Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Polski Ład po miesiącu obowiązywania – najważniejsze pytania i odpowiedzi (część 1)

Renata Kotecka

Renata Kotecka

Kierownik ds. Komercjalizacji Produktu

Długość czytania:

28 lutego 2022

Polski Ład po miesiącu obowiązywania – najważniejsze pytania i odpowiedzi (część 1).

 

Polski Ład obowiązuje już ponad miesiąc. Ale wraz z upływem czasu nie ubywa pytań, które nurtują specjalistów zajmujących się naliczaniem wynagrodzeń w firmach. Prezentujemy pakiet najważniejszych pytań wraz z odpowiedziami, które specjaliści ds. kadr i płac zadali ekspertkom Symfonii w czasie webinarium na żywo, które odbyło się 17 lutego 2022 r.

 

Odpowiedzi na pytania udzieliła Pani Joanna Kałan – właścicielka biura rachunkowego JMK Accounting Service , która była gościem webinaru.

 

 

Polski Ład po miesiącu obowiązywania – jak stosować przepisy Rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby pracownik mógł złożyć rezygnację ze stosowania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. oraz czy rezygnacja ze stosowania tzw. ulgi dla klasy średniej ma na to wpływ?

Prawo do rezygnacji ze stosowania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. mają tylko pracownicy etatowi, którzy jednocześnie złożyli rezygnację ze stosowania kwoty wolnej od podatku, czyli nie złożyli lub wycofali PIT-2. Decyzja o stosowaniu lub niestosowaniu tzw. ulgi dla klasy średniej nie ma w tym przypadku znaczenia. Pracownik może nie korzystać z ulgi dla klasy średniej i jednocześnie korzystać z regulacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. bądź odwrotnie.

 

Jakie konsekwencje na koniec roku poniesie osoba, która zrezygnowała ze stosowania przepisów rozporządzenia?

Samo Rozporządzenie nie wprowadza żadnych sankcji ani wobec pracodawcy, ani wobec pracownika. Jednocześnie, według objaśnień Ministerstwa Finansów rozliczenie roczne podatku powinno dać taki sam efekt finansowy, jak w przypadku stosowania Rozporządzenia. Oczywiście, każdy przypadek jest indywidualny, gdyż na wynik rozliczenia rocznego wpływa nie tylko stosowanie Rozporządzenia, ale przede wszystkim wysokość przychodów oraz zastosowane ulgi.

Polski Ład – szkolenia Akademii Symfonii. Wybierz szkolenie dla siebie!

Czy osoby, wobec których zastosujemy wyrównanie będą musiały ewentualnie dopłacić podatek w zeznaniu rocznym, jeśli pracodawca nie zdoła go potrącić w poszczególnych miesiącach roku 2022?

Wyrównanie wobec regulacji Rozporządzenia w pierwszych miesiącach oznacza obniżenie zaliczki na podatek. Różnica między kwotą zaliczki obliczoną zgodnie z regulacjami ustawowymi, a regulacjami Rozporządzenia ulega odroczeniu w czasie i powinna być doliczona w miesiącach, gdy kwota zaliczki według regulacji ustawowych będzie niższa od kwoty zaliczki według regulacji Rozporządzenia. Jeśli zatem wyrównanie zostało wykonane wtedy, gdy zaliczka według Rozporządzenia jest niższa od zaliczki według Ustawy i nie zostanie ono potrącone z wpłat do Urzędu Skarbowego, to w zeznaniu rocznym wyjdzie to jako nadpłata (zakładając, że inne okoliczności tej nadpłaty nie skompensują).

 

Zatrudniamy rencistów i emerytów którzy nie korzystają z PIT-2 ponieważ kwotę wolną od podatku potrącana im ZUS i teraz dostają niższe wynagrodzenia. Czy to normalna sytuacja?

Tak, jest to sytuacja przewidziana przepisami.

 

 

Polski Ład spędza Ci sen z powiek? Nie wiesz jak w tych warunkach prowadzić firmę?

Weź udział w szkoleniu i przystosuj firmę do zmian!

Czy PIT- 2 pracownik może złożyć lub zrezygnować w dowolnym momencie w ciągu roku? Czy wówczas pracodawca ma się do niego zastosować?

Tak, PIT-2 można wycofać w ciągu roku oraz można też złożyć w trakcie roku. Oświadczenie to stosujemy od momentu jego otrzymania lub wycofania.

 

Czy pracownicy powinni w styczniu złożyć PIT- 2 ponownie?

PIT-2 składa się z chwilą rozpoczęcia zatrudnienia. Oświadczenie obowiązuje do odwołania przez pracownika, nie ma potrzeby składać go co rok.

 

Pracownik złożył PIT 2, a nie ma do tego prawa. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Ze względu na to, iż pracownikowi przysługuje jedna kwota wolna, stosowanie jej u więcej niż jednego pracodawcy będzie skutkowało koniecznością  dopłaty  podatku w rozliczeniu rocznym.

 

Czy można wycofać wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w trakcie roku?

Tak, można złożyć taki wniosek w trakcie roku podatkowego.

 

Czy pracownik, który pobiera rentę rodzinną może złożyć PIT-2 pracodawcy?

Nie może, gdyż kwota wolna jest uwzględniana w zaliczkach przez organ rentowy

 

Składka zdrowotna właścicieli firm

Jaka jest podstawa składki zdrowotnej w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej? Czy należy ją ująć w raporcie RCA?

Stosujemy raport RCA, a podstawa do świadczenia zdrowotnego dla właściciela firmy na podatku liniowym wynosi 4665,78 zł

 

Jak powinna być podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej dla jednoosobowego wspólnika w spółce z o.o.?

Dla wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. składka zdrowotna będzie obliczana od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. W 2022 roku składka zdrowotna wynosi 530 zł

 

Składka zdrowotna przy UCP i powołaniu

W jaki sposób obliczać składkę zdrowotną dla osoby zatrudnionej na pełen etat z dodatkową umową zlecenie w innej firmie? Czy z umowy zlecenia należy obliczać jedynie składkę zdrowotną?

Tak, w tym przypadku składkę zdrowotną obliczamy według dotychczasowych zasad.

Polski Ład - miesiąc od startu

Czyli wyzwania i rozwiązania

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *