Symfonia ERP Kadry i Płace

Kompletny system wspierający efektywne zarządzanie pracownikami i zleceniobiorcami zgodnie z przepisami prawa

Wygoda, dopasowanie do potrzeb i zgodność z przepisami prawa

Symfonia ERP Kadry i Płace to system, dzięki któremu zautomatyzujesz większość czynności związanych z obsługą kadrowo-płacową.

Wygoda użytkowania
Za pomocą Symfonii możesz łatwo dostarczyć niezbędne raporty, wnioski, PITy, deklaracje ZUS i inne wymagane prawem dokumenty. W zależności od potrzeb możesz wybrać formę papierową lub elektroniczną.
Dopasowany do potrzeb
System został zaprojektowany tak, aby można go było łatwo dopasować do potrzeb zarówno małych, jak i większych organizacji. Posiada setki gotowych szablonów raportów, typów zdarzeń czy składników wynagrodzeń, co znacznie ułatwia codzienną pracę.
Zgodność z prawem
Program jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

Praca z systemem księgowym Symfonia ERP Kadry i Płace

Usprawnienie pracy działu kadrowo - płacowego

Pełna obsługa procesów kadrowych i płacowych w firmie w ramach jednolitego systemu. Program wspiera specjalistów kadrowych przy tworzeniu umów, zgłaszania pracowników do ZUS, współpracę z programem Płatnik czy systemem e-ZLA.

Automatyzacja pracy

Komplet gotowych narzędzi i rozwiązań automatyzujących pracę i procesy w obszarze HR, kadr i płac, m.in. automatyczne wygenerowanie odpowiednich danych do deklaracji podatkowych oraz do GUS czy wysyłanie przypomnień o konieczności przeprowadzenia badań lekarskich.

Obsługa wynagrodzeń i urlopów

Wygodne wyliczanie składników wynagrodzenia, potrąceń, składek i podatku; rozliczanie korekt, wyliczanie wynagrodzeń za czas pracy i nieobecności, przygotowanie przelewów elektronicznych pracownikom i zleceniobiorcom.

Obsługa umów cywilno-prawnych

Obsługa wszystkich typów umów cywilno-prawnych wraz z wyliczeniem podatku, składek ZUS, wypłatą zasiłków, przygotowania listy wypłat, rachunków i przelewów.

Wsparcie w tworzeniu dokumentów księgowych

Możliwość skonfigurowania schematów, na podstawie których utworzony zostanie rozdzielnik księgowy uwzględniający wszystkie istotne składniki, naliczenia i koszty. Gotowy dokument można przesłać bezpośrednio do jednego z programów księgowych Symfonii, lub zapisać w formacie PDF albo wydrukować.

Sprawdź, jak wiele możesz zrobić z programem
Symfonia Kadry i Płace
Poznaj szczegóły

Stwórz kompleksowy system do zarządzania obszarem kadrowo-płacowym oraz HR

Zobacz wszystkie możliwości, jakie dajemy w Symfonii profesjonalistom zarządzającym procesami kadrowo-płacowymi

Symfonia HR

Połącz swój program kadrowo-płacowy z nowoczesnym portalem HR udostępnionym wszystkim pracownikom. Symfonia HR obsługuje wnioski urlopowe, wspiera komunikację i szkolenia pracowników, ma wbudowany system rekrutacyjny (ATS).

Więcej

Symfonia ERP e-Pracownik

Rozszerz program kadrowo-płacowy o portal e-Pracownik udostępniony wszystkim pracownikom. e-Pracownik obsługuje rejestrację i harmonogramowanie czasu pracy, urlopy, delegacje, wgląd w paski płacowe i PIT'y.

Więcej

Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Przekaż dane księgowe po obliczeniu listy płac bezpośrednio do bufora w programie finansowo-księgowym. Koszty pracy, składki, podatki i inne pozycje mogą być zaksięgowane standardowo oraz równolegle, oraz podzielone na wiele miejsc powstawania kosztów takich jak działy, projekty, zadania i inne.

Więcej
Skorzystaj z naszego oprogramowania i przenieś swój biznes na wyższy poziom

Dajemy Ci wsparcie na każdym etapie pracy z programem

Każdy użytkownik systemu Symfonia ERP Kadry i Płace może skorzystać z merytorycznego wsparcia w Centrum pomocy Symfonii. Każdy użytkownik systemu Symfonia ERP Kadry i Płace może skorzystać z merytorycznego wsparcia w Centrum pomocy Symfonii. Centrum pomocy Symfonii to baza wiedzy, aktualizowana na bieżąco przez Dział Wsparcie Technicznego Produktu.

Naszym klientom udostępniamy też poradniki wideo oraz profesjonalne szkolenia, a także porady naszych ekspertów na Blogu Symfonii

Nasz Blog

Zobacz inne teksty na naszym blogu!

Sprawdź, jak wiele możesz zrobić z programem Symfonia ERP Kadry i Płace
Zadbaliśmy o to, by kluczowe procesy kadrowo-płacowe można było obsłużyć kompleksowo, intuicyjnie, bezpiecznie i tak szybko, jak to tylko możliwe.
Obsługa ewidencji danych pracowników - od rozpoczęcia do zakończenia umowy  
Łatwe wprowadzanie i zmiany wszystkich danych potrzebnych do obsługi kadrowo-płacowej. Wygodny kreator pomaga przygotować dokumenty niezbędne podczas zatrudnienia nowej osoby. Uzupełnienie wszystkich potrzebnych danych osobowych, podatkowych czy dla ZUS jest niezwykle proste. Ułatwia także przygotowanie umowy, zgłoszenie pracownika i jego rodziny do ZUS i obliczenie pierwszego wynagrodzenia.
Na każdym etapie stosunku pracy przygotowywanie właściwych dla niego wydruków - od kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o pracę i zawarcia pierwszej umowy, aż do świadectwa pracy wydawanego po zakończeniu stosunku pracy. Wydruki można dostosować do wymogów przedsiębiorstwa – np. umieszczając na nich logo, znak wodny czy uwzględniając w ich treści specyficzne zapisy.​
W przypadku ponownego zatrudnienia tej samej osoby w przyszłości wszystkie wcześniej zaewidencjonowane dane osoby pozostają dostępne. Historyczne dane pracowników można archiwizować oraz anonimizować.​
Obsługa wynagrodzeń, zasiłków, benefitów i potrąceń  
Usprawnia przygotowanie wypłaty wykorzystując wiele składników, dodatków i wynagrodzeń za czas pracy i nieobecności. Od brutto program odliczy składki, podatek i potrącenia, a kwotę wynagrodzenia można przekazać sprawnie na konto przelewem elektronicznym. Możliwe jest przygotowanie dowolnej ilości list płac w miesiącu oraz skorygowanie wcześniejszych wypłat. Program pomaga także na koniec miesiąca przesłać informacje do księgowości i Płatnika oraz wysłać paski płacowe pracownikom. Wszystkie wartości pojawią się automatycznie na rocznych deklaracjach podatkowych i w danych dla GUS. 

Potrącenia​ 
Potrącenie od kwot netto, z tytułem wykonawczym i alimentacyjne (wyliczane automatycznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – także w przypadku zbiegu potrąceń), kary pieniężne, potrącenia za zgodą pracownika, pożyczki, PPK i inne.​ Katalog potrąceń można rozszerzyć o nowe pozycje.​ Zajęcia komornicze i alimenty mogą być przelewane elektronicznie na konto odbiorcy (także komornika) równocześnie z wypłatami.​ 

Korekty wynagrodzeń ​ 
Korygowanie wynagrodzeń ​i rozliczanie wyrównań, zwroty nadpłaconych i niedopłaconych składek ZUS, zmiany ​w rozliczonych w przeszłości wynagrodzeniach, zamiany nieobecności na inne (np. choroba pracownika, która wydarzyła się w trakcie już rozliczonego urlopu), możliwość wstecznej waloryzacji wynagrodzeń. 

Rozliczanie czasu pracy i nieobecności 
Program ewidencjonuje czas pracy według harmonogramu lub poza nim. Rozlicza nadgodziny, zarówno zwykłe, jak i średniotygodniowe. Okres rozliczeniowy, który można uwzględnić wynosi od jednego do dwunastu miesięcy. Symfonia obsługuje ponad 30 rodzajów nieobecności, można także oznaczyć i zaewidencjonować delegacje pracownicze i pracę wykonywaną zdalnie. Zwolnienia lekarskie wprowadza się ręcznie lub wczytuje bezpośrednio z PUE. Program wspomaga zarządzanie urlopami, zarówno zwykłymi, jak i na żądanie. Kalendarze pracowników w programie prowadzone są z dokładnością nawet do jednej minuty.  

Obsługa umów cywilnoprawnych  
Umożliwia zarządzanie różnymi rodzajami umów: zlecenia, o dzieło, zryczałtowanych, kontraktów menedżerskich czy dla rady nadzorczej. W łatwy sposób tworzy taką umowę z możliwością eksportu do pliku PDF lub Word. Obsługuje składki do ZUS (obowiązkowe i dobrowolne), różne kody ubezpieczeń i podatki. Rozlicza zasiłki i choroby korzystając z rozbudowanych algorytmów.  Przygotowuje listy wypłat, przelewy, dokumenty księgowe i przesyła dane do programu Płatnik.  

Obsługa zasiłków dla zleceniobiorców​ 
Dowolnej osobie zgłoszonej do ZUS ​i opłacającej składkę chorobową i/lub wypadkową podczas trwania zawartej umowy cywilno-prawnej można zarejestrować i rozliczyć choroby i zasiłki.​ Przy wyznaczaniu stawki dziennej uwzględniane są podstawy z wcześniejszych miesięcy ​w ramach trwających w momencie rozliczenia zasiłku umów.​ Zwolnienia lekarskie dla zleceniobiorców mogą być zarówno wprowadzane ręcznie przez użytkownika systemu, jak i wczytywane elektronicznie z PUE razem ze zwolnieniami pracowników etatowych. 

Obsługa świadczeń w naturze​ 
Rozliczanie dodatkowych świadczeń dla pracowników, których wartość stanowi przychód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Świadczenia socjalne, dodatkowe pakiety medyczne i ubezpieczenia, świadczenia rzeczowe, wpłaty PPK, PPE i inne. Podobnie jak w przypadku składników wynagrodzeń katalog dostępnych świadczeń można rozszerzyć tworząc nowe pozycje.​ 

Obsługa deklaracji ZUS ​oraz e-deklaracji podatkowych
Deklaracje dla programu Płatnik: DRA, RCA, RPA, RSA, RZA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZSWA, RIA, OSW.​ Podczas generowania danych o deklaracjach przeprowadzane są dodatkowe sprawdzenia kompletności danych pracowników pod kątem minimum wymaganego dla każdej z deklaracji. ​W przypadku rozliczania korekty wynagrodzeń, składek lub nieobecności przygotowywana jest deklaracja korygująca.​ Kopie przygotowanych deklaracji są wersjonowane i przechowywane są w specjalnym repozytorium w bazie danych programu, co umożliwia dostęp do ich historycznych wersji.​  Deklaracje PIT-11, PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/1R zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej są zawsze zgodne z aktualnym stanem prawnym.  Przygotowane w programie deklaracje można wyszukiwać, przeglądać, weryfikować, podpisywać ​i wysyłać z poziomu odpowiedniej kartoteki. ​Pracownikom można dostarczyć deklaracje w formie wydruków (także z numerem referencyjnym UPO), oraz opcjonalnie wysłać je w formie zaszyfrowanego załącznika e-mail lub opublikować na profilach pracowników w portalu pracowniczym.

Przelewy elektroniczne​ 
Ewidencja i przygotowanie plików ​z przelewami dla pracowników (obsługa ponad 30 systemów bankowych wykorzystywanych ​w Polsce).​ Przygotowane przelewy ewidencjonowane są w wewnętrznej kartotece, gdzie można je dodatkowo weryfikować. ​ Przelewy mogą być realizowane zarówno dla odbiorców indywidualnych (wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców, zajęcia komornicze, przelewy alimentacyjne), jak i do właściwych instytucji (składki ZUS pomniejszone ​o wartość wypłaconych zasiłków, podatki).​ 

Przygotowanie dokumentu księgowego ​
W Symfonia ERP Kadry i Płace można zdefiniować schematy księgowe dla dowolnych składników wynagrodzeń, świadczeń, naliczeń, potrąceń czy kwot do wypłaty. ​Po odpowiednim skonfigurowaniu możliwe jest przygotowanie dokumentu od ręki ​  i natychmiastowe przesłanie go bezpośrednio do jednego z narzędzi księgowych Symfonia lub zapisanie do pliku PDF z możliwością wydrukowania. Mechanizm księgowy umożliwia zarówno przygotowanie księgowań zwykłych, ​jak i równoległych.  Oprócz księgowań statycznych możliwe jest wykorzystanie kont księgowych konstruowanych dynamicznie, np. rozksięgowanie łącznych kosztów pracy pracownika na podstawie przepracowanych godzin lub współczynnika procentowego według działów, zespołów, prowadzonych projektów i zadań. Opcjonalnie dane, na podstawie których zostaną przygotowane księgowania – na przykład czas pracy na projektach – mogą być ewidencjonowane on-line przez pracownika ​i jego przełożonego w portalu e-Pracownik.​ Księgowane wynagrodzenia mogą być także dodatkowo zwymiarowane na podstawie danych o pracowniku przechowywanych w systemie kadrowo-płacowym​. 

Wbudowane przypomnienia 
Przypomnienia dają dodatkowe możliwości kontroli najważniejszych dat i terminów związanych z ewidencją kadrową. Zastosowanie przypomnień znacznie poprawia komfort pracy na systemie i zmniejsza szansę przeoczenia ważnych terminów.​  Badania lekarskie - przypomnienia ​o konieczności wykonania badań wstępnych i okresowych, a dla osób przebywających na długich zwolnieniach lekarskich także o badaniach kontrolnych (po 30 dniach nieprzerwanej choroby).​ Umowy o pracę – przypomnienia o nadchodzących terminach zakończenia umów zawartych na czas określony i okres próbny.​  Przypomnienia użytkownika – specjaliści ds. kadr i płac pracujący na systemie mogą dla dowolnej osoby wprowadzić przypomnienia ​o zadaniach do wykonania – np. konieczności dostarczenia dokumentu, przygotowania zaświadczenia, innych ważnych zadaniach do wykonania w przyszłości.​  Przypomnienia wdrożeniowe – możliwe do wdrożenia przypomnienia powiązane z danymi zawierającymi daty, dostępne dla większości pól w systemie.​  

Import comiesięcznych wartości ​z arkusza MS Excel​ 
Wygodne narzędzie umożliwiające przyspieszenie pracy nad wprowadzaniem ważnych informacji dostarczanych przez inne jednostki organizacyjne firmy podczas pracy nad listą płac.​ Dodatkowo podczas importu danych zmniejsza się ryzyko błędu (np. literówki) we wprowadzanych wartościach lub przypisania składnika wynagrodzenia do niewłaściwej osoby. 

Import kartoteki danych osobowych ​z programu Płatnik​ 
Stosowany jednorazowo na początku wdrożenia upraszcza i przyspiesza rozpoczęcie pracy w programie.​ Narzędzie łączy się z bazą danych programu Płatnik ​i pobiera z niego dane osobowe i identyfikacyjne pracowników oraz zleceniobiorców aktualnie zgłoszonych do ZUS. ​ Pobrane z kartoteki Płatnika rekordy dodawane są do bazy danych programu Symfonia ERP Kadry i Płace, dzięki czemu nie ma potrzeby ich przepisywać lub importować w inny sposób.​ Skraca to zarówno czas wprowadzania danych (o co najmniej 5 minut na każdego pracownika), jak i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów przy ich przepisywaniu. Obsługując 100 pracowników, oszczędzasz ponad 8 godzin pracy!  

Import elektronicznych zwolnień lekarskich ​e-ZLA 
Umożliwia pobranie z platformy PUE pliku ze zwolnieniami lekarskimi, walidację danych i import informacji o nich bezpośrednio do programu Symfonia ERP Kadry i Płace. ​Dostępna jest możliwość jeszcze wygodniejszej integracji z platformą PUE bezpośrednio przez API. ​Dzięki temu dane pobierane są bezpośrednio, co skraca proces i zwiększa jego niezawodność. ​ 

Obsługa płatności
Automatyka księgowa
Zarządzanie użytkownikami i organizacja działu księgowego
Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa
Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa
Zaawansowane możliwości analityczne