Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

E-sprawozdania finansowe: kto podlega nowemu obowiązkowi i jakie dokumenty trzeba składać w formie elektronicznej?

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych

Długość czytania:

5 grudnia 2018

Od 1 października 2018 r. przedsiębiorstwa mają obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Podpowiadamy, kto i jakie dokumenty musi składać w ten sposób.

Zgodnie z nowymi zasadami obowiązkiem składania e-sprawozdań finansowych objęte są następujące podmioty:

 • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.
Jak pracować i prowadzić firmę zdalnie?

Po nowelizacji m.in. Ordynacji podatkowej oraz Ustawy o rachunkowości po 1 października 2018 r. następujące dokumenty finansowe muszą być składane wyłącznie w postacie elektronicznej:

 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z działalności,
 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
 • opinia biegłego rewidenta/sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 • skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
 • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
 • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Nie ma obowiązku tworzenia ani wysyłania w formie elektronicznej poniższych dokumentów:

 • uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty.

Przepisy zezwalają na dołączanie ich w formie skanów.

Elektroniczne fakturowanie

W formacie xml muszą być obowiązkowo tworzone następujące dokumenty:

 • sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców sporządzone od 1 października 2018, niesporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone od 1 października 2018, niesporządzone zgodnie z MSR.

Ważne, aby pamiętać, że powyżej wymienione dokumenty, które są obowiązkowo tworzone w formie elektronicznej, muszą być przed wysłaniem podpisane elektronicznie zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Działy HR staną wkrótce przed wielkim wyzwaniem

Działy HR staną wkrótce przed wielkim wyzwaniem

Wdrożenie w Niemczech polityki migracyjnej najprawdopodobniej spowoduje odpływ z polskiego rynku pracy pracowników tymczasowych zza wschodniej granicy. Polskie przedsiębiorstwa, które obecnie zatrudniają Ukraińców, już w przyszłym roku staną przed wielkim wyzwaniem braku rąk do pracy.

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik