Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak sprawnie i skutecznie zarządzać firmą?

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe to jedna z dwóch wyodrębnionych grup spółek (obok spółek osobowych), których zasady działania, powoływania i likwidacji uregulowane są przepisami Kodeksu handlowego. Do grupy spółek kapitałowych należą:

Obie formy prawne wykorzystuje się najczęściej do prowadzenia większych przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych.

W odróżnieniu od spółek osobowych, spółki kapitałowe mają osobowość prawną. Środek ciężkości w ich organizacji i działaniu położony jest na kapitał spółek, a nie – jak w spółkach osobowych – na wspólników. Jest to rezultat wyraźnego wyodrębnienia i rozgraniczenia majątku spółki od majątku osobistego wspólników, a co za tym idzie, również rozgraniczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Wspólnicy spółek kapitałowych są praktycznie wyłączeni z odpowiedzialności majątkowej, natomiast spółka jako osoba prawna ponosi za swoje zobowiązania pełną odpowiedzialność majątkową. Dlatego właśnie w spółkach kapitałowych majątek ma kluczowe znaczenie. W praktyce gospodarczej w spółkach kapitałowych zachodzi wyraźny rozdział między właścicielami a zarządem spółki. Zarząd jest powoływany do celów prowadzenia spraw spółki i reprezentacji i jego skład nie musi wywodzić się z grona właścicieli.

Spółki kapitałowe, podobnie jak osobowe, tworzone są na podstawie umów zwanych statutami. Ich formalna działalność rozpoczyna się w momencie dokonania wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców w KRS.