Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Polski Ład, czyli jakie zmiany czekają na przedsiębiorców?

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych

Długość czytania:

3 listopada 2021

Polski Ład, czyli jakie zmiany czekają na przedsiębiorców?

 

Polski Ład – to hasło elektryzuje opinię publiczną w Polsce od kilku miesięcy. Proponowane przez Rząd zmiany, mające według jego założeń usprawnić gospodarkę i polepszyć sytuację obywateli, budzą różne, często skrajne reakcje.

 

Nowa ustawa przyjęta przez Sejm, która potocznie nazywana jest Polski Ład, wprowadza obszerne zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeń społecznych. Jaki wpływ będą miały proponowane korekty na sektor przedsiębiorców, w tym małe i średnie firmy?

Najważniejsze obszary, które dotkną biznes, to kwestie podatkowe kosztów pracy, finansowanie inwestycji, ulgi, składki oraz zmiany w polityce zatrudniania pracowników. Przejrzyjmy szczegóły:

Składka zdrowotna

Ustawa od 2022 roku wprowadza zmiany sposobu naliczania składki zdrowotnej. Obecnie przedsiębiorcy płacą każdego miesiąca 381,81 zł składki zdrowotnej, natomiast po zmianach będzie to 9 proc. dochodów dla skali podatkowej. Dla podatku liniowego składka wyniesie równowartość 4,9 proc. dochodu, ale nie mniej niż 9 proc. od minimalnego wynagrodzenia. Kolejną kwestią z tym związaną jest wprowadzenie minimalnej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. W praktyce oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy w danym miesiącu przedsiębiorca nie uzyska żadnego dochodu, i tak będzie zobowiązany do zapłaty składki, która dodatkowo nie będzie podlegała odliczeniu od podatku.

Najistotniejszą kwestią jest propozycja skasowania możliwości odliczenia części składki od podatku. Ta zmiana jednoznacznie określana jest jako zakamuflowane podniesienie stawki PIT o 7,75 proc. Wprowadza to dodatkowe obowiązki formalne – rozliczenia z tytułu składki przez osoby prowadzące działalność gospodarczą z końcem roku.

Wzrost kosztów składek społecznych i zdrowotnych sprawia, że przedsiębiorcy rozważają możliwość zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Umożliwiłoby im to uniknięcie płacenia składek do ZUS oraz składki zdrowotnej, a kwestia ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego stałaby się sprawą indywidualną. W tym rozwiązaniu problematyczne jest jednak korzystanie z majątku spółki i konieczność pełnej transparentności podatkowej podmiotów powiązanych

Kwota wolna i zmiana progu podatkowego

Zwiększeniu ma ulec kwota wolna od podatku, do 30 tys. złotych, natomiast II próg podatkowy rozpocznie się od kwoty 120 tys. złotych. Powyżej kwoty wolnej obciążenia będą rosły w postaci podatku, najpierw 17 proc., a następnie 32 proc. plus składka zdrowotna. Na tych zmianach skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, których dochody nie przekraczają 5-6 tys. złotych miesięcznie, a którzy rozliczają się według skali podatkowej. Otwartą pozostaje kwestia, jak ten zysk będzie odczuwalny w sytuacji obecnej inflacji. Część przedsiębiorców na proponowanych zmianach straci, co może skutkować wzrostem cen usług.

Księgowanie listy płac w programach Symfonii

Walka z umowami cywilnoprawnymi

Szereg propozycji Polskiego Ładu ma na celu zmianę rynku pracy. Przede wszystkim projekt ustawy zakłada wprowadzenie ulgi dla osób osiągających przychody z tytułu stosunku pracy. Ulgą nie zostaną objęci pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednoznacznym celem tej ulgi ma być zachęcanie do zawierania umów o pracę, co jest nie bez znaczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jednocześnie, aby walczyć z „szarą strefą”, Rząd proponuje przypisanie pracodawcy przychodu w wysokości prawidłowo określonego przychodu ze stosunku pracy w sytuacji, gdy okaże się, że pracodawca zatrudniał pracownika nielegalnie, bądź przekłamywał jego zarobki (część pensji wypłacana „pod stołem”). Konsekwencją tej zmiany będzie obciążenie wyłącznie pracodawcy kosztami podatkowymi w razie ustalenia nieprawidłowości.

Samozatrudnienie i podatek liniowy

Zapowiadane zmiany spowodują obniżenie popularności tzw. samozatrudnienia. Korzyści podatkowe z tym związane, w tym możliwość rozliczania się według podatku liniowego, powodowała, że sporo osób decydowało się, bądź było zmuszanych do takiej aktywności zawodowej. Negatywne konsekwencje Polskiego Ładu odczują tzw. liniowcy, których nie dotyczyć będzie podniesienie kwoty wolnej ani zmiana drugiego progu podatkowego. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań oznacza de facto likwidację podatku liniowego w Polsce, który zdecydowanie wpłynął na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ostatnich latach. Pojawiają się też pytania, jakie ta zmiana niesie ryzyko dla rozwoju szarej strefy. Z drugiej strony przyjęte rozwiązania prawne uatrakcyjnią metodę ryczałtową opodatkowania dochodów w działalności gospodarczej, stanie się on realną alternatywą dla opodatkowania metodą liniową.

Jak Polski Ład wpłynie na działalność firm z sektora MŚP? Uporządkuj wiedzę w czasie szkolenia online – zapisz się na dogodny termin!

Ulgi na innowacje

Proponowane zmiany dotyczą w szczególności firm działających w obszarze „badania i rozwój” czyli tych, które działają na rynku innowacji. Nowe ulgi podatkowe to:

  • ulga na innowacyjnych pracowników, która pozwoli na zatrzymanie na polskim rynku cenionych specjalistów
  • ulga na prototyp
  • ulga prowzrostowej, na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
  • ulga IPO, dla firm wchodzących na giełdę bądź inwestujących w takie firmy
  • ulga na robotyzację

Polski Ład przewiduje również uszczelnienie przepisów tam, gdzie wiele film zwiększa zyski, wykorzystując możliwości interpretacji ustaw. Tym samym przykładowo Uszczelnione zostaną przepisy dotyczące leasingu, które obecnie umożliwiają łatwe przeniesienie leasingowanego sprzętu z majątku firmy na własność prywatną i w dalszej kolejności sprzedaż w krótkim czasie po zakończeniu umowy.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat: