Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Wyższy poziom biznesu i korzyści dla środowiska naturalnego dzięki chmurze

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

14 grudnia 2019

Chmura wspiera rozwój firm poprzez lepszą dostępność danych, aplikacji i procesów biznesowych, możliwość pracy online oraz redukcję wydatków na IT. Oprócz tych wartości, które odnoszą się bezpośrednio do finansów i efektywności pracy, jest też pozytywny wpływ chmury na środowisko.

W raporcie IDG Poland „Chmura publiczna w Polsce 2019” znalazły się informacje na temat korzyści, jakie polskie firmy odnoszą z przenoszenia do chmury obliczeniowej swoich danych, procesów biznesowych i oprogramowania. Z publikacji tej wynika, że wśród najważniejszych korzyści najczęściej wymienia się kolejno:

  • większą dostępność zasobów informacyjnych (54%),
  • większe bezpieczeństwo systemów i danych przetwarzanych przez firmę (47%),
  • redukcję kosztów infrastruktury IT (42%),
  • możliwość alokowania i rozliczania zasobów zgodnie z faktycznym zużyciem (42%),
  • większe zdolności firmy do reagowania na zmiany rynkowe (41%).

Jak technologia wspiera firmy w ekologicznej transformacji?

Telepraca coraz bardziej modna

Chmura to także wygoda dla pracowników. Jak podaje raport Hosting Tribunal, o wyborze chmury w 42% organizacji przesądziła możliwość dostępu do danych firmowych w dowolnym miejscu, czasie i na różnych urządzeniach mobilnych. Połowa pracowników, którzy w 2018 r. wykonywali zdalnie swoje obowiązki służbowe w niepełnym wymiarze, chciałoby jeszcze zwiększyć liczbę godzin przepracowanych z dala od firmy, a 60% najchętniej wybrałoby telepracę na pełen etat. Rozwój technologii zmienia modele świadczenia pracy i preferencje pracowników. W różnych branżach usługowych i w pracy biurowej telepraca jest czymś normalnym. Podobnie wielu pracodawców jako benefit pracowniczy traktuje stworzenie swoim pracownikom możliwości wykonywania pracy zdalnie przez ustaloną liczbę dni w tygodniu. Aby jednak telepraca była możliwa i efektywna, potrzebne jest zapewnienie zdalnego dostępu nie tylko do danych, ale także do funkcjonalności oprogramowania biznesowego. Z lekkimi i zwinnymi aplikacjami w chmurze jest to o wiele łatwiejsze w porównaniu z organizowaniem dostępu do systemów działających w siedzibie pracodawcy. 

Ekologiczny wymiar chmury

Wymieniając całe mnóstwo technologicznych i finansowych korzyści płynących z przetwarzania w chmurze, często pomija się korzyści, jakie chmura niesie dla środowiska naturalnego. A są to przede wszystkim:

  • Mniejsze zużycie energii – badania prowadzone na zlecenie Google przez Lawrence’a Berkeley National Laboratory we współpracy z Northwestern University wykazały, że gdyby 86 mln pracowników z USA przeszło od powszechnie używanych tradycyjnych systemów informatycznych na rozwiązania w chmurze (takie jak poczta elektroniczna, rozwiązania CRM, ERP, arkusze kalkulacyjne, udostępnianie i współdzielenie plików, przetwarzanie tekstów itp.), zużycie energii w amerykańskich firmach zmniejszyłoby się aż o 87%. Dla oddania skali można powiedzieć, że zaoszczędzona w takiej ilości energia pozwoliłaby zasilać przez rok całe Los Angeles.
  • Potrzeba mniej sprzętu IT – dzięki chmurze firma nie musi inwestować w takie urządzenia jak serwery czy komputery stacjonarne. Praca mobilna i zdalna oznacza także mniejsze wydatki na nośniki pamięci, monitory czy okablowanie infrastruktury IT.
  • Firmy utylizują mniej urządzeń – typowy nowy serwer zużywa średnio 100W mocy. Starszy – nawet 2,5 krotnie więcej. Tymczasem firmy przeciętnie wykorzystują zaledwie 7% możliwości swoich serwerów. Oznacza to, że efektywna obsługa użytkowanych aplikacji na jednym serwerze wymaga przeciętnie jedynie 7W. Nasuwa się więc pytanie, co dzieje się z pozostałymi 93W mocy? Odpowiedź jest prosta: 93% energii (a nawet więcej, bo wiele firm wciąż użytkuje starszy sprzęt) bezproduktywnie zasila serwer, powoduje jego nagrzewanie się i nieefektywną eksploatację. W dużej skali firmy utylizują więc sprzęt, który był wykorzystywany w bardzo małym stopniu.
  • Biznes redukuje emisję CO2 – badanie „The Carbon Benefits of Cloud Computing” przeprowadzone przez firmy Accenture, Microsoft i WSP wykazało, że przetwarzanie w chmurze jest silnie skorelowane z emisją dwutlenku węgla. Dzięki wykorzystaniu chmury firmy zmniejszają ślad węglowy w przeliczeniu na użytkownika od 30% w przypadku dużych przedsiębiorstw do 90% w przypadku małych firm. Z kolei z badań przeprowadzonych przez Microsoft na potrzeby analizy wydajności środowiska Microsoft Cloud Services wynika, że chmura Microsoft jest od 79% do 93% bardziej efektywna energetycznie w porównaniu do tradycyjnego modelu przetwarzania danych bazującego na systemach instalowanych w siedzibach firm (tzw. model on-premise).
  • W przedsiębiorstwach zużywa się mniej papieru. Przetwarzanie w chmurze pomaga organizacjom przejść z papierowego na elektroniczny obieg dokumentów. Poza tym, że jest to wygodne i czyni pracę bardziej efektywną, przy okazji w firmach zużywa się znacznie mniej papieru, a co za tym idzie redukcji ulegają również koszty związane z eksploatacją drukarek.

Jak prowadzić firmę w chmurze?

Według badań IDC największy udział w obszarze cloud computingu w Polsce ma oprogramowanie (61%). Firmom po prostu opłaca się osadzić w chmurze potrzebne do funkcjonowania aplikacje.

Od czego zacząć?

Na początek wyodrębnij takie działania jak fakturowanie, księgowość, obsługa procesów HR i systematycznie przenoś związane z nimi procesy biznesowe do rozwiązań dostępnych w chmurze. W modelu cloud można przykładowo uruchomić procesy biznesowe realizowane przez dział HR, korzystając z takich rozwiązań jak np. Symfonia HR cloud, czy moduły e-Pracownik lub e-Teczka w programie Symfonia ERP Kadry i Płace. W trybie online można też prowadzić całe biuro rachunkowe lub księgowość, bez instalowania aplikacji na komputerach w firmie. Im więcej oprogramowania przeniesie się do chmury, tym większy zysk i dla firmy i dla całego ekosystemu.

Jak pracować i prowadzić firmę zdalnie?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik