Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak wspierać kulturę zaangażowania w firmie? 

Pobierz poradnik dla specjalistów HR... i nie tylko

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

OKR (Objectives and Key Results)

Co to jest OKR (Objectives and Key Results)?

OKR (Objectives and Key Results) to ramowy system zarządzania, który pomaga organizacjom w określaniu i osiąganiu celów. Ten system został pierwotnie opracowany przez Andrew Grove’a w Intel, a później popularyzowany przez takie firmy jak Google.

  1. Objectives (Cele): Cele są krótkimi, inspirującymi i konkretnymi stwierdzeniami o tym, co organizacja lub indywidualny pracownik chce osiągnąć. Powinny one być ambitne, motywujące i łatwe do zrozumienia.
  2. Key Results (Kluczowe Wyniki): Kluczowe Wyniki to konkretne miary, które pokazują, jak blisko jesteśmy osiągnięcia określonego celu. Powinny być konkretne, mierzalne i czasowo określone.

Proces OKR zazwyczaj obejmuje określanie celów na początku okresu (zazwyczaj kwartału lub roku), a następnie regularne monitorowanie i aktualizowanie kluczowych wyników w miarę postępu. Na koniec okresu przeprowadza się przegląd, aby ocenić, jak dobrze osiągnięto cele i kluczowe wyniki, a także aby nauczyć się z doświadczeń i poprawić proces w następnym okresie.

OKR jest narzędziem, które promuje przejrzystość, odpowiedzialność i skupienie na wynikach w całej organizacji. Pomaga to zespołom i indywidualnym pracownikom skupić się na najważniejszych priorytetach, zarządzać swoim czasem i zasobami bardziej efektywnie i osiągać lepsze wyniki.