Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak wspierać kulturę zaangażowania w firmie? 

Pobierz poradnik dla specjalistów HR... i nie tylko

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Rekrutacja

Na czym polega rekrutacja?

Rekrutacja to proces, który organizacje używają do identyfikacji, przyciągnięcia i selekcji odpowiednich kandydatów na otwarte stanowiska pracy. Jest to kluczowy element zarządzania zasobami ludzkimi, który pomaga firmie znaleźć i zatrudnić osoby posiadające odpowiednie umiejętności i doświadczenie, które będą przyczyniać się do osiągnięcia celów firmy.

Proces rekrutacji zaczyna się od identyfikacji potrzeb firmy w zakresie pracowników. Może to obejmować analizę obecnych zasobów ludzkich, przewidywanie przyszłych potrzeb i określanie, jakie role, umiejętności i doświadczenie są potrzebne.

Kiedy określone są potrzeby, tworzy się ogłoszenie o pracę, które opisuje rolę, wymagane umiejętności i doświadczenie, a także korzyści związane z pracą w firmie. To ogłoszenie jest potem publikowane w odpowiednich miejscach, takich jak strona internetowa firmy, portale pracy czy media społecznościowe.

Rekrutacja polega także na przyciągnięciu odpowiednich kandydatów do firmy. Może to obejmować różne strategie, takie jak budowanie marki pracodawcy, oferowanie atrakcyjnych pakietów wynagrodzeń i korzyści, czy prowadzenie działań związanych z employer brandingiem.

Kiedy kandydaci składają swoje aplikacje, rozpoczyna się proces selekcji. Może on obejmować przeglądanie CV i listów motywacyjnych, przeprowadzanie wywiadów, testów umiejętności, sprawdzanie referencji, a w niektórych przypadkach nawet ocenę kandydatów w symulacjach sytuacji związanych z przyszłym stanowiskiem.

Na podstawie informacji zgromadzonych podczas procesu selekcji, firma podejmuje decyzję o zatrudnieniu. Wybrany kandydat otrzymuje ofertę pracy, która jeżeli zostanie przyjęta, prowadzi do formalnego procesu zatrudnienia.

Po zatrudnieniu nowego pracownika, firma przeprowadza proces wprowadzenia, znany jako onboarding. Celem jest zapewnienie, że nowy pracownik zrozumie swoją rolę, zasady i kulturę firmy, a także pomaganie mu w szybkim osiągnięciu pełnej produktywności.

Rekrutacja jest kluczowym procesem, który pomaga firmom przyciągać i zatrudniać odpowiednie talenty, które będą przyczyniać się do ich sukcesu. Wymaga ona strategicznego podejścia, dobrej komunikacji i efektywnego zarządzania, aby zapewnić, że proces przebiega sprawnie i skutecznie.