Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak sprawnie i skutecznie zarządzać firmą?

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Międzyfirmami.pl (platforma wymiany e-dokumentów)

Miedzyfirmami.pl to serwis internetowy administrowany przez Symfonię, udostępniający firmom usługi online w obszarze wysyłania, odbioru i archiwizowania dokumentów elektronicznych. Serwis został opracowany z myślą o usprawnieniu procesów wymiany faktur elektronicznych i innych dokumentów między kontrahentami (B2B), a prace nad nim zbiegły się w czasie zatwierdzenia pierwszego w Polsce standardu e-faktury – opracowanego również przez Symfonię. Obecnie w serwisie jest dostępna także możliwość wygenerowania faktur elektronicznych w interfejsie przeglądarki internetowej i natychmiastowego przesłania dokumentu do wskazanego w bazie kontrahenta. Jest także możliwość wykorzystania przestrzeni na dysku zewnętrznym (w chmurze) w celu archiwizowania e-dokumentów.

Największe wartości wynikające z usług dostępnych w serwisie miedzyfirmami.pl wynikają ze znacznego skrócenia i uproszczenia wymiany e-faktur między podmiotami z zachowaniem pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami – wysłanie faktury z serwisu jest tożsame z doręczeniem jej w formie papierowej. Dzięki platformie firmy mogą niemal automatycznie przesyłać i odbierać faktury w bezpiecznym kanale cyfrowym, z pominięciem poczty elektronicznej.

Jakie są konkretne korzyści z uproszczenia procesu wymiany dokumentów?

  1. Szybkość – faktury i inne dokumenty w momencie wysłania są gotowe do pobrania po stronie odbiorcy. Niektóre dokumenty można wysyłać z pomocą platformy wprost z systemów informatycznych (np. z systemów Symfonii).
  2. Bezpieczeństwo – dokumenty przesyłane są w bezpiecznym kanale z użyciem protokołu SSL, z pominięciem poczty elektronicznej. Dostęp do platformy mają wyłącznie autoryzowani użytkownicy.
  3. Przejrzystość procesu – nadawca dokumentów ma wgląd online do ich statusów (np. czy i kiedy zostały odebrane lub zaakceptowane przez odbiorcę).
  4. Wyeliminowanie potencjalnych problemów – odbiorca nie ma możliwości zgubienia dokumentu lub twierdzenia, że faktura do niego nie dotarła. Szybki odbiór e-faktury w wielu sytuacjach przyspiesza otrzymanie należności.
  5. Oszczędność czasu i pieniędzy – wysłanie dokumentu do kontrahenta zajmuje kilkanaście sekund. W ramach jednej operacji można wysyłać pakiety dokumentów (wysyłka zbiorcza). Można też generować faktury bezpośrednio w serwisie (w przeglądarce internetowej). W przypadku zastosowania standardu e-faktury (czyli dokumentu z zawartymi w nim metadanymi odczytywanymi przez informatyczne systemy finansowo-księgowe), możliwe jest pełne zautomatyzowanie procesu przesłania faktury – od polecenia jej wysłania po stronie sprzedawcy aż po jej zaksięgowanie u nabywcy. Użytkownicy serwisu mają też możliwość nadania dostępu do niego współpracującym biurom rachunkowym. Pozwala to pracownikom biura samodzielnie pobierać faktury już bez udziału klienta. Serwis można oczywiście integrować z użytkowanym oprogramowaniem odpowiadającym za wystawianie e-dokumentów oraz księgowanie operacji. Wszystko to przynosi znaczące oszczędności, które rosną proporcjonalnie do skali procesu biznesowego.
  6. Korzyści z cyfrowej archiwizacji – czyli bezpieczeństwo przechowywania wszystkich e-dokumentów w jednym miejscu w chmurze, z możliwością określenia wymaganej przestrzeni dysku (od 1 do 25 GB). Cyfrowe archiwum pozwala szybko i wygodnie wyszukiwać dokumenty, w czym użytkownicy mają takie możliwości, jak dopisywanie do przechowywanych plików etykiet i notatek, grupowanie czy filtrowanie dokumentów.

Aby skorzystać z serwisu Miedzyfirmami.pl, użytkownik musi założyć w serwisie konto. Platforma umożliwia zarządzanie dostępami użytkowników do poszczególnych funkcjonalności. Usługi serwisu są bezpłatne do pewnego limitu, np. za darmo można miesięcznie wysłać do pięciu dokumentów. Po wykorzystaniu darmowych limitów można korzystać z usług na zasadach komercyjnych. Usługi są rozliczane w formie subskrypcji rocznej, a wysokość opłat zależy od wielkości wykupionych pakietów (np. liczby dokumentów do przesłania lub przestrzeni na archiwum cyfrowe).

Więcej informacji na www.miedzyfirmami.pl