Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

PPK w sektorze publicznym już od kwietnia

Oskar Sobolewski

Oskar Sobolewski

Długość czytania:

1 marca 2021

Już w najbliższych tygodniach sektor finansów publicznych będzie miał obowiązek utworzenia PPK. W pierwszej kolejności – do 26 lutego – jednostki tego sektora powinny porozumieć się z reprezentacją osób zatrudnionych w sprawie wyboru instytucji finansowej; następnie – do 26 marca – zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, a najpóźniej do 10 kwietnia zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Po tym terminie cały sektor finansów publicznych będzie prowadził PPK. Nieterminowe zawarcie umów w ramach PPK nakłada na pracodawcę ryzyko otrzymania kary grzywny.

Pracodawcy będący częścią sektora publicznego mają jeszcze kilka obowiązków związanych z PPK: do 26 lutego powinni zawrzeć porozumienie z reprezentacją osób zatrudnionych w sprawie wyboru instytucji finansowej. Jeżeli takiego porozumienia nie udało im się osiągnąć, to mają teraz czas do 26 marca na samodzielne wybranie instytucji finansowej. Warto poinformować pracowników, kogo pracodawca postanowił wybrać i w jakim podmiocie będzie prowadzone PPK. W drugiej kolejności, najpóźniej w dniu 10 kwietnia, muszą zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, co oznacza, że do tego dnia pracodawca będzie miał obowiązek przekazania listy uczestników do instytucji finansowej. O fakcie zawarcia umowy o prowadzenie PPK wszystkich uczestników poinformuje instytucja finansowa, przesyłając wyciąg najważniejszych informacji z umowy o prowadzenie PPK.

Co ważne, jeżeli pracownik albo obowiązkowo oskładkowany zleceniobiorca (składka emerytalna i rentowa) nie chce w ogóle zostać zapisany do PPK, to od 1 stycznia 2021 roku może złożyć pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jeżeli złoży ją przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK, to nie zostanie zapisany do PPK w ogóle. Będzie mógł ją jednak przedstawić także w późniejszym terminie, już jako uczestnik PPK.

Pierwsza wpłata do PPK jest naliczana od wynagrodzenia (albo innego obowiązkowo oskładkowanego świadczenia, np. nadgodzin) wypłaconego po zawarciu mowy o prowadzenie PPK. W przypadku sektora publicznego będzie to miało miejsce najczęściej pod koniec kwietnia 2021 roku, np. pracodawca wypłaca wynagrodzenie w dniu 28 kwietnia 2021 roku i w tym dniu potrąca pierwszą wpłatę do PPK (1,5% jako wpłata pracodawcy i, co do zasady, 2% jako wpłata uczestnika), natomiast czas na jej przekazanie do instytucji finansowej będzie miał do 15 maja 2021 roku. Jeżeli wynagrodzenie po raz pierwszy zostanie wypłacone na początku maja, to analogicznie wpłata będzie musiała zostać odprowadzona do 15 czerwca 2021 roku. Nie jest zalecane przekazywanie wpłaty PPK w tym samym miesiącu co potrącenie ze względu na problem, jaki może się pojawić po stronie pracodawcy w momencie, gdy uczestnik PPK złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat w tym samym miesiącu, w którym miało miejsce potrącenie wynagrodzenia.

Wpłatę do PPK potrącamy od całego wynagrodzenia, patrząc kasowo na moment wypłaty. Nie ma znaczenia, czy świadczenie przysługuje za okres, w którym pracownik był lub nie był uczestnikiem PPK. Jeżeli wypłacimy w dniu 20 maja 2021 roku nagrodę za I kwartał 2021 roku, kiedy PPK jeszcze nie obowiązywało, to i tak obowiązkiem pracodawcy jest dokonać potrącenia z takiej nagrody wpłaty do PPK.

Należy pamiętać, że do PPK będziemy zapisywali osoby, które mają trzymiesięczny staż pracy u pracodawcy, liczony w podmiocie zatrudniającym; drugim warunkiem zapisania jest wiek osoby zatrudnionej. Osoby w wieku 18–54 lata zapisujemy automatycznie do PPK (chyba że zrezygnują z oszczędzania w tej formie), natomiast osoby w wieku 55–69 lat zapiszemy na ich wniosek (ta grupa pracowników musi zostać przez pracodawcę poinformowana o możliwości uczestnictwa w PPK).

 

Co z tym PPK? - Pracownicze Plany Kapitałowe

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Wciąż jeszcze w wielu organizacjach składa się wnioski urlopowe w formie papierowej do swojego kierownika, który następnie przekazuje wniosek do dział kadr. Organizacje, które przeszły przynajmniej częściową transformację cyfrową, wdrożyły obsługę wniosków za pomocą poczty e-mail. Nawet jednak ta druga metoda nie jest w pełni optymalna pod kątem szybkości i odciążenia działu kadr od zbędnych czynności administracyjnych.

czytaj dalej

Więcej na ten temat:

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik