Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Zarządzanie płynnością finansową w małej firmie – praktyczne porady

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

20 lutego 2024

Płynność finansowa to w najprostszych słowach zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań, pokrywania wierzytelności oraz zakupu produktów oraz usług niezbędnych do wykonywania codziennej pracy. Jeśli przedsiębiorstwo posiada optymalny poziom płynności finansowej, oznacza to, że jest dobrze przygotowane do funkcjonowania w zmiennych warunkach rynkowych, gdyż dzięki niej jest stabilne, elastyczne i zdolne do podejmowania nowych wyzwań, a zatem może nadal się rozwijać. Jest to ważne nie tylko dla dużych firm, ale też małych biznesów, bo te często muszą mierzyć się z wieloma przeciwnościami, a ich właściciele wykazywać się dużą kreatywnością oraz zaradnością, by nie tylko utrzymać się na powierzchni, ale też generować zyski na zadowalającym poziomie.

 

Monitorowanie i prognozowanie przepływów finansowych

 

Jednym z głównych zadań składających się na zarządzanie płynnością finansową w firmie jest monitorowanie i prognozowanie przepływów finansowych. Aby firma mogła funkcjonować prawidłowo, musi mieć – co oczywiste – zapewnione stałe wpływy, a wydatki związane z prowadzeniem działalności powinny być niższe od przychodów. Oczywiście nie zawsze tak się dzieje. Bywają miesiące lub dłuższe okresy, kiedy konieczne jest „dopompowanie” biznesu, tak aby firma mogła się utrzymać na rynku.

Bywają też miesiące większego prosperity, kiedy przedsiębiorcy są w stanie odłożyć sporo środków na dalszy rozwój i tzw. Czarną godzinę. Właśnie dlatego tak ważne jest, by przepływy finansowe były szczegółowo analizowane i monitorowane, bo działanie spontaniczne i krótkoterminowe w biznesie sprawdza się bardzo rzadko. Dobre planowanie budżetu zapewnia przedsiębiorstwu stabilność.

 

Skuteczne zarządzanie terminami płatności

 

Nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów to zmora nie tylko dużych firm, ale też mniejszych przedsiębiorstw. Jeśli pieniądze nie są wpłacane na czas, może to zagrozić płynności finansowej firmy i doprowadzić ją na skraj bankructwa. Zarządzanie terminami płatności okazuje się zatem szalenie ważne w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Oczywiście najkorzystniejszą jest sytuacja, kiedy kontrahenci regulują swoje zobowiązania w najszybszym możliwym terminie. W niewielkich firmach, które np. prowadzą sprzedaż za pośrednictwem sklepów internetowych, jest to o tyle proste, że zazwyczaj płatności za sprzedane produkty bądź usługi spływają od razu. Jeśli jednak w grę wchodzą przelewy odroczone, to warto przed nawiązaniem współpracy z nowym kontrahentem sprawdzić jego wiarygodność.

Przeczytaj także: Kapitał zapasowy – czym jest i do czego służy firmie? – Symfonia

Kiedy staje się to konieczne, należy bezwzględnie egzekwować należności za sprzedane towary lub usługi korzystając np. z usług firm windykacyjnych lub dedykowanych systemów informatycznych, za pośrednictwem których można np. wygenerować wezwanie do zapłaty.

 

Zwiększenie elastyczności finansowej i optymalizacja kosztów operacyjnych

 

Tworzenie „poduszki finansowej” jest ważne nie tylko w domowym budżecie, ale też budżecie przedsiębiorstwa. Dzięki dodatkowym środkom znajdującym się w dyspozycji firm możliwe jest planowanie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorstwa, ale też przetrwanie trudniejszych momentów, kiedy przychody są mniejsze od kosztów. Aby taką „górkę” wypracować, należy pomyśleć o możliwej dywersyfikacji źródeł finansowania oraz alternatywnych opcjach finansowania. Może to być np. zaproszenie do współprowadzenia firmy nowych wspólników.

Optymalizacja kosztów operacyjnych również może okazać się bardzo przydatna, a czasami wręcz konieczna, by ograniczyć wydatki związane z prowadzeniem działalności. Aby przeprowadzić ten proces prawidłowo, warto pochylić się nad takimi obszarami, jak analiza i identyfikacja obszarów, w których zmniejszenie kosztów jest wykonalne, zarządzanie zapasami oraz ograniczenie przestojów.

 

W zarządzaniu płynnością finansową w małej firmie dużą rolę pełni umiejętność wykorzystywania nowych technologii, umożliwiających choćby automatyzację procesów finansowych i samodzielne prowadzenie księgowości. Istotne okazują się zdobywanie nowej wiedzy i edukacja w zakresie rozwoju umiejętności związanych z zarządzaniem.

Symfonia Finanse i Księgowość

Firmowa księgowość pod kontrolą!

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik