Studio KSeF

Studio KSeF to spotkania ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jak skutecznie przygotować swoją firmę na wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur. Zainicjujemy także dyskusję o nowych technologiach, stanie cyfryzacji polskich przedsiębiorstw, rozwiązaniach chmurowych i automatyzacji procesów. Partnerem cyklu jest Symfonia – pionier wśród dostawców oprogramowania do zarządzania firmą dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ciekawi goście, angażujące dyskusje, ważne pytania. Dołącz do nas i bądź na bieżąco!

Partner cyklu:

Organizator cyklu:

Partner merytoryczny:

Publikacje

Cyfryzacja bez ryzyka. Wyniki audytu KSeF – jak podejść do nich z głową? 

Najnowsza debata w ramach cyklu Studia KSeF skupiła się na praktycznych aspektach przystosowania przedsiębiorstw do nadchodzących zmian prawnych oraz wykorzystania cyfryzacji dla bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej. 

Chcesz poznać rozwiązania Symfonii, które pomogą Ci w procesie transformacji cyfrowej? Skontaktuj się nami, by uzyskać więcej informacji.

Nie zwlekajmy z KSeF. To ważny krok ku cyfryzacji polskich firm

Rozwiązania chmurowe stają się fundamentem nowoczesnego biznesu, przynosząc ze sobą nie tylko większą elastyczność i redukcję kosztów, ale także zwiększone bezpieczeństwo dzięki zaawansowanej infrastrukturze i zarządzaniu na najwyższym poziomie. W najnowszym materiale z serii Studio KSeF, eksperci branżowi wnikliwie analizują wpływ technologii chmurowych na ochronę danych, efektywność operacyjną oraz zapewnienie ciągłości działania firm w sytuacjach kryzysowych.

Stan cyfryzacji sektora MŚP w Polsce

Z raportu przygotowanego przez ZPP na zlecenie Symfonii wynika, że tylko 60 procent polskich firm odczuwa potrzebę cyfryzacji, a jedynie co piąty ankietowany widzi w digitalizacji potencjał na zwiększenie przychodów firmy. Tymczasem wejście w życie obowiązkowego KSeF, wymusi na przedsiębiorcach odejście od papierowego obiegu faktur w firmie, na rzecz w pełni cyfrowego.

Cyfryzacja MŚP i KSeF

to seria comiesięcznych spotkań z przedstawicielami rządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Podczas dyskusji, zaproszeni goście przedstawią kluczowe zagadnienia dotyczące cyfryzacji, transformacji chmurowej polskich przedsiębiorstw, bezpieczeństwa danych w przestrzeni cyfrowej oraz prawne i praktyczne aspekty wymienionych rozwiązań.

Porozmawiajmy o KSeF

to rozmowy z przedstawicielami rządu, biznesu i organizacji pozarządowych o KSeF. Przyglądamy się wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur z różnych perspektyw.

Tydzień z KSeF

w tym formacie przyglądamy się procesowi legislacji i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Sprawdzamy postępy w implementacji rozwiązania, poziom przygotowania polskich firm i komentarze ekspertów. Cotygodniowy przegląd prasy i portali.

Tydzień z KSeF

Zapraszamy na pierwszy „Tydzień z KSeF”! W tym krótkim formacie będziemy uważnie przyglądać się procesowi legislacji i wdrożenia Krajowego Systemu e-Fakur.

Prasówka z KSeF #2

Witamy Państwa w drugim Tygodniu z KSeF. W tym formacie przyglądamy się procesowi legislacji i wdrożenia Krajowego Systemu e-Fakur. Sprawdzamy postępy w implementacji rozwiązania, poziom przygotowania polskich firm i komentarze ekspertów.

Prasówka z KSeF #3

Witamy Państwa w kolejnym Tygodniu z KSeF. W tym formacie przyglądamy się procesowi legislacji i wdrożenia Krajowego Systemu e-Fakur. Sprawdzamy postępy w implementacji rozwiązania, poziom przygotowania polskich firm i komentarze ekspertów.

Prasówka z KSeF #4

Witamy Państwa w kolejnym Tygodniu z KSeF. W tym formacie przyglądamy się procesowi legislacji i wdrożenia Krajowego Systemu e-Fakur. Sprawdzamy postępy w implementacji rozwiązania, poziom przygotowania polskich firm i komentarze ekspertów.

Prasówka z KSeF #5

Witamy Państwa w kolejnym Tygodniu z KSeF. W tym formacie przyglądamy się procesowi legislacji i wdrożenia Krajowego Systemu e-Fakur. Sprawdzamy postępy w implementacji rozwiązania, poziom przygotowania polskich firm i komentarze ekspertów.

Tydzień z KSeF

Witamy Państwa w kolejnym Tygodniu z KSeF.  Krajowy System e-Faktur ma wejść w życie 1 lipca 2024 roku. Projekt jest już w Sejmie. Jakie nowe obowiązki zostaną nałożone na podatników VAT w związku z prowadzeniem KSeF? Poznaj perspektywę 4 ekspertów reprezentujących przedsiębiorców, księgowych, dziennikarzy oraz dostawców oprogramowania.

 

Tydzień z KSeF

Krajowy System e-Faktur ma wejść w życie 1 lipca 2024 roku. Projekt jest już w Sejmie. Jaki jest finalny kształt ustawy o KSeF?​ Poznaj perspektywę 3 ekspertów reprezentujących Ministerstwo Finansów, księgowych oraz dostawców oprogramowania

Eksperci

Bogdan Zatorski
+

Bogdan Zatorski
Kierownik
ds. analiz biznesowych
w Symfonii

Michał Sieradzan
+

Michał Sieradzan
Product Manager
Produktów
Finansowo Księgowych
w Symfonii

Bogdan Zatorski
+

dr hab. Stanisław Hońko
prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Bogdan Zatorski
+

Jacek Podgórski
Dyrektor Forum Rolnego
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Quiz

Na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, stan cyfryzacji w biznesie w Polsce jest:

O 1% poniżej średniej

O 3% poniżej średniej

Na takim samym poziomie

Czy faktury VAT mogą być wystawiane ręcznie?

Tylko w wyjątkowych wypadkach

Nie

Tak

Ile faktur wystawiały średnio MŚP w Q3 2022?

31

19,5

11,5

Jaki odsetek polskich przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań chmurowych? (Dane GUS, 2021)

11,5%

41%

29%

SPRAWDŹ WYNIK

Ankieta

Czy Twoja firma korzysta z rozwiązań chmurowych?

Tak

Nie

ZAGŁOSUJ

Czy Twoja firma jest gotowa na wdrożenie KSeF?

Tak

Nie

ZAGŁOSUJ

Ile FV miesięcznie wystawiasz?

do 10

do 100

do 500

powyżej 500

ZAGŁOSUJ

Pytania

Zapoznaj się z najważniejszymi pytaniami i odpowiedziami, które przygotowalinasi eksperci. Nie znalazłeś interesującego Cię tematu? Napisz do nas przez poniższy formularz kontaktowy. 

Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje o KSeF?

Aktualne informacje o KSeF znajdują się na stronie rządowej Krajowy System e-Faktur (KSeF) (podatki.gov.pl) oraz naszym blogu Blog Symfonia: podcasty, poradniki, webinaria oraz e-booki.

Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje o KSeF?

Aktualne informacje o KSeF znajdują się na stronie rządowej Krajowy System e-Faktur (KSeF) (podatki.gov.pl) oraz naszym blogu Blog Symfonia: podcasty, poradniki, webinaria oraz e-booki.

Od kiedy będzie obowiązywał KSeF?

Od stycznia 2022 roku można korzystać z KSeF dobrowolnie, natomiast docelowo KSeF stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym. Wciąż czekamy na ostateczną datę wejścia w życie tego obowiązku. 

Kogo będzie obowiązywał KSeF?

Wciąż czekamy na oficjalny komunikat Ministerstwa Finansów, niemniej na tą chilę KSeF ma być obowiązkowy dla:

    • przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku VAT,
    • przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT
    • podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

Czy KSeF będzie obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców?

W pierwszym etapie wdrażania KSeF można decydować, czy wystawi się fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy też pozostanie przy dotychczas stosowanym rozwiązaniu. Wciąż czekamy na ostateczną postać przepisów, nie mniej na tą chwilę KSeF ma być obowiązkowy przede wszystkim dla:

  • przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku VAT,
  • przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT.

Co to jest faktura elektroniczna?

Elektroniczna faktura KSeF to taka, która jest wystawiona oraz przesłana do nabywcy w formacie elektronicznym o konkretnej strukturze. To nic innego jak cyfrowy dokument w popularnym formacie wymiany xml o narzuconej przez Ministerstwo Finansów strukturze zamieszczenia informacji w pliku. Elektroniczna faktura KSeF jest cyfrowym odpowiednikiem tradycyjnej, papierowej faktury, która dzięki uporządkowaniu danych może być automatycznie przetwarzana przez wystawcę, odbiorcę, czy biuro rachunkowe.

Czy w KSeF przewidziana jest procedura samofakturowania?

Tak. Sprzedawca uprawniający nabywcę do samofakturowania będzie musiał nadać nabywcy to uprawnienie w KSeF. Faktury w ramach tej procedury będą mogły być wystawiane bezpośrednio przez nabywcę oraz przez podmioty uprawnione przez niego do wystawiania faktur w KSeF.

Czy w KSeF można wystawiać faktury dla osób prywatnych?

Przygotowywane przepisy o KSeF przewidują obowiązek wystawiania faktur dla podatników (B2B) jak również możliwość wystawiania faktur na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej (B2C) oraz umożliwia dostęp do tych faktur.

Czy tylko podatnik będzie mógł wystawić swoje własne faktury w KSeF, czy może to zrobić biuro rachunkowe?

KSeF przewiduje możliwość wskazania przez podatnika podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur np. biura rachunkowego. W takim przypadku, faktury mogą wystawiać osoby fizyczne uprawnione do tego w imieniu tego podmiotu, czyli pracownicy tego biura.

Czy wysyłanie faktur wymaga podpisu elektronicznego?

Wysyłki można dokonać w ramach sesji interaktywnej lub wsadowej (paczki faktur). Wysyłka faktury bądź paczki faktur zostanie dokonana przez podatnika lub osobę uprawnioną, po prawidłowo zakończonym procesie autoryzacji tego użytkownika np. za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub inną metodą jednoznacznej identyfikacji tej osoby.

Czy potrzebna jest zgoda kontrahenta, by wystawić fakturę w KSeF?

Dla wystawienia faktury w KSeF nie jest konieczna zgoda kontrahenta. Kontrahent natomiast może nie wyrazić zgody na otrzymywanie faktur w KSeF. W przypadku braku zgody na otrzymywanie faktur w KSeF przez kontrahenta, taką fakturę należy dostarczyć do odbiorcy w inny uzgodniony sposób. Po wprowadzaniu przepisów o obowiązkowym KSeF, taka zgoda stanie się zbędna.

Czy papierowa faktura będzie całkowicie zbędna?

Tak, papierowa forma faktury będzie zbędna. Obecnie nabywca może zażądać przekazania faktury w inny sposób np. papierowo lub elektronicznie.

Napisz do nas!

Masz pytania bądź chcesz się z nami podzielić swoją opinią? Zapraszamy do kontaktu! 

13 + 8 =