Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

JPK KR – co to jest i jak przygotować firmę na jego wdrożenie?

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

23 marca 2024

JPK KR, czyli jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych, umożliwia przekazywanie istotnych danych organom podatkowym. Czym dokładnie jest, kiedy konkretne organy mogą żądać jego przekazania i czego firma potrzebuje do jego wdrożenia?

 

JPK KR – co to takiego?

JPK KR to skrót od jednolitego pliku kontrolnego dla ksiąg rachunkowych, który służy do przekazywania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych organom podatkowym. Obowiązuje on od 1 lipca 2016 roku, a w zmienionej formie – od 1 stycznia 2023 roku.

Struktura obejmuje dane związane z zestawieniami obrotów i sald, dziennikiem oraz zapisami na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych. W przypadku żądania organu podatkowego podatnik jest zobowiązany do przesłania jej w postaci elektronicznej (plik JPK_KR). Można przekazać go zarówno za pomocą informatycznych nośników danych (np. pendrive’a czy karty pamięci), jak i przy użyciu określonych środków komunikacji elektronicznej, np.:

 • aktualnego programu księgowego;
 • aplikacji, którą udostępniło Ministerstwo Finansów;
 • innej aplikacji dostępnej w sieci.

 

Kiedy podatnik może otrzymać żądanie przekazania pliku JPK-KR?

Organ podatkowy może wystosować żądanie przekazania danych m.in. w przypadku:

 • kontroli podatkowej;
 • kontroli celno-skarbowej;
 • postępowania podatkowego;
 • czynności sprawdzających.

Plik JPK_KR może się okazać pomocny także w razie kontroli krzyżowej u kontrahentów danego przedsiębiorcy. Dzięki przekazanym przez podatnika danym urząd skarbowy może ustalić rzetelność prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Struktura JPK musi zostać przesłana w czasie ustalonym w wezwaniu – nie może być on jednak krótszy niż trzy dni. W wyjątkowych przypadkach podatnik może prosić o jego wydłużenie. Osoby, które odmawiają udostępnienia struktur JPK bez wyraźnego uzasadnienia, mogą otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.  Urząd może bowiem stwierdzić, że przedsiębiorca popełnił wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe.

 

Z czego składa się JPK KR?

Na strukturę logiczną JPK-KR składa się kilka elementów:

 • Nagłówek;
 • Podmiot JPK_KR;
 • Zestawienie Obrotów i Sald (ZOiS);
 • Dziennik;
 • DziennikCtrl;
 • KontoZapis;

Pola Nagłówek i Podmiot powinny zawierać informacje na temat właściwości pliku JPK_KR i te związane z podmiotem, który składa plik kontrolny. Pole ZOiS musi z kolei obejmować:

 • kod konta,
 • bilans otwarcia;
 • bilans obrotów Winieni Ma za okres, który dotyczy JPK;
 • bilans obrotów narastająco (za okres od otwarcia ksiąg do daty końcowej okresu, którego dotyczy JPK i salda końcowe).
 • szczegółowy opis konta.

W polu Dziennik nie może zabraknąć natomiast wartości zapisów operacji na wszystkich kontach księgowych, podzielonych w sposób chronologiczny za okres związany z JPK. Każdy wiersz tego pola to dane na temat jednego zapisu. W strukturze sum kontrolnych muszą zostać ujęte sumy kontrolne liczb wierszy dziennika i sumy wartości kwot operacji, a pole KontoZapis to zapisy ujęte na kontach księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.

 

Kiedy JPK KR stanie się obowiązkowy?

Obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych do urzędów skarbowych bez wezwania ma być stopniowo wprowadzany dla kolejnych grup polskich podatników. Początkowo miało odbyć się to 1 stycznia 2023 roku, jednak wdrożenie obowiązkowego JPK KR przełożono w czasie w następujący sposób:

 • od 1.01.2024 r. – podatkowe grupy kapitałowe i najwięksi podatnicy o przychodach za poprzedni rok wyższych niż równowartość 50 milionów euro;
 • od 1.01.2025 r. – wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani do składania ewidencji JPK_VAT;
 • od 1.01.2026 r. – pozostali zobowiązani do okresowego przesyłania plików.

Pliki JPK KR mają być przekazywane do US podczas roku podatkowego – zarówno miesięcznie, jak i kwartalnie (w zależności od przyjętej formy rozliczeń danego podatnika z tytułu podatku dochodowego) w terminie do 20. dnia miesiąca po upływie miesiąca lub kwartału, którego dotyczy rozliczenie. Co więcej, przesłanie JPK_KR będzie obowiązkowe także po zakończeniu roku podatkowego za dany rok, do dnia, w którym upływa termin złożenia zeznania podatkowego.

Przeczytaj także: Ulga podatkowa na wdrożenie KSeF. Czy zostanie wprowadzona? – Symfonia

Jak przygotować się do wdrożenia JPK KR?

Chcąc przygotować firmę na wdrożenie obowiązkowego pliku JPK KR, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wykorzystywane oprogramowanie księgowe. Musi ono umożliwiać przekazywanie JPK KR do urzędu. Generowanie pliku umożliwia m.in. nasza Symfonia Finanse i Księgowość – opcje raportu to:

 • Typ kontroli – określa, czy JPK jest tworzony na żądanie organu podatkowego, czy w ramach cyklicznego raportowania;
 • Okres od-do – okres, dla którego sporządza się raport;
 • Korekta raportu – utworzony plik JPK będzie oznaczony jako korekta;
 • Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze dokumenty z bufora;
 • Urząd skarbowy – wybór urzędu skarbowego, do którego zostanie przekazany plik (wybrany US musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego);
 • Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.

Jeśli firma nie posiada jeszcze odpowiedniego programu, czas przed wprowadzeniem obowiązkowego JPK-KR to idealny moment na inwestycję we właściwe narzędzie. Można również zdecydować się na aplikację proponowaną przez Ministerstwo Finansów.

Jak przestawić się na elektroniczne fakturowanie?

Pobierz bezpłatny poradnik, jak przejść na KSeF

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik