Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Błędy w plikach JPK_VAT – jak ich uniknąć?

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych

Długość czytania:

1 marca 2018

Raportowanie transakcji VAT za pomocą plików JPK_VAT ma na celu zwiększenie kontroli nad procesami biznesowymi i pomaga w walce z podatkowymi nadużyciami. Jednak to, co ułatwia pracę fiskusowi, nie zawsze jest łatwe dla przedsiębiorców. Dlatego właśnie w plikach JPK_VAT często pojawiają się błędy.

Do przesyłania ewidencji VAT w formie elektronicznej, w postaci pliku kontrolnego JPK_VAT, od lipca 2016 roku są zobowiązane duże firmy, natomiast od 25 lutego 2017 roku muszą to robić także mali i średni przedsiębiorcy.

Od 2018 roku ten sam obowiązek objął mikroprzedsiębiorców. Jednak przesyłanie co miesiąc JPK_VAT sprawia kłopot wielu firmom, co jest tym bardziej niebezpieczne, że obok odsetek karnych, fiskus może także naliczyć im sankcje w postaci 30% lub 100% zaniżonego podatku VAT.

Ministerstwo Finansów podało, że weryfikacja plików JPK_VAT w lutym 2017 roku wykazała liczne nieprawidłowości, do których najczęściej należały:

  • uwzględnienie w JPK_VAT zakupu faktur VAT przez podmioty, które nie są czynnymi podatnikami tego podatku,
  • rozbieżności w kwotach transakcji podanych przez kontrahentów oraz rozbieżności w plikach JPK_VAT i składanych deklaracjach za ten sam okres.

Warto przyjrzeć się dokładnie popełnianym najczęściej błędom i pokazać, skąd się biorą.

Symfonia ERP Handel gotowy na JPK V7

Różnica danych w plikach JPK_VAT i deklaracjach VAT

Ten problem sygnalizowało już Ministerstwo Finansów w wydanym przez siebie komunikacie, o którym napisaliśmy powyżej. Z jednej strony błędy mogą pojawić się z powodu pomyłek we wpisywanych kwotach, z drugiej – kłopot mogą sprawić transakcje wewnątrzwspólnotowe. Pierwsza opcja dotyczy głównie problemu z zaokrąglaniem sum, które w pliku JPK_VAT powinny odpowiadać kwotom z deklaracji VAT.

Można jednak łatwo tego uniknąć, porównując wartość z pola 10 deklaracji VAT-7 z polem K_10 JPK_VAT i w podobny sposób zestawić ze sobą pozostałe, odpowiadające sobie pola, w obydwu wykazach.

[tweet]W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych kwota netto z deklaracji VAT-EU musi odpowiadać kwocie w pliku JPK_VAT, dotyczącej tego samego kontrahenta. Gdy tak nie jest, oznacza to błąd.[/tweet] Także przy odwrotnym obciążeniu deklaracja VAT-27 musi się zgadzać z polem K_31 JPK_VAT.

Transakcja ujęta w nieodpowiednim zakresie dat

To częsty problem, który pojawiał się już w rozliczeniach na długo przed tym, zanim pojawiły się w Polsce pliki JPK. Zidentyfikowanie tego błędu nie jest jednak trudne. Zakres dat, jaki obejmuje dany plik JPK_VAT, jest określony w jego nagłówku. Wystarczy zatem porównać ten nagłówek z datami wystawienia faktur lub z datami sprzedaży. Gdy daty nie zawierają się w określonym przedziale czasowym JPK_VAT, mamy do czynienia z błędem.

Przy okazji warto dodać, że często błędem jest także wcześniejszy okres nagłówka w pliku w stosunku do daty dowodu zakupu w przypadku naliczonego podatku.

Błędne wykazanie transakcji w odwrotnym obciążeniu

Również mechanizm odwrotnego obciążenia sprawia wiele kłopotów podatnikom. Bardzo często w pliku JPK_VAT wykazują oni zakupy rozliczane tym mechanizmem tylko po stronie podatku naliczonego, tymczasem konieczne jest także ujęcie transakcji po stronie podatku należnego. Gdy nie stosuje się w tym przypadku świadomie tzw. szyku przestawnego, który został udostępniony od początku 2017 roku, gdy dochodzi do opóźnienia w otrzymaniu faktury, mamy do czynienia z błędem, który należy skorygować.

Wielokrotne wprowadzanie tej samej faktury

Ten błąd często pojawia się, gdy jedna faktura dokumentuje kilka różnych transakcji. Podatnicy wprowadzają wtedy do pliku JPK_VAT wielokrotnie ten sam dokument księgowy, gdy tymczasem może on zostać wprowadzony do pliku kontrolnego tylko raz.

Nieodpowiednie zakwalifikowanie transakcji

Klasyfikacja transakcji może być również źródłem błędu. Generuje to potem nieprawidłowości w pliku JPK_VAT. Najczęściej ten problem pojawia się, gdy podatnicy kwalifikują eksport jako wewnątrzwspólnotowy lub wykazują import spoza obszaru Unii Europejskiej, gdy tymczasem rzeczywista sytuacja jest przeciwna. Tego rodzaju pomyłki są błyskawiczne wyłapywane przez fiskusa, dzięki sprawdzaniu numeru identyfikacji kontrahenta.

Pliki JPK_VAT pozwalają organom skarbowym na kontrolę w pełni zautomatyzowaną, która umożliwia błyskawiczne wykrywanie nawet najdrobniejszych błędów. Trudno zatem liczyć na to, że coś zostanie przeoczone. Przedsiębiorcy muszą dołożyć wszelkich starań, aby eliminować nawet przypadkowe nieprawidłowości, ponieważ mogą one sprowadzić na firmę kontrolę skarbową.

Transformacja cyfrowa Twojej firmy - od czego zacząć

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik