Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Polski Ład po miesiącu obowiązywania – najważniejsze pytania i odpowiedzi (część 2)

Renata Kotecka

Renata Kotecka

Kierownik ds. Komercjalizacji Produktu

Długość czytania:

14 marca 2022

Polski Ład po miesiącu obowiązywania – najważniejsze pytania i odpowiedzi (część 2)

 

Zapraszamy do przeczytania drugiej puli pytań i odpowiedzi, które padły podczas webinarium „Polski Ład – miesiąc od startu”.

 

Odpowiedzi na pytania udzieliła Pani Joanna Kałan – właścicielka biura rachunkowego JMK Accounting Service , która była gościem webinaru.

 

Co można doradzić pracownikowi z wynagrodzeniem 4500 zł. Brutto? Nie podlega pod ulgę dla klasy średniej, jednak zdarzają się miesiące, w których dostaje premię, nadgodziny i będzie miał odliczoną ulgę dla klasy średniej. W skali roku będzie musiał oddać ulgę. Czy najlepiej żeby wszyscy pracownicy złożyli rezygnację z ulgi dla klasy średniej? Są to pracownicy produkcyjni i zwrot na koniec roku będzie dla nich dużym obciążeniem.

W takim przypadku lepiej złożyć wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej.

 

Czy emeryt/rencista (osoba pobierająca świadczenie z ZUS) może w trakcie roku 2022 złożyć oświadczenie PIT-2, gdy zrezygnuje z kwoty wolnej w ZUS?

Tak,  w takiej sytuacji może to zrobić. PIT- 2 można złożyć w dowolnym momencie w trakcie roku.

 

Mając kilka umów o pracę z różnymi pracodawcami, czy w każdym miejscu możemy zrezygnować z podstawowych kosztów uzyskania przychodu?

Tak i  można to zrobić w dowolnym momencie roku.

 

Jeżeli pracownik złożył kilka lat temu PIT-2, a teraz chciałby go wycofać, to w jaki sposób można to zrobić?

W takiej sytuacji, musi złożyć u pracodawcy wniosek o wycofanie oświadczenia PIT-2.

 

Jakie będą konsekwencje przekroczenia wysokości kwoty uprawniającej do ulgi, gdy ulga ta była dotychczas stosowana? Jaka kwota będzie do zwrotu?

Wszystko zależy od wysokości wynagrodzenia. Maksymalna kwota do zwrotu z tytułu ulgi dla klasy średniej to ok. 2000 zł.

Polski Ład – szkolenia Akademii Symfonii. Wybierz szkolenie dla siebie!

Czy pracownik może odliczyć w rozliczeniu rocznym ulgę w przypadku, gdy rozlicza się wspólnie z małżonkiem, zakładając że małżonek nie „łapie” się na ulgę dla klasy średniej?

Tak, jeżeli po podziale kwoty przychodów na pół, przychód mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł

 

Czy można złożyć wniosek do ZUS o rezygnacji z ulgi, jeśli jesteśmy na umowie o pracę oprócz renty?

Tak. Można to zrobić elektronicznie przez ZUS PUE lub bezpośrednio w oddziale ZUS.

 

Jak wyliczać składkę zdrowotną dla osoby współprowadzącej działalność gospodarczą?

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby współpracującej to 6221,04 zł, co oznacza, że do zapłaty jest 559,89 zł.

 

W jakiej wysokości wykazać składkę zdrowotną dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą mającej udziały w kilku spółkach?

Przy zbiegu ubezpieczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacamy od każdej działalności. Jeśli więc równocześnie prowadzimy – na przykład – jednoosobową działalność i spółkę cywilną, musimy zapłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne od sumy dochodów

 

Jaka jest podstawa do składki zdrowotnej dla komandytariusza za styczeń?

Wspólnicy spółki komandytowej od 2022 roku pozostaną na ryczałtowej formie opłacania składki zdrowotnej. Wynosi ona 9% podstawy, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS. Przeciętne wynagrodzenie za 4Q 2021 r. wyniosło około 6 221,04 zł, zatem składka wynosi 559,89 zł

 

Wspólnik spółki jawnej pobiera emeryturę. W jakim raporcie wykazać należy składkę zdrowotną?

Należy skorzystać z druku ZUS DRA.

 

Czy od wynagrodzenia od prokurenta odprowadzana jest składka zdrowotna ? Było zwolnienie do 30 000 zł.

Nie ma jednoznacznego stanowiska ZUS w tym zakresie Na oficjalnej stronie ZUS pojawia się następujące pytanie i odpowiedź:

Ze względu na różne interpretacje dotyczące prokurenta, prosimy o informację, w jakich sytuacjach, z punktu widzenia ZUS, prokura będzie traktowana jak funkcja pełniona przez prokurenta, a kiedy jak powołanie.
Jeśli przychody prokurenta dla celów przepisów ustawy o PIT są zaliczane do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT to takie osoby powinny być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoby powołane do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem.

Polski Ład spędza Ci sen z powiek? Nie wiesz jak w tych warunkach prowadzić firmę?

Weź udział w szkoleniu i przystosuj firmę do zmian!

 

Czy pobrana w styczniu nadwyżka zwrócona podatnikowi 4 lutego 2022 stanowi jego przychód, który należy doliczyć przy ustalaniu miesięcznego limitu? Czy od zwróconej nadwyżki należy pobrać zaliczkę na podatek?

Pobrana nadwyżka podatku nie stanowi przychodu do opodatkowania

 

Jaki jest termin wysłania deklaracji DRA za 01 2022 jest dla spółki jawnej?

Spółka jawna jest osobową spółką handlową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą . Nie posiada osobowości prawnej w związku z tym składa deklaracje ZUS do 20 dnia miesiąca

 

Czy spółka cywilna zatrudniająca pracowników i rozliczająca składki tylko za nich składa deklarację do 20 dnia miesiąca?

Tak, składki należy rozliczyć do 20 dnia miesiąca

 

Czy współwłaściciel spółki cywilnej opłacający tylko ubezpieczenie zdrowotne (zatrudniony w innej firmie na etat) musi założyć w Płatniku konto i wysyłać tylko formularz DRA? Czy należy to zrobić już za styczeń czy od lutego?

Tak, współwłaściciel spółki cywilnej musi co miesiąc wysyłać deklaracje DRA, począwszy od deklaracji za styczeń 2022

 

Czy spółka cywilna wysyła deklarację do 20 dnia? ZUS wysyła już ponaglenie, że nie otrzymano dokumentów rozliczeniowych. Czy tego rodzaju działanie ze strony ZUS jest prawidłowe?

Spółka powinna wysyłać deklarację do 20 dnia miesiąca.

 

Jak zastosować PIT „O” dla seniora, który osiągnął wiek emerytalny i nie pobiera emerytury (nie złożył wniosku o emeryturę)?

Pracownik musi złożyć oświadczenie na piśmie. W oświadczeniu informuje, że spełnia warunki do zastosowania ulgi. Jednocześnie w oświadczeniu musi zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi co do jego treści, pracodawca lub zleceniodawca stosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

 

Czy umowa zlecenie nie jest obecnie opodatkowana?

Jest opodatkowana. W przypadku umowy zlecenia kwota wolna od podatku nie jest uwzględniana przy wypłacie wynagrodzenia, a dopiero na koniec roku, przy rozliczeniu PIT.

 

Jak rozliczać osobę prowadzącą działalność gospodarczą i występująca w innych spółkach np. opodatkowaną ryczałtowo. Z kolei w innej spółce stosującą podatek liniowy, a dodatkowo będącą komandytariuszem?

Przy prowadzeniu kilku rodzajów działalności, mających różne formy opodatkowania i dodatkowo na przykład posiadając udziały w spółce komandytowej lub jednoosobowej spółce z o.o., należy dodatkowo obliczyć odrębną składkę od podstawy wymiaru w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale, odrębnie od każdego rodzaju prowadzonej działalności.

 

Czy przy umowie zlecenia można stosować ulgę dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej nie ma zastosowania w przypadku takich form zatrudnienia jak umowa zlecenie i umowa o  dzieło.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *