Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak wspierać kulturę zaangażowania w firmie? 

Pobierz poradnik dla specjalistów HR... i nie tylko

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Well being

Well-being w miejscu pracy, znane również jako dobrostan w miejscu pracy, odnosi się do ogólnego stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego pracowników w kontekście ich środowiska pracy. Well-being w miejscu pracy jest ważne dla zachowania zaangażowania, satysfakcji i efektywności pracowników, co wpływa na całość wyników firmy.

Well being obejmuje zarówno brak chorób, jak i ogólną kondycję fizyczną pracowników. Może to obejmować bezpieczne warunki pracy, dostęp do zdrowego jedzenia i możliwości do ćwiczeń.

Odnosi się także do stanu emocjonalnego i psychicznego pracowników, w tym ich zdolności do radzenia sobie ze stresem, utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także doświadczania satysfakcji i spełnienia z pracy.

Well being bada także poziom satysfakcji pracowników z ich pracy, w tym satysfakcję z wykonywanych zadań, relacji z kolegami i przełożonymi, możliwości rozwoju i warunków zatrudnienia.

Pracownicy, którzy są zaangażowani, są zwykle bardziej produktywni, lojalni i mają lepszą jakość pracy. Zaangażowanie jest często związane z poczuciem, że praca, którą wykonują, jest ważna i ceniona.

Poczucie well-being w miejscu pracy jest również związane z kulturą firmy i wartościami, które promuje. To obejmuje takie elementy jak sprawiedliwość, szacunek, otwartość na różnorodność i zaangażowanie firmy w zdrowie i dobrostan pracowników.

Well-being w miejscu pracy jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi i może przyczynić się do większej produktywności, niższej fluktuacji i lepszego wizerunku firmy.