Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak wykorzystać możliwości systemu Symfonia Handel?

Sylwia Mąkolska

Sylwia Mąkolska

Długość czytania:

28 lipca 2022

Jak wykorzystać możliwości systemu Symfonia Handel?

 

Symfonia Handel to nowoczesny program oparty o silnik bazy danych SQL. Obecnie jest oferowany w ramach trzech poziomów: ekonomicznego, uniwersalnego oraz profesjonalnego.

 

Są one przeznaczone dla firm o różnym stopniu skomplikowania procesów biznesowych, ale z pewnością każda organizacja będzie mogła dopasować go do swoich potrzeb.

 

Pakiet uniwersalny przeznaczony jest dla firm z rozbudowaną gospodarką magazynową oraz nieco bardziej skomplikowanymi procesami handlowymi.

Poziom uniwersalny daje pełną możliwość prowadzenia procesu sprzedaży i zakupu, dostosowania gospodarki magazynowej do potrzeb firmy. Posiada rozbudowany mechanizm rozliczeń z kontrahentami. Zapewnia bezpieczeństwo podatkowe poprzez zaawansowane metody kontroli. Jest w pełni zintegrowany z kasami fiskalnymi i w tym zakresie odpowiada również poziomom poziomowi ekonomicznemu.

Ale to nie wszystko. Pakiet uniwersalny umożliwia także dodanie pól własnych do pól, do kontrahentów i własne określenie specyfikacji towaru. Daje możliwości dostosowania procesów i raportów elastycznie do wymagań firmy oraz umożliwia analizowanie danych za pośrednictwem wbudowanego modułu Smart Mini.

Dla organizacji, które mają większe potrzeby w tym zakresie, przeznaczony jest pakiet profesjonalny z możliwością połączenia z dodatkowym modułem odpowiedzialnym za analizy biznesowe Business Intelligence. W ramach pakietu uniwersalnego można przeprowadzać podstawowe analizy.

 

Symfonia ERP Handel: Dopasowany do potrzeb firmy

Pakiet uniwersalny systemu Symfonia Handel umożliwia połączenie się z systemami branżowymi za pośrednictwem Web API. Użytkownicy innych programów Symfonii za pomocą Web API mogą integrować oprogramowanie z takimi programami jak Mobilny Handel, Mobilny Magazyn, Analityk Sprzedaży oraz Integrator do sprzedaży e-commerce.

Symfonia ERP Handel

Do zarządzania sprzedażą, zakupami i magazynami

W ramach Symfonia Handel użytkownik może prowadzić wszelkie operacje sprzedażowe, zarządzać zamówieniami i magazynem oraz zakupami. Ponieważ moduł handlowy jest częścią systemu Symfonia, więc wszelkie operacje, które są w nim wykonywane, znajdują później odzwierciedlenie w module księgowym Symfonii.

Ta dwustronna komunikacja w praktyce wygląda tak – wystawiając fakturę w module handlowym, możemy z łatwością zapisać ją w module finansowo-księgowym. Kiedy później taka faktura jest rozliczana przez księgowość, w module handlowym pojawia się odpowiednia informacja (np. o tym, że faktura została opłacona).

Podobnie wygląda współpraca z modułem produkcyjnym. Wyprodukowanie jakiegoś wyrobu, rozliczenie surowców, wykonanie operacji handlowych, wpisanie kosztów produkcji – tego rodzaju operacje zapisane w module produkcyjnym są później widoczne w module handlowym.

Poza możliwościami zarządzania podstawowymi czynnościami handlowymi (prowadzenie sprzedaży, ewidencja zamówień) istnieje także możliwość implementacji dodatkowych programów. Przykładowo jako doskonały dodatek świetnie sprawdza się np. Mobilny Handel, który pozwala na zarządzania procesami handlowymi z dowolnej lokalizacji za pomocą urządzeń mobilnych z systemem Android.

Dzięki temu handlowiec znajdujący się poza siedzibą firmy może wprowadzać zamówienie, wystawiać faktury, sprawdzać płatności, weryfikować rozrachunki czy sprawdzać stany magazynowe. Handlowiec w terenie może zbierać zamówienia, które później widoczne są w module Symfonia Handel. Oznacza to, że wszystkie kanały sprzedaży widzą dokładnie te same, aktualne informacje.

Podobny proces można wykonać za pomocą aplikacji Contact Manager, czyli moduł odpowiadający za proces sprzedaży. W aplikacji można wystawić ofertę i przesłać klientowi. W systemie pojawia się informacja o tym, którzy klienci już otrzymali oferty oraz jakie są statusy poszczególnych ofert (na etapie złożenia, negocjacji itd.). Dzięki temu całość procesu handlowego od momentu zapytania ofertowego, poprzez negocjacje aż po finalne zamówienie jest udokumentowana w ramach jednego systemu.

Symfonia ERP

Podejmuj decyzje biznesowe na podstawie wiarygodnych danych

Co ważne, system daje także możliwość łączenia wielu zamówień w jedną fakturę. Przykładowo, może się zdarzyć, że klient w ciągu tygodnia dokona kilku zamówień. W systemie Symfonii istnieje możliwość scalenia dokumentu wydania towaru, faktur dotyczących towarów z różnych zamówień.

Jeszcze większym udogodnieniem jest możliwość realizacji transakcji z wielu magazynów. Przykładowo, firma posiadająca magazyny zlokalizowane w różnych miejscach w kraju zyskuje możliwość blokady konkretnych partii towaru w konkretnych lokalizacjach w ramach danego zamówienia. Eliminuje to konieczność choćby wcześniejszego gromadzenia zamówionych towarów w magazynie handlowym przed wystawieniem dokumentu WZ i finalną wysyłką.

Warto też zwrócić uwagę na dodatkowe wartościowe funkcjonalności Pakietu Uniwersalnego, jak zaawansowana kastomizacja oprogramowania. Przy użyciu Pluginu SQL istnieje możliwość wykonania własnej logiki biznesowej w postaci procedur bazodanowych przy zapisywaniu dokumentów lub na żądanie użytkownika. Dodatkowo w tym pakiecie umożliwiono tworzenie własnych modułów PRISM, rozszerzania funkcjonalnego aplikacji.

Z kolei w pakiecie uniwersalnym można wykorzystywać skrypty C# do realizacji własnej logiki aplikacyjnej (csharpscript).

 

Więcej szczegółowych informacji na temat optymalnego korzystania z programu Symfonia ERP Handel znajdziesz w poniższym webinarium.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Lidery
innowacji

Technologia
dzisiaj

Technologia
jutra

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik