Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Strategia cyfrowa w firmie – czym jest i jak ją wdrożyć?

Urszula Holik

Urszula Holik

Długość czytania:

13 maja 2024

Cyfryzacja firmy to proces długotrwały, który wymaga podejmowania przemyślanych i dobrze zorganizowanych działań. Jakie kluczowe wyzwania się z nim wiążą? O czym pamiętać, decydując się na wdrożenie strategii cyfrowej w przedsiębiorstwie? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz w tym artykule.

Spis treści:

W jaki sposób strategia cyfrowa może podnieść potencjał biznesowy i konkurencyjność Twojej firmy?

Jeszcze do niedawna cyfryzacja była traktowana jako jedna ze strategii funkcjonalnych, podporządkowanych ogólnej wizji rozwoju.  Dziś to właśnie ona stanowi motor napędowy wielu przedsiębiorstw.  Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ technologie cyfrowe jak żadne inne pomagają w podniesieniu efektywności organizacji. To właśnie dzięki nim działające na rynku firmy są w stanie usprawniać łańcuchy dostaw, przyspieszać obieg informacji, automatyzować obsługę zamówień czy poprawiać wydajność procesów produkcyjnych.

Jakie obszary biznesowe najchętniej cyfryzują polskie firmy? Przede wszystkim te związane z obsługą klienta i przetwarzaniem danych biznesowych. Aż 6 na 10 MŚP wykorzystuje nowe technologie do przygotowywania rozliczeń i przyjmowania płatności, a także przetwarzania zamówień. W wielu przedsiębiorstwach narzędzia cyfrowe znajdują zastosowanie również w obszarze marketingu czy zarządzania łańcuchem dostaw.

Czym jest strategia cyfrowa i jak wpływa na przewagę konkurencyjną firmy?

Strategia cyfrowa to najprościej mówiąc plan, który określa, w jaki sposób firma zamierza wykorzystywać nowe technologie do osiągania celów biznesowych. Aby jednak mogła przynieść  oczekiwany efekt, trzeba zadbać o jej prawidłowe dopasowanie do misji przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. Tym, co ją wyróżnia, jest także szeroki zakres, wychodzący poza tradycyjne obszary działalności. Właśnie dlatego opracowanie strategii cyfrowej wymaga bardzo dokładniej analizy sytuacji firmy, określenia nowych możliwości rozwoju (np. poprzez wprowadzenie do oferty usług cyfrowych) oraz powołania zespołu pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie nowego modelu biznesowego. Ważne, aby transformacja obejmowała wszystkie obszary firmy – w przeciwnym razie może nie przynieść zamierzonych efektów. Co więcej, należy pamiętać o stałym monitorowaniu i mierzeniu efektów cyfryzacji przedsiębiorstwa już po implementacji nowych rozwiązań.

Symfonia Obieg Dokumentów

Sprawdź, jak działa!

Cyfryzacja firmy – jak ją przeprowadzić?

Wdrażanie cyfrowych zmian w firmie to bez wątpienia długi i czasochłonny proces,  wymagający odpowiedniego zaplanowania. Chcesz się do niego odpowiednio przygotować? Sprawdź, na czym polega cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa oraz które czynniki mają decydujący wpływ na powodzenie tego projektu!

Analiza aktualnej sytuacji w firmie

Proces cyfryzacji warto rozpocząć od analizy aktualnej sytuacji. Firma powinna w jej trakcie określić posiadane umiejętności, ocenić poziom zaawansowania infrastruktury technologicznej, ustalić, w jaki sposób są realizowane kluczowe procesy oraz wykryć ewentualne przeszkody we wdrażaniu zmian. To wszystko jest niezbędne do wyznaczenia celów związanych z realizacją strategii cyfrowej, takich jak np. wzrost sprzedaży, poprawa jakości obsługi klienta, wdrożenie innowacji czy zwiększenie efektywności. Oprócz tego należy także zdefiniować grupy docelowe, czyli wszystkich interesariuszy projektu.

Wybór odpowiedniego oprogramowania

Ważnym etapem tworzenia strategii cyfrowej jest audyt oprogramowania wykorzystywanego w firmie. Celem takiego badania jest nie tylko ustalenie stanu aplikacji i systemów stosowanych do obsługi różnych procesów biznesowych, lecz również przedstawienie propozycji działań, jakie należy podjąć w celu lepszej ochrony danych czy zwiększenia wydajności. Audyt oprogramowania to także dobry punkt wyjścia, by ustalić, jakich zmian wymaga infrastruktura informatyczna oraz co zrobić, by stworzyć spójny ekosystem aplikacji wspierających takie obszary, jak handel, marketing, produkcja czy księgowość. Rozwiązania stosowane do tej pory mogą wymagać całkowitej wymiany. Warto zatem przeprowadzić szczegółowy research dostępnych na rynku narzędzi. Wówczas możliwe będzie dopasowanie takich systemów, które są najlepiej dopasowane do aktualnych potrzebami firmy oraz specyfiki jej działalności.

Przeczytaj również: Najczęstsze błędy podczas cyfryzacji firmy

Zaangażowanie pracowników

W procesie cyfryzacji warto powołać także zespół odpowiedzialny za implementację nowych rozwiązań. Wybrani pracownicy powinni otrzymać odpowiednie zasoby niezbędne do działania. Niezwykle ważne jest również przeszkolenie wszystkich zatrudnionych osób, m.in. z zakresu obsługi nowych programów.

Narzędzia, które wspierają proces transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie

W małych i średnich firmach realizację strategii cyfryzacji często rozpoczyna się od wprowadzenia systemów zapewniających elektroniczny obieg dokumentów. Tego typu rozwiązania mają istotny walor organizacyjny i porządkowy- usprawniają obieg informacji w firmie, a także pozwalają lepiej zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych. Coraz istotniejszą rolę zaczynają odgrywać także systemy ERP, które wspomagają obsługę procesów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, czy też tych związanych z magazynowaniem, sprzedażą, czy obsługą zamówień. Oprogramowanie tego typu gromadzi wszystkie istotne informacje w jednym miejscu. Dzięki temu firma zyskuje wgląd w sytuację, a także może szybko identyfikować działania i obszary, które można znacząco ulepszyć. W większych przedsiębiorstwach, w których często pojawia się potrzeba analizy dużej ilości danych, często stosowanym narzędziem cyfryzacji są systemy klasy business intelligence, które ułatwiają monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności, czy tworzenie raportów. Aplikacje korzystające z algorytmów opartych na sztucznej inteligencji, dobrze sprawdzą się natomiast podczas tworzenia różnych scenariuszy czy identyfikowania zagrożeń.

 

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *