Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jednolity Plik Kontrolny Faktura – precyzyjne narzędzie do wykrywania nieprawidłowości podatkowych

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych

Długość czytania:

28 marca 2018

Wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług przesyłają już na serwery Ministerstwa Finansów pliki JPK_VAT. To oznacza, że MF skutecznie gromadzi już dane o wszystkich fakturach wystawionych przez polskich podatników. Na podstawie tych plików system informatyczny Krajowej Administracji Skarbowej porównuje faktury zakupu i odliczany przez podatników VAT z podatkiem VAT należnym wykazanym przez sprzedawców na fakturach sprzedaży.

W przypadku nieścisłości wykrytych krzyżowo podatnicy wzywani są do wyjaśnienia różnic w porównywanych transakcjach. MF ma do dyspozycji bardzo precyzyjne narzędzie do weryfikacji ewentualnych rozbieżności jakim jest inna struktura raportowa: JPK_FA (faktura).

Wezwanie do wyjaśnienia – szczegóły transakcji

Struktura JPK_FA jest przeznaczona do prezentowania szczegółowych danych z faktur sprzedaży. Ilość danych zamieszczanych w tym pliku jest nieporównywalnie większa od tych zamieszczanych w JPK_VAT.

Jak sprawnie i skutecznie zarządzać firmą?

JPK_FA prezentuje bowiem nie tylko dane zbiorcze, ale również poszczególne pozycje faktury sprzedaży z nazwami towarów i usług, ilościami, cenami jednostkowymi, rabatami. Z tego powodu dane do zamieszczenia w pliku muszą być pobierane bezpośrednio z programu do obsługi sprzedaży, a nie np. z programu finansowo-księgowanego. W przypadku podmiotów, które nie prowadzą i nie zapisują sprzedaży w formie elektronicznej (czyli w oprogramowaniu) wygenerowanie takiego pliku będzie niemożliwe. W takich przypadkach, należy się spodziewać tradycyjnej formy kontroli nieścisłości fiskalnych – wizyty przedstawiciela Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

JPK_FA tylko na żądanie KAS

Pliki JPK_FA podatnik przygotowuje dopiero wówczas gdy zostanie o nie poproszony, najczęściej w toku czynności sprawdzających lub kontrolnych – zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej[1]. Co więcej, weryfikujące informacje służby proszą o przesłanie danych za wskazany okres, np. według dat sprzedaży lub dat wystawienia faktur. Żądanie może dotyczyć całej sprzedaży lub realizowanej we wskazanym oddziale. Administracja skarbowa wskazuje również czas (zazwyczaj 7 dni) na przygotowanie i przekazanie pliku.

Po 1 lipca 2018 koniec okresu ochronnego

Zgodnie z przepisami przejściowymi ordynacji podatkowej, zakładającymi stopniowe wprowadzanie obowiązków raportowych w oparciu o jednolite pliki kontrolne, obowiązek przekazywania JPK_FA początkowo dotyczył największych, a następnie średnich przedsiębiorstw. Od lipca br. każdy podatnik wystawiający faktury za pomocą komputera będzie musiał na żądanie KAS udostępnić pliki.

JPK_FA sprawia problemy większym – uważaj!

Przygotowanie danych w strukturze nie jest zadaniem łatwym. Dotąd, do tej struktury podatnicy zgłosili równie dużo pytań szczegółowych, co do powszechnie stosowanej JPK_VAT. Warto wykorzystać czas do lipca testując możliwości programów fakturujących. Trzeba też pamiętać, żeby aktualizować programy do najnowszych wersji dostosowanych przez producentów do obsługi JPK_FA.

[1] Art. 193a Ordynacji podatkowej, par.1 „W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej…”

Transformacja cyfrowa Twojej firmy - od czego zacząć

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik