Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych

Symfonia ułatwia obsługę PPK łącząc siły z Aviva Investors TFI Poland, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i TFI Allianz Polska S.A.

Co z tym PPK? - Pracownicze Plany Kapitałowe

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych za pośrednictwem AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Aviva Investors TFI Poland lub TFI Allianz Polska S.A. oraz korzystają z systemu Symfonia Kadry i Płace mogą zautomatyzować zarządzanie programem PPK. Symfonia oraz wspomniane wyżej instytucje finansowe zintegrowały bowiem swoje systemy informatyczne.

Co zyskujesz dzięki integracji systemów Symfonia i AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Aviva Investors TFI Poland oraz TFI Allianz Polska S.A.?

 • Dokumenty i dane niezbędne do prowadzenia PPK (m.in. umowy o przystąpieniu do programu, deklaracje pracownikówwskazania wysokości składek) będą przesyłane  bezpośrednio z oprogramowania kadrowo-płacowego  Symfonia Kadry i Płace do systemów informatycznych Aviva Investors TFI Poland, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz TFI Allianz Polska S.A.
 • Specjalnie zaprojektowany interfejs (API) ułatwi korzystanie z usługi i sprawi, że będzie to bardziej intuicyjne.
 • Większa automatyzacja obsługi PPK przez działy kadrowe w firmach.
 • Brak konieczności zatrudniania nowych pracowników do obsługi PPK.

– Współpraca z Aviva Investors TFI Poland, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz TFI Allianz Polska S.A. dzięki automatyzacji części administracyjnej związanej z obsługą programu PPK to przede wszystkim odciążenie naszych klientów i ich pracowników w działach kadrowych oraz HR. To nie tylko ułatwienie dla dużych firm, ale także przedsiębiorstw z sektora MŚP, gdzie praktycznie nie ma możliwości zatrudnienia dodatkowych pracowników do obsługi programu – komentuje Piotr Ciski, prezes zarządu Symfonii.

Osiem kroków by przygotować firmę do PPK

 1.  Zweryfikuj, od kiedy Twoja firma ma obowiązek utworzenia PPK.
 2. Sprawdź i dokonaj analizy czy istniejący już i prowadzony program PPE spełnia warunki nietworzenia PPK.
 3. Wybierz instytucję finansową do obsługi i zarządzania PPK.
 4. Dokonaj analizy grup pracowników, dla których zachodzi obowiązek utworzenia PPK i ustal ewentualne wysokości składek dodatkowych (dobrowolnych).
 5. Zweryfikuj procesy w organizacji i ewentualne wprowadź konieczne zmian.
 6. Podpisz umowę o zarządzanie PPK z wybranym partnerem.
 7. Sfinalizuj umowę o prowadzenie PPK.
 8. Zaplanuj dodatkowe koszty w przyszłych budżetach.

W 2020 program obejmie także MŚP

Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzane są stopniowo. Na pierwszy ogień poszły duże przedsiębiorstwa, które przystąpiły do programu w 2019 r.

Ze względu na epidemię COVID-19 zmieniły się terminy dotyczące średnich oraz małych przedsiębiorstw.

Aktualnie firmy zatrudniające na dzień 30.06.2019 co najmniej 50 osób, mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 27.10.2020 r., a na zawarcie umowy o prowadzenie PPK – do 10.11.2020 r. Identyczne terminy obowiązują firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (na dzień 31.12.2019 r.).

Pozostałe firmy (bez względu na stan zatrudnienia) mają obowiązek podpisania umowy o zarządzanie PPK do 23.04.2021 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10.05.2021 r.

Jednostki sektora finansów publicznych obowiązują następujące terminy:

 • podpisanie umowy o zarządzanie PPK: do 26.03.2021 r.
 • podpisanie umowy o prowadzenie PPK: do 10.04.2021 r.

Wybierz instytucję finansową:

 

 

 

 

https://www.aviva.pl/pracownicze-plany-kapitalowe/

https://axa.pl/emerytura-i-inwestycje/ppk/

https://www.allianz.pl/dla-ciebie/fundusze-inwestycyjne/programy-w-tfi/ppk/

 

Zobacz jak działa wymiana danych z instytucjami finansowymi w programie Symfonia Kadry i Płace