w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody - informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka, albo które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności.

Pliki cookies, których używamy, można podzielić na kilka kategorii wskazanych w tabeli poniżej - znajdziesz tam szczegółową listę plików cookies, które wykorzystujemy na wszystkich naszych Stronach Internetowych. Aby dowiedzieć się, jakie pliki cookies są wykorzystywane na konkretnej Stronie Internetowej, możesz wyświetlić informacje dotyczące prywatności witryny za pomocą funkcjonalności przeglądarki, z której korzystasz.

Rodzaj i cel Nazwa Czas przechowania

Niezbędne


Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania Stron Internetowych i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

_zlcid czas trwania sesji w przeglądarce
_zlcstore do momentu usunięcia
bscookie 1 rok
callpagecookietest czas trwania sesji w przeglądarce
consent 2 lata
li_gc 180 dni
PHPSESSID czas trwania sesji w przeglądarce
PrestaShop-# 20 dni
SERVERID czas trwania sesji w przeglądarce
test_cookie 1 dzień
MoodleSession czas trwania sesji w przeglądarce
rc::a do momentu usunięcia
rc::c czas trwania sesji w przeglądarce
OptanonConsent 1 rok
_smwps do momentu usunięcia
_RequestVerificationToken czas trwania sesji w przeglądarce
ARRAffinity
ARRAffinitySameSite czas trwania sesji w przeglądarce
ASP.NET_SessionId czas trwania sesji w przeglądarce

Funkcjonalne


Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają poprawę funkcjonalności Stron Internetowych oraz zawarcie w nich spersonalizowanych elementów, np. rozpoznawanie użytkownika powracającego na naszą stronę i zapamiętywanie jego preferencji, takich jak login, język lub region, w którym przebywa. Można też używać ich do zapamiętywania wprowadzonych zmian dotyczących rozmiaru tekstu, czcionki lub innych elementów, które można indywidualnie dostosowywać. Te pliki cookie mogą być też wykorzystywane do świadczenia zamówionych przez Ciebie usług. Odrzucenie funkcjonalnych plików cookie może wpłynąć na wszelkie rozszerzone funkcje Strony Internetowej.

callpage-widget-version czas trwania sesji w przeglądarce
cp_widget_geo_response do momentu usunięcia
lidc 1 dzień
reguSklep czas trwania sesji w przeglądarce
hex (40) 30 dni
gcdcAppVector do momentu usunięcia
gcdcApp czas trwania sesji w przeglądarce
fbsr_758250527857840 czas trwania sesji w przeglądarce
cp_widget_session 30 dni
_zlcstore czas trwania sesji w przeglądarce
i18n_redirected 1 rok
Fonts-RESET2-x-font-css do momentu usunięcia
Fonts-RESET2-x-font-url do momentu usunięcia

Statystyczne i analityczne oraz dotyczące wydajności strony


Statystyczne i analityczne oraz dotyczące wydajności strony Te pliki cookie umożliwiają nam analizę wizyt i źródeł ruchu na Stronach Internetowych, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać ich wydajność. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po Stronach Internetowych. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą Stronę Internetową. Są to m.in. pliki cookies używane przez Google Analytics, Hotjar i MS Clarity.

_clck 1 rok
_clsk 1 dzień
_cltk czas trwania sesji w przeglądarce
_dc_gtm_UA-# 1 dzień
_ga 2 lata
_ga_# 2 lata
_gat 1 dzień
_gid 1 dzień
_hjAbsoluteSessionInProgress 1 dzień
_hjFirstSeen 1 dzień
_hjIncludedInPageviewSample 1 dzień
_hjIncludedInSessionSample_# 1 dzień
_hjSession_# 1 dzień
_hjSessionUser_# 1 rok
_hjTLDTest czas trwania sesji w przeglądarce
_smvs do momentu usunięcia
AnalyticsSyncHistory 30 dni
c.gif czas trwania sesji w przeglądarce
CLID 1 rok
collect czas trwania sesji w przeglądarce
cookiesession1 1 rok
cp_metrics czas trwania sesji w przeglądarce
cp_resolvedTriggers do momentu usunięcia
cp_score do momentu usunięcia
cp_session_id do momentu usunięcia
ln_or 1 dzień
AnalyticsSyncHistory 30 dni
pagead/1p-conversion/863273366/ czas trwania sesji w przeglądarce
phpbb3_# 1 rok

Marketingowe i remarketingowe


Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszych Stron Internetowych. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego.

_fbp 3 miesiące
_gcl_au 3 miesiące
_lfa 2 lata
_lfa_expiry do momentu usunięcia
_lfa_test_cookie_stored czas trwania sesji w przeglądarce
_smvc do momentu usunięcia
ads/ga-audiences czas trwania sesji w przeglądarce
ANONCHK 1 dzień
bcookie 1 rok
DEVICE_INFO 180 dni
fbssls_# czas trwania sesji w przeglądarce
LAST_RESULT_ENTRY_KEY czas trwania sesji w przeglądarce
LogsDatabaseV2:Vee304d27||#LogsRequestsStore do momentu usunięcia
MR 7 dni
MUID 1 rok
remote_sid czas trwania sesji w przeglądarce
SM czas trwania sesji w przeglądarce
smg do momentu usunięcia
smuuid do momentu usunięcia
smvr do momentu usunięcia
SRM_B 1 rok
TESTCOOKIESENABLED 1 dzień
UserMatchHistory 30 dni
VISITOR_INFO1_LIVE 180 dni
YSC czas trwania sesji w przeglądarce
YtIdbMeta#databases do momentu usunięcia
yt-remote-cast-available czas trwania sesji w przeglądarce
yt-remote-cast-installed czas trwania sesji w przeglądarce
yt-remote-connected-devices do momentu usunięcia
yt-remote-device-id do momentu usunięcia
yt-remote-fast-check-period czas trwania sesji w przeglądarce
yt-remote-session-app czas trwania sesji w przeglądarce
yt-remote-session-name czas trwania sesji w przeglądarce
zte# czas trwania sesji w przeglądarce
IDE 1 rok
smcfds do momentu usunięcia
td czas trwania sesji w przeglądarce

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą Stroną Internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów.

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności Symfonii mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na naszej stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

Polityka obowiązuje od dnia 06 kwietnia 2023 roku.