Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Q&A na temat korzystania z Symfonii Finanse i Księgowość 

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

1 kwietnia 2024

Audyty i badania przeprowadzane przez biegłych rewidentów stanowią kluczowy element zapewnienia transparentności i wiarygodności działalności przedsiębiorstw. W Symfonii doskonale zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie niesie ze sobą ten proces, zwłaszcza w kontekście rosnących wymagań regulacyjnych oraz oczekiwań interesariuszy.  

Dlatego też, z myślą o Was – naszych klientach, przygotowaliśmy serię pytań i odpowiedzi, które mają na celu nie tylko rozwiać Wasze wątpliwości, ale również wyposażyć Was w niezbędną wiedzę i narzędzia, by ten proces przejść jak najłagodniej. Nasz zespół ekspertów zgłębił najczęściej pojawiające się pytania dotyczące audytów i badań przeprowadzanych przez biegłych rewidentów, aby móc dostarczyć Wam praktyczne i przystępne odpowiedzi, które wspomogą Was na każdym etapie tego procesu. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zbiorem pytań i odpowiedzi, mając nadzieję, że staną się one solidnym fundamentem, na którym będziecie mogli oprzeć swoje działania audytowe. 

 

Jakie są przykładowe operacje masowe, które mogą być przetwarzane w systemie księgowym, i jakie algorytmy oraz reguły są z nimi związane?

W naszym systemie księgowym implementujemy różnorodne schematy przetwarzania operacji masowych, aby zoptymalizować i automatyzować procesy finansowe. Przykłady takich operacji to:

Automatyczne naliczanie różnic kursowych – proces ten automatycznie oblicza i księguje różnice kursowe wynikające z wahań kursów walut, stosując aktualne stawki i przeliczniki.

Księgowanie dokumentów – mechanizm ten pozwala na masowe przetwarzanie i księgowanie wielu transakcji jednocześnie, zapewniając szybkość i dokładność danych.

Wyliczanie odsetek – system automatycznie oblicza odsetki za zwłokę lub odsetki kapitałowe dla zaległych płatności lub lokat, stosując odpowiednie stawki procentowe.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym – ten schemat pozwala na automatyczne rozpoznawanie i księgowanie ulg podatkowych na nieściągalne długi, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Opis pozostałych algorytmów i reguł obliczeniowych – nasz system zawiera także inne specyficzne algorytmy, które są używane do specjalistycznych obliczeń i operacji masowych w różnych kontekstach księgowych.

Te operacje są kluczowe dla efektywnego zarządzania finansami i zapewniają precyzję oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami księgowymi. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ >>>>>

 

Jakie są główne zasady i metody przenoszenia operacji pomiędzy modułami w zintegrowanych systemach księgowych?

Przenoszenie operacji pomiędzy programami zależy od przyjętej formy i konfiguracji środowiska pracy. Jeśli wszystkie moduły znajdują się na jednej bazie, dane źródłowe przenoszone są do modułu księgowego na podstawie konfiguracji definicji dokumentów w modułach źródłowych plikami lub mechanizmem integracji. Jeśli firma pracuje na kilku bazach (praca rozproszona) to sposób przenoszenia danych oraz ich struktura wynika z przyjętej metody przenoszenia danych u konkretnego klienta.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Pomocy Symfonii: Współpraca z innymi programami Symfonia – Symfonia Finanse i Księgowość – Symfonia Pomoc Online

 

Jakie mechanizmy kontroli operacji księgowych są zaimplementowane w programach Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia ERP Finanse i Księgowość?

W programach Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia ERP Finanse i Księgowość istnieje wiele mechanizmów zapewniających kontrolę wykonywanych operacji. Począwszy od uprawnień użytkownika, ustawień pracy, po wbudowane mechanizmy kontroli księgowań takie np. jak blokowanie księgowań w zamkniętych okresach, sprawdzanie bilansowania stron Wn i Ma w zapisie, blokowanie księgowania zerowych dokumentów, sprawdzanie poprawności kont księgowych, sprawdzanie zgodności kwoty VAT.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: [F50/FKF] Kontrole automatyczne – Symfonia – Centrum pomocy

 

Jakie zautomatyzowane metody wyceny aktywów, pasywów oraz operacji gospodarczych są dostępne w systemie, i jakie są ich kluczowe cechy?

W naszym systemie wykorzystujemy zaawansowane zautomatyzowane metody wyceny, które umożliwiają dokładne i efektywne obliczanie wartości operacji gospodarczych oraz aktywów i pasywów. Oto niektóre z tych metod:

Wyliczanie różnic kursowych

Przeszacowanie walut (metoda nieodwracalna)

Przeszacowanie walut (metoda odwracalna, podatkowa)

Te metody wyceny są integralną częścią naszego systemu i zapewniają dokładność oraz zgodność finansową, co jest niezbędne w dynamicznym środowisku gospodarczym. Każda z tych metod może być dostosowana do specyficznych potrzeb i strategii finansowej przedsiębiorstwa, co umożliwia efektywniejsze zarządzanie ryzykiem walutowym i finansowym.

 

Jak mogę wykorzystać plik JPK_KR do raportowania w Excelu przy użyciu Symfonii Finanse i Księgowość? 

Plik JPK_KR zawiera szczegółowe informacje na temat ksiąg rachunkowych i może być doskonałym źródłem raportowania. Aby ułatwić Ci wykorzystanie danych zawartych w JPK_KR udostępniamy raport, który na podstawie wczytanego przez Ciebie, dowolnego, pliku JPK_KR umożliwi przygotowanie takich zestawień jak: 

 • dziennik księgowań  
 • zapisy księgowe  
 • obroty  

Aby skorzystać z raportu wykonaj poniższe czynności: 

 • Pobierz arkusz Dziennik_zapisow_ksiegowych.xlxs dostępny na dole strony 
 • Wygeneruj raport JPK_KR  za interesujący Cię okres i zapisz go na dysku 
 • Otwórz arkusz Dziennik zapisów księgowych i przejdź na zakładkę JPK_KR 

 • kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolny wiersz arkusza i pod prawym przyciskiem myszy wybierz opcję XML -> Importuj.  

 • Wskaż wcześniej zapisany plik JPK_KR 
 • Przejdź w arkuszu na zakładkę Obrotówka 
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym polu tabeli i wybierz Odśwież. Program zaczyta do arkusza dane z zaimportowanego pliku JPK_KR 

Kliknij tutaj, aby pobrać plik z dziennikiem zapisów księgowych

Czym jest ślad rewizyjny w Symfonii Finanse i Księgowość i jak mogę z niego korzystać?  

W programie Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia ERP Finanse i Księgowość dostępny jest raport Historii zmian, w którym można prześledzić listę zarejestrowanych zmian we wprowadzonych dokumentach. 

Więcej szczegółów na temat tego raportu znajdziesz artykule Historia zmian 

  Raport Historii zmian jest dostępny w pakiecie uniwersalnym i profesjonalnym. Jeśli posiadasz pakiet ekonomiczny i chciałbyś mieć dostęp do tego raportu skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym.  

  

Jak utworzyć raport Zestawienia Obrotów i Sald w Excelu przy użyciu Symfonii? 

Aby wykonać raport Zestawienia Obrotów i Sald i zapisać go do pliku Excel wykonaj następujące czynności: 

 • Wejdź w menu Raporty->Konta->Obroty kont w miesiącu 

 • Wybierz interesujące Cię kryteria. Pamiętaj o zaznaczeniu opcji Eksport do Excela 

Program wygeneruje raport w postaci do druku i jednocześnie wyświetli to samo zestawienie w programie Excel.  

 

Jak Symfonia Finanse i Księgowość obsługuje bazy danych? 

Informacje wprowadzane w czasie pracy z programem zapisywane są w plikach o specjalnej organizacji, zwanych bazami danych. Obsługa zapisu i wykorzystywania informacji z baz danych jest prowadzona przy pomocy serwera baz danych. 

Szersze informacje na temat obsługi baz danych znajdziesz w materiale: Obsługa baz danych 

 

Gdzie znajdę wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe w programie Symfonia? 

Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych programu Symfonia produkcji Symfonia sp. z o.o. znajdziesz w poniższym linku: Wykaz zbiorów danych 

 

Jakie algorytmy i reguły obliczeń stosowane są w Symfonii Finanse i Księgowość? 

W poniższym linku znajdziesz informacje na temat algorytmów o jakie oparte jest działanie programów Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia ERP Finanse i Księgowość. Dowiesz na jakich zasadach oparte jest: 

 • tworzenie różnic kursowych 
 • działanie rozrachunków 
 • generowanie bilansu otwarcia 
 • księgowanie dokumentów 
 • wyliczanie sprawozdań 

itp. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w materiale: Algorytmy i reguły obliczeń 

 

Jakie wymogi ustawy o rachunkowości spełniają programy Symfonii? 

Wymogi stawiane programom finansowo – księgowym w Ustawie o Rachunkowości, a programy Symfonii 

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r obowiązuje od dnia 1 stycznia 1995 r. z późniejszymi zmianami w kolejnych latach. 

W poniższym linku znajdziesz wymagania, jakie ustawa stawia w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania wraz z informacją w jaki sposób zostały one zrealizowane w programach Symfonii.  

Wymogi ustawy o rachunkowości 

 

Gdzie mogę zadać dodatkowe pytania dotyczące korzystania z Symfonii Finanse i Księgowość? 

Dodatkowe pytania można zadawać w Społeczności Klientów Symfonii, gdzie skupieni są specjaliści, praktycy oraz partnerzy gotowi udzielić wsparcia i odpowiedzi na nurtujące pytania. Możesz je zadać w Społeczności Klientów Symfonii.  

Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów. 

Czym różni się Narzędzie Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów (RMK) dostępne w programie Symfonia Finanse i Księgowość od tradycyjnych kont księgowych i jak wpływa to na rozbieżności między bilansem otwarcia a zamknięcia?

Narzędzie Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów (RMK) dostępne w programie Symfonia Finanse i Księgowość nie jest rozwiązaniem przeznaczonym do ewidencji operacji gospodarczych, nie jest księgą rachunkową, ani urządzeniem księgowym podobnym do konta księgowego.

RMK służy natomiast do sprawnego wyznaczania planu rozliczeń międzyokresowych i automatyzacji procesów ich naliczeń w kolejnych okresach sprawozdawczych. Rozliczenia wspomagane przez RMK mogą dotyczyć zarówno kosztów jak i przychodów, bazują na zdarzeniu gospodarczym zapisanym na koncie rozliczeń międzyokresowych. Kwota nowego zapisu księgowego na koncie oznaczonym jako używane w RMK jest podstawą do wyznaczenia planu rozliczeń. Może się jednak zdarzyć, że narzędzie RMK zostanie wykorzystane do kontynuacji rozliczeń zaplanowanych i realizowanych dotychczas poza programem, wówczas stosowany jest bilans otwarcia w RMK. Program wylicza aktualne saldo rozliczeń międzyokresowych na dzień inicjacji planu na podstawie zapisów na koncie, umożliwiając kontynuację rozliczeń w kolejnych okresach w sposób zautomatyzowany analogicznie do nowych zdarzeń gospodarczych. Jeżeli wyznaczony plan RMK utracił aktualność możliwe jest wcześniejsze niż planowano zakończenie rozliczeń np. ze względu na sprzedaż pojazdu, chronionego polisą ubezpieczeniową rozliczaną międzyokresowo.

W związku z tym, że narzędzie RMK nie jest ewidencją księgową, a pomocą w wyznaczaniu planów i automatyzacji naliczeń, nie przewiduje uzgodnienia z saldami poszczególnych kont RMK. Możliwa jest jednocześnie kontrola kompletności naliczeń np. w danym roku obrotowym dla poszczególnych planów, program prezentuje zarówno plan jak i aktualną realizację. Narzędzie wyznacza plany naliczeń bez względu na długość roku obrotowego, czy dzień bilansowy. Każde zdarzenie gospodarcze, wymagające rozliczenia w czasie ma indywidualny plan naliczeń w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Program automatyzuje naliczenia eliminując ryzyko pominięcia raty, zmniejsza również pracochłonność powtarzalnych czynności księgowych, ogranicza błędy rachunkowe i pomyłki przepisywania kwot rat rozliczeń.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik