Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Już czas na rozliczenie CIT za 2022 rok

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych

Długość czytania:

24 marca 2023

Termin na rozliczenie CIT przesunięty o 3 miesiące, do 30 czerwca 2023 roku.

Rozporządzenie Pani Minister Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych opublikowano w Dzienniku Ustaw 21 marca 2023 r. (zaczęło obowiązywać od 22 marca).

Wynika z niego przesunięcie o trzy miesiące terminów sporządzenia i złożenia deklaracji, dla podmiotów, których rok obrotowy zakończył się między 1 grudnia 2022 r. a 28 lutego 2023 r. Przesunięcie to dotyczy podmiotów, które rozliczają się według poniższych zasad:

  1. CIT-8 dla zasad ogólnych oraz zapłaty podatku.
  2. CIT-8e dla ryczałtu spółek „estoński CIT”.
  3. CIT-8 / KW dla podatnika ryczałtu od spółek, który rozpoczął stosowanie tej metody opodatkowania w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku.
  4. CIT-8ST dla potrzeb wskazania lokalizacji zakładów na terenie gmin.

Bez zmian natomiast pozostał termin na przygotowanie sprawozdań finansowych, czyli 31 marca 2023 roku. Podobnie, zmiany zawarte w rozporządzeniu z 21 marca nie dotyczą terminu złożenia  deklaracji IFT-2R.

Z treścią rozporządzenia można się zapoznać tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/530

 

Jednocześnie zapraszam do obejrzenia nagrania z webinarium, w trakcie którego opowiedziałem o rozwiązaniach w programie Symfonia Finanse i Księgowość przeznaczonych do obsługi podatku CIT. Webinarium zostało przeprowadzone w przeddzień publikacji rozporządzenia, dlatego mowa w nim o przesunięciu terminu sprawozdania jako spodziewanym.

Symfonia Finanse i Księgowość wyposażona jest w funkcje umożliwiające rozliczenie roczne CIT według zasad ogólnych lub według metody estońskiego CIT.  Program umożliwia również wyliczanie zaliczek w trakcie roku w wariancie miesięcznym lub kwartalnym.

Nagranie dostępne jest tutaj:

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *