Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Rejestr BDO – kto, kiedy i na jakich zasadach ma obowiązek rejestracji w systemie?

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

19 grudnia 2019

Koniec roku uzmysłowił wielu przedsiębiorcom konieczność rejestracji bądź aktualizacji danych w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Mimo że rejestr podmiotów wprowadzających produkty i gospodarujących odpadami został wprowadzony już w styczniu 2018 r., to na przedsiębiorców padł blady strach. Prawdopodobnie dlatego, że już od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu BDO. A brak odpowiednich wpisów do rejestru może słono kosztować – kary za niedopełnienie obowiązków mogą sięgać nawet miliona zł!

Według informacji Ministerstwa Klimatu, wpisowi do rejestru BDO nie podlegają:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórek i remontów do utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych);
 • władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe;
 • prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), np., systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, np. zbieranie nakrętek podczas akcji charytatywnych ;
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady; np. właściciel nieruchomości transportujący skoszoną trawę do PSZOK-u,
 • rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi z tytułu innej działalności, np. rolnik, który uprawia pszenicę na powierzchni 50 ha.
 • przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych w (odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów).

Kto zatem jest objęty obowiązkiem wpisu do Rejestru?

Zasady wpisu do Rejestru BDO regulują dwa przepisy ustawy o odpadach. Chodzi o art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 tejże ustawy. Ministerstwo Klimatu w swoim komunikacie podało jakie grupy podmiotów gospodarczych mają obowiązek zgłoszenia. Są to przede wszystkim podmioty wytwarzające odpady oraz prowadzące ewidencję odpadów. Ponadto firmy, które wprowadzają do Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi dostawcy opakowań.

Uwaga! To czy firma jest zobowiązana zgłosić się do rejestru nie jest związane z wielkością zatrudnienia bądź obrotami. Przykładowo – obowiązkiem zgłoszenia może być objęta nawet jednoosobowa działalność gospodarcza, jeżeli zajmuje się działalnością opisaną powyżej.

Na stronie Ministerstwa Klimatu można znaleźć listę przykładowych działalności gospodarczych, które są zobowiązane zgłosić swoją działalność do rejestru. Są to np.:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.
Jak wdrożyć system ERP?

Ministerstwo Klimatu szacuje, że liczba podmiotów gospodarczych zobowiązanych do zgłoszenia wynosi ok. 350 tys. Szacunki ministerialne mówią, że do tej pory obowiązek ten wypełniło ok. 166 tys. firm.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja organizacja podlega obowiązkowi rejestracji w systemie BDO, możesz to sprawdzić w specjalnym teście przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu. Test dostępny jest na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik