Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak wspierać kulturę zaangażowania w firmie? 

Pobierz poradnik dla specjalistów HR... i nie tylko

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Sukcesja

Co to jest sukcesja?

Sukcesja w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi (HR) odnosi się do procesu planowania i przygotowania do przyszłych zmian w strukturze kadrowej organizacji, szczególnie w odniesieniu do kluczowych stanowisk kierowniczych. Proces ten ma na celu zapewnienie ciągłości w zarządzaniu i liderowaniu organizacji poprzez identyfikację i rozwijanie pracowników, którzy mają potencjał na przyszłe przejęcie tych stanowisk.

Planowanie sukcesji może obejmować następujące elementy:

Identyfikacja kluczowych stanowisk: Określenie, które stanowiska są kluczowe dla działania i sukcesu organizacji.

Identyfikacja potencjalnych następców: Ocena pracowników pod kątem ich potencjału do przejęcia kluczowych stanowisk w przyszłości. Może to obejmować ocenę ich umiejętności, doświadczenia, wiedzy i gotowości do przyjęcia większych obowiązków.

Rozwój i szkolenie: Opracowanie i realizacja planów rozwoju i szkolenia dla potencjalnych następców, aby przygotować ich do przyszłych ról.

Monitoring i aktualizacja planów: Regularne przeglądanie i aktualizowanie planów sukcesji, aby uwzględnić zmiany w organizacji, rozwój pracowników i inne czynniki.

Planowanie sukcesji jest kluczowym elementem zarządzania talentami i strategicznego planowania HR. Pomaga organizacjom przygotować się na przyszłe zmiany, zminimalizować ryzyko związane z utratą kluczowych liderów i zapewnić, że mają odpowiednie talenty, aby kontynuować swoją misję i cele.