Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Elektroniczne fakturowanie [e-book]

Magdalena Marzec

Magdalena Marzec

Communications & Content Marketing Specialist

Długość czytania:

21 grudnia 2020

W myśl obecnie obowiązujących przepisów co do formy elektroniczna faktura jest równie ważnym dokumentem jak papierowa z punktu widzenia administracji skarbowej, przedsiębiorców, jak również pozostałych podatników. Z tego względu przepisy określające konstrukcję faktur i zakres zawartych w nich informacji, a także zasady, na jakich należy je przechowywać, stosuje się również do wersji elektronicznej. Szczególnym przypadkiem elektronicznej faktury jest ustrukturyzowana faktura elektroniczna w formie ustrukturyzowanego komunikatu XML zgodnego z europejską normą EN-16931, który umożliwia jej automatyczne przetwarzanie przez nabywcę. Jest ona obecnie stosowana w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Faktury cyfrowe występują w trzech różnych głównych formach: zeskanowanej faktury papierowej, faktury cyfrowej w formacie PDF lub DOC oraz faktury elektronicznej lub e-faktury. Największa różnica dotyczy przetwarzania faktur i liczby działań, których nie da się zautomatyzować. Każdy krok podejmowany w celu automatyzacji przetwarzania faktur oznacza krótszy czas przetwarzania, większą poprawność, a tym samym mniejsze koszty.

Pobierz nasz nas bezpłatny poradnik, dzięki któremu dowiesz się:

  • Czym różni się faktura elektroniczna od faktury wystawionej w PDF?
  • Co warto wiedzieć o e-paragonach?
  • Dlaczego warto przejść na e-fakturowanie?
  • Jak przygotować partnerów handlowych do odbioru e-faktur?
  • Jak krok po kroku przejść na e-fakturowanie.
Elektroniczne fakturowanie

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Lidery
innowacji

Technologia
dzisiaj

Technologia
jutra

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik