Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Indywidualny mikrorachunek podatkowy – czym jest i gdzie go sprawdzić?

Urszula Holik

Urszula Holik

Długość czytania:

31 maja 2024

Od 1 stycznia 2020 r. należności wynikające z podatku PPE, PIT, CIT i VAT należy wpłacać na tzw. indywidualny mikrorachunek podatkowy.  Gdzie znaleźć jego numer? Kiedy identyfikatorem podatkowym jest PESEL, a kiedy NIP? Jak dokonać przelewu na konto urzędu skarbowego? Przeczytaj ten poradnik i poznaj odpowiedzi na te oraz inne pytania!

Spis treści:

Czym jest indywidualny mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy to nic innego, jak specjalny rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski. Wpłaty dokonywane na jego numer trafiają na konto Urzędu Skarbowego. Od 1 stycznia 2020 r. służy on przedsiębiorcom i pracodawcom do opłacania należności podatkowych, wynikających z takich podatków, jak np. PIT, CIT, PPE lub VAT.

Mikrorachunek podatkowy zapewnia szybszą obsługę płatności. Dokonywane wpłaty księgowane są bowiem na bieżąco. Ogranicza również ryzyko błędów – podatnik nie musi już korzystać z różnych numerów rachunków czy sprawdzać nr konta urzędu skarbowego. Warto jednak pamiętać, że mikrorachunek podatkowy służy jedynie do wpłat. Nie obsługuje on bowiem zwrotów nadpłat i podatków. Te realizowane są bowiem na prywatne lub firmowe konto, które podatnik zgłosił do urzędu skarbowego.

Gdzie sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego?

Aby uzyskać numer rozliczeniowy w NBP, należy skorzystać z generatora mikrorachunku podatkowego. Można go znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. By wygenerować numer, trzeba jednak posiadać identyfikator podatkowy, a zatem numer PESEL lub NIP. Z tego pierwszego powinny skorzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Numer NIP jest z kolei identyfikatorem podatkowym przedsiębiorców, a także płatników podatków i składek ZUS na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Aplikacja działa automatycznie, dlatego podatnik może wygenerować numer mikrorachunku o dowolnej porze. Skorzystanie z niej nie wiąże się również z żadnymi kosztami.

Numer rachunku można otrzymać także w urzędzie skarbowym – trzeba jednak mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Z czego składa się numer mikrorachunku podatkowego?

Ciąg cyfr, z których składa się numer rachunku, nie jest przypadkowy. Spośród 26 znaków:

 • dwa pierwsze oznaczają liczbę kontrolną,
 • liczby 10100071 to numer rozliczeniowy w NBP. Jest to wartość stała dla każdego mikrorachunku podatkowego.
 • kolejne 10 cyfr oznacza typ identyfikatora oraz nr PESEL lub NIP podatnika.
 • Przed zrealizowaniem przelewu należy sprawdzić, czy nr rachunku zawiera numer rozliczeniowy NBP oraz prawidłowy PESEL lub NIP.

Rozliczanie podatku z urzędem skarbowym – to musisz wiedzieć

Prowadzenie mikrorachunku ma usprawnić obsługę rozliczeń z urzędem skarbowym. Choć rozwiązanie nie jest nowe, to jednak z jego stosowaniem wiąże się wiele wątpliwości. Na jaki rachunek wpłacać poszczególne podatki? Które zobowiązania należy opłacać na zasadach sprzed 31 grudnia 2019 r.? Co zrobić, gdy przelew trafi na niewłaściwe konto? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz poniżej.

Symfonia Finanse i Księgowość

Firmowa księgowość pod kontrolą!

Które podatki i opłaty wpłaca się na mikrorachunek?

Na indywidualny rachunek podatkowy należy wpłacać zaliczki na PIT i CIT, ryczałt o przychodów ewidencjonowanych, podatek od towarów i usług, a także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, PPE, CIT lub VAT. Wyjątek stanowi tu jednak VAT w imporcie, a także podatek, który przedsiębiorca rozlicza w formie karty podatkowej. Tego typu należności należy przelać na odpowiedni rachunek bankowe urzędu skarbowego.

Od 15 kwietnia 2021 r. za pomocą mikrorachunku należy uregulować również należności z tytułu:

 • podatku od sprzedaży detalicznej,
 • podatku od gier hazardowych,
 • podatku od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml, a także środków spożywczych,
 • daniny solidarnościowej.

Pozostałe podatki, a w tym PCC czy akcyzę należy wpłacać jak dotąd, a zatem na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Z kolei opłaty za mandaty należy przelewać na rachunek wskazany na bloczku mandatowym.

Na jakie konto wpłacić PIT za pracownika?

Zaliczki na podatek dochodowy za pracownika należy wpłacać na rachunek pracodawcy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób zatrudnionych w spółkach. Każdy wspólnik wpłaca zaliczki na PIT na swój indywidualny mikrorachunek. Z kolei podatek VAT oraz inne podatki wynikające z obowiązków płatnika należy wpłacać na mikrorachunek spółki.
Zobacz również: Zaliczka na podatek dochodowy

Czy możliwe jest wpłacenie podatku za inną osobę na jej rachunek podatkowy?

Wiele wątpliwości budzi również kwestia, kto może wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Administracji Skarbowej, przelewy mogą być realizowane przez:

 • małżonka, a także zstępnych i wstępnych podatnika – bez żadnych limitów kwotowych,
 • właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeśli w ten sposób zabezpieczony został dany podatek,
 • osobę trzecią – o ile jednak kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Czy można mieć dwa mikrorachunki podatkowe?

Zdarza się, że podatnik w tym samym czasie osiąga dochody z tytułu najmu prywatnego oraz działalności gospodarczej. Jak opłacić podatek w takiej sytuacji? Zgodnie ze stanowiskiem KAS należy wygenerować tylko jeden numer mikrorachunku, w którym identyfikatorem będzie NIP. Tam powinny wpływać zarówno zaliczki na PIT, jak i podatek od przychodów z najmu.

Przelew na niewłaściwy numer rachunku – co zrobić w takiej sytuacji?

Niekiedy, np. w wyniku pomyłki, zapłata podatku może być zrealizowana na inny niż Twój mikrorachunek podatkowy. Jeśli tak się stanie, zgłoś się osobiście do urzędu skarbowego w celu wyjaśnienia tej sytuacji. W przeciwnym razie otrzymasz ponaglenie o zaleganiu z podatkiem. Gdy wpłata zostanie zaksięgowana na koncie innego podatnika, pracownik urzędu może z kolei skorygować pomyłkę.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *