Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Faktura korygująca w pigułce. Co musisz o niej wiedzieć?

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

24 kwietnia 2024

W obiegu gospodarczym występuje wiele rodzajów faktur – a jedną z nich jest faktura korygująca. Wystawia się ją w przypadku popełnienia błędu bądź wystąpienia pewnych zmian w fakturze pierwotnej. Co warto wiedzieć o tym dokumencie? Jaka może być przyczyna korekty faktury? Z poniższego tekstu dowiesz się także, co powinna zawierać faktura korygująca. 

 

Spis treści:

 

Co to jest faktura korygująca i co ją wyróżnia?

Faktura korygująca to dokument księgowy, który służy do wprowadzania poprawek na wystawionej wcześniej fakturze. Może ją sporządzić wyłącznie osoba, która wystawiła pierwotny dokument. Faktura tego rodzaju przygotowywana jest w minimum dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej strony. Kopia dokumentu trafia do sprzedawcy, z kolei oryginał należy do nabywcy.

Polskie przepisy nie wskazują konkretnych terminów wystawiania faktur korygujących – jeżeli jednak wystąpi powód korekty, najlepiej dokonać jej od razu. Warto pamiętać, że zasady, zgodnie z którymi powinna być księgowana faktura korygująca in minus u nabywcy, zostały doprecyzowane w pakiecie Slim VAT, który obowiązuje od 2021 r. Tam również określono, kiedy i w jakich okolicznościach sprzedawca powinien uzyskać potwierdzenie dostarczenia takiego dokumentu.

 

Kiedy wystawia się fakturę korygującą?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT fakturę korygującą wystawia się w sytuacji, gdy w którejś pozycji faktury został stwierdzony błąd bądź jeśli zmieniła się kwota podatku lub podstawa opodatkowania wskazana w dokumencie. Ten typ faktury przygotowywany jest również w przypadku, kiedy klient otrzymuje rabat na zakupiony towar lub decyduje się na jego zwrot. Korekta konkretnej pozycji w fakturze pozwala na zmianę m.in. danych kontrahenta czy stawki podatku VAT.

 

Faktura korygująca – co powinno się w niej znaleźć?

W fakturze korygującej powinny znaleźć się dane formalne, które widnieją w pierwotnym dokumencie. Mowa m.in. o:

  • dacie jej wystawienia;
  • numerze w ramach stosowanej serii numeracji;
  • NIP-ie podatnika;
  • nazwie lub rodzaju towaru/usługi, których korekta dotyczy;
  • numerze identyfikującym fakturę w KSeF;
  • numerze, za pomocą którego nabywca zidentyfikowany jest na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on usługę bądź towar.

Warto dodatkowo oznaczyć ją jako fakturę korygującą, a także wskazać przyczynę jej wystawienia. Taka adnotacja może okazać się pomocna podczas kontroli podatkowej.

Symfonia KSeF - aplikacja chmurowa do obsługi faktur ustrukturyzowanych

 

Nota korygująca a faktura korygująca – czym się różnią te dwa dokumenty?

Notę korygującą do faktury może wystawić jedynie nabywca towaru lub usługi. Przygotowuje się ją, jeśli pierwotny dokument zawiera błędy lub pomyłki. Co istotne, przepisy ustawy o VAT przewidują, że wymaga ona akceptacji ze strony sprzedawcy, który wystawił wadliwą fakturę. W przeciwieństwie jednak do niej nie podlega ona księgowaniu.

 

Nota korygująca do faktury – co powinna zawierać?

Nota korygująca, oprócz numeru i daty wystawienia, powinna zawierać także dane identyfikacyjne podatnika oraz nabywcy towarów lub usług, a także informację o fakturze, dla której została przygotowana. Należy wskazać na niej także treść, której dotyczy korekta wraz z nową, skorygowaną informacją.

 

Korekta faktury – ile czasu zajmuje?

W przypadku faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej niezbędne jest ujęcie także danych nabywcy oraz sprzedawcy – adresu oraz nazwy lub imion i nazwisk. Co więcej, w fakturze korygującej nie może zabraknąć numeru kolejnego oraz daty jej wystawienia. Dokumenty tego rodzaju zawierają wyrażenia „faktura korygująca” lub „korekta” i informują o przyczynie korekty. Jeżeli w związku z korektą faktury ma miejsce zmiana wartości podatku należnego lub podstawy opodatkowania, osoba wystawiająca fakturę powinna umieścić w niej także kwotę korekty podatku lub podstawy z podziałem na kwoty związane z konkretnymi stawkami podatku i sprzedaży zwolnionej.

Przeczytaj także: Obowiązkowy KSeF: ważne terminy i kary za błędy w fakturach

 

Jak wystawić fakturę korygującą?

Wystawianie faktur korygujących przy użyciu specjalnych programów do fakturowania jest wyjątkowo proste i nie zajmuje wiele czasu – to zasługa dostępnych tam wzorów. Zazwyczaj w celu wystawienia tego rodzaju dokumentu należy jedynie wybrać opcję „Wystaw fakturę korygującą” i uzupełnić wymagane pola. Jeżeli przedsiębiorca nie korzysta z tego rodzaju programu ani z usług biura księgowego, podczas tworzenia faktury korygującej musi uwzględnić w niej elementy wymienione w poprzednim punkcie. By uniknąć błędów, warto sięgnąć po wzór faktury korygującej i na jego podstawie wystawić nowy, prawidłowy dokument.
 

Błędnie wystawiona faktura korygująca – co zrobić w takiej sytuacji?

Może się zdarzyć, że wystawiona przez przedsiębiorcę faktura korygująca także będzie zawierała błędy. Co zrobić w takim przypadku? Przepisy ustawy o VAT nie wykluczają możliwości tworzenia kolejnych wersji dokumentów – o ile oczywiście jest to uzasadnione. Warto jednak pamiętać, że faktura korygująca do faktury korygującej powinna zawierać odwołanie do pierwotnej wersji dokumentu, a nie tylko wcześniejszej korekty.

 

Faktura korygująca a KSeF

Krajowy System e-Faktur jest obecnie całkowicie dobrowolny. W niedługim czasie korzystanie z niego stanie się jednak obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, którzy podlegają polskim przepisom podatkowym. Podmioty korzystające z KSeF korekty w fakturach ustrukturyzowanych mogą wprowadzać wyłącznie, wystawiając fakturę korygującą za pośrednictwem systemu.

Dokument korygujący powinien zawierać numer identyfikujący  fakturę pierwotną w Krajowym Systemie e-Faktur. Dzięki temu możliwe jest ich powiązanie w sposób automatyczny. Fakturę korygującą do faktury, która była wystawiona w okresie awarii KSeF, można wystawić po przesłaniu pierwotnego dokumentu do systemu.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy błąd na fakturze dotyczy numeru NIP nabywcy. Jeśli dokument został przesłany za pomocą KSeF, sprzedawca musi w pierwszej kolejności przygotować fakturę korygującą „do zera”, podając na niej ten sam, błędy NIP. Dopiero wtedy może wystawić nową fakturę, tym razem z prawidłowym NIP-em.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *