Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Procedura rezygnacji z PPK i obowiązki pracodawców z tym związane

Marcin Wojewódka

Marcin Wojewódka

Radca prawny

Długość czytania:

12 listopada 2019

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych tworzy wiele nowych obowiązków organizacyjnych, prawnych i finansowych po stronie pracodawców. Nawet w przypadku rezygnacji wszystkich pracowników z wpłat do PPK oraz wycofania się z oszczędzania, przedsiębiorcy powinni mieć świadomość konieczności przestrzegania istotnych obowiązków i terminów. Jakie dodatkowe obowiązki ciążą na pracodawcach w przypadku rezygnacji pracowników z wpłat do PPK oraz z oszczędzania w ich ramach i jakich procedur należy wówczas dochować? Czy można zrezygnować z PPK w dowolnym momencie? Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

Czy z udziału w PPK można zrezygnować? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Uczestnictwo w PPK ma charakter dobrowolny, zatem rezygnacja z dokonywania nowych wpłat do PPK, jak też rezygnacja z pomnażania już zgromadzonych środków w PPK są możliwe w każdym czasie. Jeśli dana osoba (w wieku 18–54 lat) nie chce zostać zapisana do PPK, musi złożyć odpowiednią deklarację na piśmie swojemu pracodawcy. Konsekwencją takiego działania jest rezygnacja przez daną osobę z otrzymywania wpłat do PPK. Podobnie, w każdym czasie każdy uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, składając rezygnację z dokonywania wpłat za pomocą tego samego wzoru. Rezygnację składa się do swojego pracodawcy. Podkreślmy, że złożenie deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK możliwe jest w dowolnym momencie. Jest to możliwe i dozwolone tak przed, jak i po fakcie zgłoszenia pracownika do instytucji finansowej.

Rezygnacja z PPK – co ze środkami?

Zatrudnieni często pytają, co się stanie w sytuacji, gdy po przystąpieniu do PPK i uzbieraniu pewnej kwoty zdecydują się jednak na rezygnację z oszczędzania w ramach PPK. Jak powinno wyglądać wypisanie z PPK? Tak, jest to możliwe. Trzeba pamiętać, że także w tej sytuacji środki zgromadzone w PPK nie przepadają.

Jak wypisać się z PPK?

Pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w PPK i wypłacić zgromadzone środki. Dokonuje się tego za pośrednictwem tzw. zwrotu. Dyspozycję zwrotu uczestnik PPK składa bezpośrednio do instytucji finansowej, nie zaś do swojego pracodawcy. Jednak składając dyspozycję zwrotu środków z PPK uczestnik musi się liczyć z określonymi konsekwencjami w postaci potrąceń ze zgromadzonego kapitału.

Co z tym PPK? - Pracownicze Plany Kapitałowe

Zatem:

  • w zakresie środków zgromadzonych w PPK pochodzących z wpłat finansowanych przez samego uczestnika – będzie musiał on zapłacić 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych naliczony na wypracowanym zysku;
  • w zakresie środków zgromadzonych w PPK pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę – najpierw 30% środków zostanie przekazana na rachunek uczestnika PPK prowadzony przez ZUS, a od pozostałej kwoty będzie musiał zapłacić on 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych naliczony na wypracowanym zysku;
  • w zakresie natomiast środków zgromadzonych w PPK pochodzących z wpłaty powitalnej oraz dopłat rocznych – przepadną one w całości na rzecz Funduszu Pracy.

Skutki rezygnacji z wpłat do PPK

Rezygnacja z wpłat do PPK dotyczy tak wpłaty finansowanej przez uczestnika PPK, jak też przez pracodawcę. W PPK warunkiem otrzymania wpłaty podstawowej (1,5% wynagrodzenia) finansowanej przez pracodawcę jest finansowanie, co do zasady, własnej wpłaty podstawowej (2%). Rezygnacja z wpłat własnych przez uczestnika PPK automatycznie powoduje zaprzestanie naliczania wpłat pracodawcy.

Rezygnacja z PPK – co ile lat?

Trzeba koniecznie zapamiętać datę 1 kwietnia 2023 r. Od tego bowiem dnia nastąpi automatycznie ponowne włączenie danej osoby do PPK. A zatem, jeżeli ktoś złożył rezygnację z dokonywania wpłat do PPK np. w tym roku, a po 1 kwietnia 2023 r. nadal nie będzie chciał uczestniczyć w programie, wówczas będzie musiał złożyć przedmiotową rezygnację po raz kolejny. Zgodnie bowiem z obowiązującą treścią przepisów ustawy o PPK złożona obecnie deklaracja rezygnacji z wpłat do PPK jest skuteczna do 31 marca 2023 roku. Analogicznie – jeżeli ktoś będzie chciał przystąpić do PPK właśnie po tej dacie – zostanie automatycznie zapisany do programu i tym samym nie musi już nic robić.

Rezygnacja z PPK u nowego pracodawcy

Pracodawcy zadają sobie pytanie, co się stanie, jeżeli wszyscy pracownicy zrezygnują z wpłat do PPK. Czy wówczas taka umowa z wykonawcą wygasa? Odpowiedź brzmi – co do zasady – nie. PPK jest obowiązkowe dla pracodawcy, ale dobrowolne dla pracowników, którzy mogą w każdym czasie zadecydować o rezygnacji z wpłat do PPK. Utworzyć PPK musi każdy pracodawca, poza dwoma wyjątkami: prowadzącymi PPE o określonych parametrach oraz mikroprzedsiębiorcami (tylko gdy wszystkie osoby zatrudnione złożą deklaracje o rezygnacji z wpłat do PPK). Natomiast ustawodawca nie przewiduje instytucji ustania bytu prawnego raz zawartej umowy o zarządzanie PPK.

Trzeba też pamiętać o terminach przekazywania informacji o rezygnacji uczestnika PPK z wpłat do PPK. Pracodawca ma tylko siedem dni, by poinformować instytucję zarządzającą o takim fakcie.

Jak wspierać pracowników w efektywnej pracy na odległość

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik