Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak wspierać kulturę zaangażowania w firmie? 

Pobierz poradnik dla specjalistów HR... i nie tylko

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Ścieżka kariery

Czym jest ścieżka kariery?

Ścieżka kariery to planowany i strukturalny proces rozwoju zawodowego pracownika w organizacji. Definiuje ona sekwencję ról, stanowisk lub etapów, które pracownik może osiągnąć w swojej karierze, zaczynając od stanowiska początkowego, a kończąc na pozycjach kierowniczych lub specjalistycznych.

Ścieżka kariery może obejmować różne aspekty, takie jak:

Rozwój umiejętności i kompetencji: Określa, jakie umiejętności, wiedza i kompetencje pracownik musi rozwijać, aby awansować na kolejne stanowiska w swojej ścieżce kariery.

Cele i oczekiwania: Definiuje cele i oczekiwania związane z każdym stanowiskiem w ścieżce kariery, co pomaga pracownikom zrozumieć, co jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu na każdym etapie.

Możliwości rozwoju i szkolenia: Wskazuje na dostępne szkolenia, kursy, warsztaty lub inne możliwości rozwoju, które mogą pomóc pracownikom w zdobyciu niezbędnych umiejętności i kompetencji.

Planowanie sukcesji: W niektórych przypadkach, ścieżka kariery może być powiązana z planowaniem sukcesji, co oznacza przygotowanie pracowników do przejęcia kluczowych ról w organizacji w przyszłości.

Ścieżka kariery jest ważnym narzędziem zarządzania talentami i rozwoju pracowników. Pomaga pracownikom zrozumieć, jak mogą rozwijać swoją karierę w organizacji, co z kolei może zwiększyć ich zaangażowanie, satysfakcję z pracy i lojalność wobec firmy. Dla organizacji, dobrze zdefiniowane ścieżki kariery mogą pomóc w atrakcji, rozwijaniu i zatrzymaniu kluczowych talentów.