Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

5 korzyści z nowej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych

Długość czytania:

5 listopada 2018

Zmiany wprowadzane w raportowaniu podatkowym nakładają na przedsiębiorców coraz więcej dodatkowych obowiązków. Po raz pierwszy pojawił się projekt, który ma zmierzać do ograniczenia liczby składanych deklaracji poprzez rozszerzenie zakresu danych przekazywanych w plikach JPK. Czy ta zmiana rzeczywiście będzie korzystna dla podatników?

Po wdrożeniu raportowania w formie plików JPK_VAT, Ministerstwo Finansów ujawniło, że trwają prace nad stworzeniem kolejnego pliku kontrolnego o roboczej nazwie JPK_ VDEK. Celem stworzenia tego nowego raportu jest skumulowanie wszystkich informacji dotychczas przekazywanych w pliku JPK_ VAT oraz deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Dzięki połączeniu danych w jednym JPK zmniejszy się liczba raportów przesyłanych przez podatników.

Odczucia związane z tymi zapowiedziami są mieszane – z jednej strony widoczne są potencjalne korzyści, jednak z drugiej już teraz pojawiają się pytania.

Czy JPK_VDEK obejmie również deklaracje VAT-UE i VAT-27?

Zamysł scalenia wielu plików w jeden raport jest jak najbardziej słuszny, ponieważ ograniczyłoby to biurokrację. Jednak wielu przedsiębiorców oprócz deklaracji VAT-7 lub VAT-7K jest zobligowanych do wysyłania również deklaracji VAT-UE z informacjami dotyczącymi wewnątrzwspólnotowych transakcji, a także VAT-27, w której wykazywane są transakcje z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym. Zastąpienie tych wszystkich deklaracji jednym plikiem JPK_VDEK byłoby dla przedsiębiorców rzeczywiście dużym plusem, ale dziś nie ma żadnej pewności, jaki zakres danych będzie obejmować plik JPK_VDEK. Ze wstępnych zapowiedzi wynika, że nowa struktura połączy jedynie informacje przesyłanych w plikach JPK_VAT z tymi, jakie znajdują się w deklaracjach VAT_7/VAT-7K.

Oznacza to, że przedsiębiorcy nadal będą zobowiązani do wysyłania pozostałych deklaracji. Dane przesyłane w deklaracjach VAT-UE i VAT-27 znajdują już odbicie w plikach JPK, więc pozostaje mieć nadzieję, że ostatecznie te deklaracje również zostaną uwzględnione w raporcie JPK_VDEK.

Czy korzyści JPK_VDEK zrekompensują konieczność kolejnych zmian w oprogramowaniu?

Każda zmiana w sposobie raportowania przede wszystkim pociąga za sobą konieczność dostosowania oprogramowania finansowo-księgowego do nowych wymagań, co z pewnością z punktu widzenia przedsiębiorcy jest dodatkowym obciążeniem. W związku z tym pojawia się pytanie, jakie korzyści z tego tytułu będą mieli przedsiębiorcy i w jaki sposób ostatecznie wpłynie to na raportowanie VAT. Oszczędność czasu – przygotowanie, sprawdzenie, wysłanie i potwierdzenie jednego pliku z pewnością zajmie księgowym mniej czasu.

Automatyzacja przygotowania JPK_V7 – jak zapewnić poprawność danych?

Gdyby dodatkowo plik JPK_VDEK zawierał dane z deklaracji VAT-UE oraz VAT-27, zmiana na lepsze byłaby jeszcze bardziej odczuwalna. Mniejsze ryzyko niespójności między wieloma wysyłanymi plikami – przesyłanie wielu raportów za ten sam okres potencjalnie generuje ryzyko popełnienia błędu – jeśli np. jeden z plików zostanie przygotowany przed doksięgowaniem kolejnych pozycji do rejestrów VAT i przez nieuwagę wszystkie pliki nie zostaną zaktualizowane. Przesyłanie tylko jednego raportu praktycznie całkowicie eliminuje ryzyko popełnienia tego rodzaju błędu.

Jeden plik do korekty – dotychczas złożenie korekty rozliczenia za dany okres wymagało skorygowania wszystkich wysłanych plików, na które zmiana ta miała wpływ. W przypadku jednego raportu korekta również zostanie ograniczona tylko do jednego pliku.

Ten element ma jednak swoją drugą, mniej korzystną stronę. W przypadku gdy korekta nie dotyczyłaby wartości zobowiązania podatkowego, dotychczas wystarczająca była korekta pliku JPK – w sytuacji ubiegania się o zwrot podatku złożenie korekty będzie mieć wpływ na okres oczekiwania na ten zwrot. Szybszy zwrot nadwyżki podatku dzięki większej przejrzystości danych zebranych w jednym pliku – otrzymanie wszystkich informacji w jednym pliku na z pewnością umożliwi organom skarbowym szybszą weryfikację danych.

W optymistycznej wersji, jeśli plik JPK-VDEK zastąpiłby również deklarację VAT-UE oraz VAT_27 nie byłoby problemu w przypadku gdy jedna z tych deklaracji za dany okres nie została złożona – wystarczyłoby uzupełnić brakujące transakcje przez korektę złożonego pliku bez konieczności składania czynnego żalu za złożenie jednej z deklaracji po terminie.

Czy nadal będą możliwe rozliczenia kwartalne VAT? Zmiana sposobu raportowania w zakresie podatku VAT powoduje pytania odnośnie możliwości rozliczeń kwartalnych. Obecnie podatnicy rozliczający się kwartalnie są zobligowani do comiesięcznego przesyłania plików JPK, ale deklaracja VAT nadal jest składana raz na kwartał Wprowadzenie jednego raportu składanego za każdy miesiąc może spowodować, że kwartalne rozliczanie VAT nie będzie już możliwe. Obecnie nie można jeszcze wyciągać tak daleko idących wniosków, ale z pewnością jest to jedna z kwestii, które będą wymagały przemyślenia w procesie przygotowywania jednego raportu JPK_VDEK.

Symfonia ERP Handel gotowy na JPK V7

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik