Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak wybrać narzędzia wspierające proekologiczną postawę firmy?

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

17 grudnia 2019

Głównym zadaniem rozwiązań IT jest wspieranie działalności przedsiębiorstw w różnych obszarach, przede wszystkim dla zachowania przewagi konkurencyjnej poprzez osiągnięcie jak najlepszych wyników. Nowoczesne technologie przynoszą jednak korzyści nie tylko w wymiarze biznesowym – firma, która optymalizuje zużycie zasobów, działa bardziej ekologicznie, co może wykorzystać do budowania swojego wizerunku.

Niemal wszystkie działania optymalizujące biznes koncentrują się na zwiększaniu wydajności, efektywności i rentowności. Generalnie ich celem jest wykonywanie określonych zadań szybciej, taniej lub lepiej. Przedsiębiorstwa posługują się dziś dziesiątkami wskaźników i miar określających ich kondycję i zdolność realizacji celów – praktycznie każdy obszar w firmie ma swoje KPI. Ciągła presja na to, by dokumentować sukcesy i postępy w różnych punktach struktury organizacyjnej, może powodować, że firma nie dostrzega, że za każdym osiągnięciem stoi także konkretny rezultat w wymiarze ekologicznym. Najczęściej bowiem optymalizacja zużycia zasobów jest również pożyteczna dla środowiska.

Przykłady usprawnienia działalności w różnych punktach można mnożyć. Znane są przypadki różnych firm produkcyjnych, które po wdrożeniu programów optymalizacji osiągały spektakularne wręcz rezultaty. Zależnie od profilu wdrożenia firmy redukowały czas przezbrojeń maszyn o 80%, zwiększały swoją produktywność o połowę, skracały czas realizacji zamówień z czterech dni do jednej doby, niwelowały straty materiałowe o ponad 90%, uwalniały po kilka milionów złotych z niepotrzebnie składowanych – ponieważ nie miały skalibrowanego procesu S&OP (ang. sales and operations planning) – zapasów wyrobów gotowych czy półproduktów. W przypadku firm usługowych, w których praca realizowana jest głównie w biurach, a gros kosztów stanowią wynagrodzenia pracowników, projekty przynosiły inne efekty w postaci wzrostu produktywności, zmniejszenia kosztów operacyjnych czy skrócenia czasu, w jakim np. przygotowywane są oferty lub realizowane zamówienia.

Jak technologia wspiera firmy w ekologicznej transformacji?

Tego typu przykłady jasno pokazują, jak duży potencjał do usprawnień istnieje w działających firmach, które przecież lepiej lub gorzej, ale jednak egzystują na rynku i zazwyczaj są rentowne. Skoro w firmach drzemie potencjał do optymalizacji ich działalności, można też śmiało postawić tezę, że taki sam potencjał tkwi w zakresie przestawiania firmy na bardziej ekologiczne działanie. Już sam fakt poprawy efektywności powoduje, że firma staje się bardziej ekologiczna. Najczęściej jednak zarządzający o tym zapominają i nie wykorzystują tego faktu do promowania swojej marki.

IT wspiera każdy postęp

W zasadzie wszystkie przykłady poprawy efektywności, niezależnie od tego czy firma zajmuje się produkcją czy świadczeniem usług, mają jeden wspólny mianownik – jest to zarządzanie informacją i przetwarzanie danych w ramach jakiegoś procesu lub większego obszaru działania. Nawet jeśli na wstępie projektu optymalizacyjnego przedsiębiorstwo nie wychodzi z potrzebą posiadania nowego systemu informatycznego lub zmiany już istniejącego, w trakcie prac wdrożeniowych okazuje się, że taki system jest jednak niezbędny. Rozwiązania informatyczne są więc absolutnie kluczowym elementem w procesie doskonalenia działalności i jednocześnie mają niemniej istotny wpływ na budowanie proekologicznej postawy organizacji.

Jeszcze przed dekadą modnym pojęciem było „green IT”. Ówcześni CIO, myśląc o tym, by firma stała się przyjazna środowisku, koncentrowali się na redukcji zużycia prądu poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań. I nie chodziło jedynie o oprogramowanie, ale przede wszystkim o sprzęt. Dziś niewiele już osób mówi o green IT. Dlaczego? W międzyczasie nasiliła się transformacja cyfrowa, której przejawem jest intensywny rozwój usług i aplikacji dostępnych w chmurze, powszechny dostęp do szybkiego Internetu i wszechstronnych urządzeń mobilnych. Organizacje większy nacisk zaczęły kłaść na szerszy aspekt odpowiedzialności w prowadzeniu biznesu – politykę corporate responsibility (CR), która obejmuje zarówno społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), jak i odpowiedzialność za środowisko naturalne w związku z prowadzoną przez firmę działalnością (CER). Po części wynika to z presji, jaką wywierają konsumenci, którzy oczekują od firm poszanowania środowiska naturalnego, a po części z regulacji, które zobowiązują firmy do określonych postaw i działań proekologicznych. W każdym razie nowoczesność w biznesie oznacza dziś coś więcej niż tylko redukowanie zużycia energii – jest to raczej ogólna postawa i zaangażowanie całej organizacji, która do swojej strategii wpisuje troskę o środowisko naturalne i zasoby.

Mikroprzedsiębiorcy i małe firmy też mogą być eko dzięki IT

Spektakularne sukcesy w zakresie doskonalenia działalności i wdrażania proekologicznych rozwiązań nie są zarezerwowane wyłącznie dla większych przedsiębiorstw. Nawet jednoosobowe firmy mogą z powodzeniem przyjmować proekologiczną postawę i oszczędzać dostępne zasoby. Nawet najmniejsze podmioty gospodarcze mogą korzystać z rozwiązań umożliwiających wykonywanie zadań szybciej, lepiej, taniej, przy zapewnieniu lepszej jakości. Taką funkcję pełnią zarówno systemy ERP, które w jednym środowisku informatycznym integrują procesy biznesowe firmy z różnych obszarów działania, jak i pojedyncze rozwiązania czy aplikacje wspierające tylko wybrane procesy.

Symfonia jako dostawca nowoczesnych rozwiązań także ma swój udział we wspieraniu firm w stawaniu się bardziej operatywnymi i przez to ekologicznymi. Oprócz zintegrowanych systemów ERP obsługujących procesy w całej firmie wspomagamy cyfrowy obieg informacji w organizacjach a także elektroniczną wymianę dokumentów między przedsiębiorstwami a ich otoczeniem – np. w zakresie przesyłania e-faktur, e-deklaracji czy JPK. Pomagamy firmom odchodzić od nieefektywnego archiwizowania dokumentów papierowych i nadmiarowego drukowania – poprzez udostępnianie alternatywnych rozwiązania do cyfrowej archiwizacji, zarówno w obszarze księgowości, jak i kadr, płac, sprzedaży czy logistyki. Udostępniamy rozwiązania, z których użytkownicy mogą korzystać w modelu tradycyjnym (instalowane w siedzibie klienta) lub w chmurze, co z kolei pozwala całkowicie pozbyć się z firmy nieefektywnych, energochłonnych serwerów. Poprzez rozwiązania dostępne w chmurze wspieramy pracę zdalną i mobilną. W zasadzie każdy nasz klient mógłby opowiedzieć inną historię na temat tego, w jaki sposób rozwiązanie informatyczne pomogło w prowadzeniu działalności i jakie przez to miało przełożenie na proekologiczną postawę.

Jak zarządzać firmą w sytuacji kryzysowej?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik