Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

JPK_V7 to w rzeczywistości nowa deklaracja podatkowa

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych

Długość czytania:

17 września 2020

Nowa deklaracja JPK_V7 będzie stosowana przez podatników VAT  w odniesieniu do transakcji realizowanych od 1 października 2020 roku.

JPK_V7: Co musisz wiedzieć?

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, pozycja 1520) wprowadzono obowiązek składania deklaracji VAT-7 w nowej formie pliku JPK_V7, najpierw przez duże podmioty (firmy zatrudniające ponad 250 osób i mające obroty przekraczające 50 mln euro lub zatrudniające ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro) – od 1 kwietnia, a następnie przez pozostałych podatników od 1 lipca.

Jednakże sytuacja związana z epidemią koronawirusa spowodowała, że rząd zdecydował się przesunąć termin dla dużych firm także na 1 lipca 2020 r., a kilka tygodni później termin przesunięto po raz kolejny, tym razem na 1 października 2020 r. Zatem ta data dotyczy wszystkich podatników VAT.

JPK_V7 - Jak poradzić sobie z nową deklaracją podatkową?

Czym jest JPK_V7?

Nazwa JPK_V7 dla nowej struktury, nawiązująca do stosowanego w Polsce od 1 lipca 2016 roku pliku JPK-VAT sugeruje, że będzie to informacja o szczegółach sprzedaży. Jest to jednak mylące, bowiem nowa struktura .xml powstanie z połączenia składanych elektronicznie deklaracji podatkowej VAT-7 ze strukturą informacyjną JPK. W rzeczywistości będzie to zatem deklaracja podatkowa (na jej podstawie podatnik VAT ustali, a następnie ureguluje zobowiązanie podatkowe). Zatem także terminy i wymagania względem jakości danych będą takie, jak w odniesieniu do deklaracji podatkowych przewiduje Ordynacja podatkowa, czyli wyższe niż dla pliku JPK.

JPK_V7: Co zawiera nowa struktura?

Nowa struktura JPK_V7 będzie zawierała również elektroniczną postać księgi podatkowej, czyli ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług. Nowa wersja tego artykułu, przewiduje znaczne rozszerzenie zakresu informacji gromadzonych w ewidencji. Ustawa z dnia 4 lipca upoważniła ministra finansów do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w ewidencji podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 roku, pozycja 1988). Z rozporządzenia wynika jednoznacznie, że zakres informacji oczekiwanych przez KAS zdecydowanie wzrasta. Szczególnie dużo uwagi minister poświęcił dodatkowemu oznaczaniu danych o sprzedaży. Nowa wersja deklaracji JPK_V7 będzie zatem dużo bardziej skomplikowana w sensie technicznym i merytorycznym od prostej struktury deklaracji VAT 7 oraz od dotychczasowej struktury raportowej JPK_VAT. Nowa wersja, pod względem wariantów jej zestawienia, będzie bardziej zbliżona do elektronicznych sprawozdań finansowych niż do stosowanych dotychczas „bezobsługowych” JPK_VAT.

W związku z tym, że JPK_V7 jest dokumentem wytwarzanym za pomocą komputera i przekazywanym w postaci elektronicznej, podatnik musi dysponować aktualnym – czyli dostosowanym do obsługi JPK_V7 – oprogramowaniem finansowo-księgowym, aby terminowo zrealizować rozliczenia podatkowe. Program musi mieć zdolność zgromadzenia wszystkich potrzebnych informacji i poprawnego zestawienia deklaracji JPK_V7

JPK_V7: Transakcje pod szczególnym nadzorem

W ramach poszerzenia bazy informacyjnej MF oczekuje, że podatnik wskaże w JPK_V7 realizację sprzedaży określonych towarów lub usług będących pod wnikliwą obserwacją fiskusa. Do takich zalicza się np. napoje alkoholowe: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie lub urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Jest obecnie 13 takich grup towarów wrażliwych, których sprzedaż przez podatnika rodzi określone konsekwencje sprawozdawcze.

Nowe przepisy nakładają również obowiązek wskazania w JPK_VAT transakcji, do których podatnik zastosował specjalne procedury podatkowe, realizując sprzedaż, np. transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (oznaczenie „MPP”) czy świadczenie usług turystycznych opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy  (oznaczenie „MR_T”), albo sprzedaż w warunkach istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy (oznaczenie „TP”). Obecnie istnieje 13 takich specjalnych procedur, których użycie przez podatnika rodzi określone konsekwencje sprawozdawcze w pliku JPK_V7.

Jak fiskus sprawdza poprawność JPK_V7?

Cyfrowe podatki, których elementem są deklaracje elektroniczne i dodatkowe raportowanie szczegółowych danych, mają coraz większe znaczenie dla realizowanego w Polsce programu automatyzacji rozliczeń i bieżącej kontroli podatników. Kontrola przekazywanych danych w coraz większym zakresie realizowana jest automatycznie przez rozwijane przez KAS algorytmy komputerowe. Aby usprawnić działanie tych procesów, niezbędna jest bardzo wysoka jakość danych, z którymi na bieżąco pracuje KAS. Zapewne z tego powodu, poza zwiększeniem zakresu informacji, nowe przepisy znacznie zaostrzają wymogi odnośnie do jakości danych w przekazywanych plikach. Mówią o tym wyraźnie nowe punkty 3e_3j artykułu 109 ustawy o VAT. Przewidzianą tam nowością jest automatyczne nałożenie kary 500 zł za każdy błąd w danych wskazany przez administrację podatkową po analizie zawartości JPK_V7, który nie zostanie poprawiony w terminie 14 dni w trybie złożenia korekty. Przy procesowym przetwarzaniu danych w cyklu: sprzedaż – ewidencja – deklaracja, oczekiwaną wysoką jakość produktu finalnego jakim jest zawartość pliku JPK_V7 można uzyskać jedynie zapewniając swobodny przepływ poprawnych merytorycznie informacji z miejsca, gdzie powstają (program do obsługi sprzedaży) do miejsca, w którym są przetwarzane i zamieszczane na deklaracji (program finansowo-księgowy). . Podatnik musi więc zadbać o prawidłowe oznaczanie wymaganych informacji nie tylko w rejestrach VAT, ale znacznie wcześniej, u źródła, czyli w programie sprzedażowym.

Czy program księgowy wystarczy do obsługi JPK_V7?

Do poprawnego przygotowania i terminowego zrealizowania nowych obowiązków prawnych niezbędne będzie dostosowanie używanego przez podatnika oprogramowania, zarówno tego służącego do zestawienia deklaracji JPK_V7 oraz tego do obsługi sprzedaży gromadzącego detaliczne dane o sprzedaży. Niezbędne jest przy tym zadbanie o jakość połączenia między tymi programami. Nie może to być „połączenie ludzkie”, czyli ręczne przepisywanie danych, bo takie działanie rodzi dodatkowe ryzyko popełnienia błędów i braku spójności danych. Dopiero sprawne połączenie programu do obsługi sprzedaży z programem prowadzenia rejestrów VAT, jakim jest program finansowo-księgowy, umożliwi przesyłanie wysokiej jakości danych o sprzedaży niezbędnych do zestawienia deklaracji JPK_V7. Podatnik powinien zadbać o przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania w takim czasie, aby móc sprostać ustawowym terminom gromadzenia potrzebnych danych, a następnie zestawienia nowej deklaracji, tj. od 1 lipca dla pozostałych podatników.

Symfonia ERP Handel gotowy na JPK V7

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Wciąż jeszcze w wielu organizacjach składa się wnioski urlopowe w formie papierowej do swojego kierownika, który następnie przekazuje wniosek do dział kadr. Organizacje, które przeszły przynajmniej częściową transformację cyfrową, wdrożyły obsługę wniosków za pomocą poczty e-mail. Nawet jednak ta druga metoda nie jest w pełni optymalna pod kątem szybkości i odciążenia działu kadr od zbędnych czynności administracyjnych.

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Obieg dokumentów ma na celu uprościć przepływ informacji krążących po firmie. Pozwala zaoszczędzić czas, przypisać koszty do właściwego projektu i miejsca w organizacji, ocenić potencjał przepływu pieniędzy (tzw. cashflow), ale też monitorować procesy przepływu informacji. Jak przepływ dokumentów wygląda w praktyce? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym materiale.

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik