Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Na czym polega spółka partnerska?

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

1 lutego 2024

Przedsiębiorcy w Polsce mogą działać w oparciu o kilka rodzajów spółek. Jednym z nich jest spółka partnerska posiadająca zdolność prawną. Kto może być wspólnikiem takiej spółki, w jaki sposób można ją założyć i na czym właściwie ona polega?

 

Spółka partnerska – podstawowe informacje

Spółką partnerską nazywamy osobową spółkę handlową, możliwą do założenia przez co najmniej dwie osoby fizyczne. Muszą być one jednak uprawnione do świadczenia usług m.in. z zakresu:

 • księgowości;
 • architektury i inżynierii budownictwa;
 • doradztwa podatkowego i inwestycyjnego;
 • prawa (adwokat, radca prawny);
 • medycyny, stomatologii, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, aptekarstwa;
 • weterynarii;
 • działalności brokerskiej związanej z ubezpieczeniami;
 • rzeczoznawstwem majątkowym;
 • rzecznictwem patentowym;
 • tłumaczeń przysięgłych.

Wspólnicy, czyli tzw. partnerzy, działają w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka partnerska nie ma osobowości prawnej, jednak posiada zdolność prawną. Oznacza to, że może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu. Dotyczy to m.in. zatrudniania pracowników czy zakupu nieruchomości. Aby założyć spółkę partnerską, nie trzeba wnosić kapitału zakładowego. Co ważne, spółka partnerska nie należy do płatników podatku dochodowego. To partnerzy płacą ten podatek za siebie – według stawki liniowej lub skali podatkowej.

 

Jak założyć spółkę partnerską?

Spółka partnerska powstaje w wyniku zawarcia umowy spółki i dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – zaczyna ona funkcjonować właśnie z chwilą rejestracji w KRS. Założenie spółki jest możliwe drogą elektroniczną przy użyciu Portalu Rejestrów Sądowych. Następny krok to przekazanie do Urzędu Skarbowego danych uzupełniających, czyli formularza NIP-8 w ciągu 7 dni od rejestracji. Dane należy zgłosić również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównym Urzędzie Statystycznym – w tym przypadku okres ich składania to 21 dni od dnia rejestracji spółki.

Przeczytaj także: Kapitał zapasowy – czym jest i do czego służy firmie? – Symfonia

Umowa spółki partnerskiej

Między partnerami spółki zawierana jest tzw. umowa spółki partnerskiej. Jej treść zależy od ustaleń samych wspólników – nie powinno jednak zabraknąć w niej pewnych obowiązkowych danych. To m.in. siedziba spółki, czas jej trwania, nazwy wykonywanych przez partnerów wolnych zawodów, a także ich imiona i nazwiska – zarówno wspólników ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania, jak i tych, którzy reprezentują spółkę. Co więcej, w umowie musi zostać określony przedmiot oraz wysokość wkładów, jakie wnosi każdy z partnerów.

 

Spółka partnerska a majątek

Każda spółka partnerska posiada swój własny majątek – nie jest on jednak współwłasnością partnerów. Obejmuje on mienie wniesione jako wkład do spółki oraz mienie, które spółka nabyła od początku istnienia. Drugi rodzaj majątku ogranicza się do składników majątkowych nabytych przez samą spółkę – nie może być nim więc mienie nabyte przez wspólników. Przedmiot wkładu do spółki może stanowić natomiast:

 • prawo własności nieruchomości i ruchomych rzeczy (przeniesione na spółkę);
 • prawo własności praw rzeczowych;
 • praca lub inne usługi.

Warto pamiętać, że nawet jeśli jedynym wkładem do spółki jest świadczenie pracy bądź usług, nie jest podpisywana umowa o pracę ani umowa o świadczenie usług.

Przeczytaj także: Kapitał zapasowy – czym jest i do czego służy firmie? – Symfonia

Zasady podziału zysku zgromadzonego przez spółkę ustala się w umowie spółki. Jeżeli w umowie zabrakło takich zapisów, udział w zysku jest taki sam dla każdego partnera – niezależnie od tego, jaki dokładnie wniósł on wkład. Co więcej, spółka partnerska odpowiada swoim majątkiem za wszelkiego rodzaju zobowiązania. Mowa jednak wyłącznie o zobowiązaniach z umów, których jedną ze stron jest spółka partnerska.

Jak przestawić się na elektroniczne fakturowanie?

Pobierz bezpłatny poradnik, jak przejść na KSeF

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *