Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak wspierać kulturę zaangażowania w firmie? 

Pobierz poradnik dla specjalistów HR... i nie tylko

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Exit Interview

Czym jest exit interview?

Exit Interview, czyli wywiad pożegnalny, to proces przeprowadzany przez dział HR lub bezpośredniego przełożonego z pracownikiem, który opuszcza organizację. Celem tego procesu jest zebranie informacji na temat doświadczeń pracownika w firmie, jego opinii na temat środowiska pracy, kultury organizacyjnej, zarządzania i innych aspektów związanych z miejscem pracy.

Exit interview może obejmować różne tematy, takie jak:

Powody odejścia: Dlaczego pracownik zdecydował się opuścić organizację? Czy to z powodu nowej oferty pracy, niezadowolenia z obecnej roli, problemów z zarządzaniem, czy innych powodów?

Doświadczenia pracownika: Jak pracownik ocenia swoje doświadczenia w firmie? Czy czuł się ceniony? Jak ocenia swoje relacje z kolegami i przełożonymi?

Opinie na temat kultury organizacyjnej i zarządzania: Jak pracownik ocenia kulturę firmy? Czy są jakieś aspekty zarządzania, które według niego wymagają poprawy?

Sugestie i rekomendacje: Czy pracownik ma jakieś sugestie lub rekomendacje, które mogą pomóc firmie poprawić środowisko pracy, procesy czy zarządzanie?

Informacje zebrane podczas exit interview mogą dostarczyć cennych wskazówek na temat tego, co organizacja robi dobrze, a co mogłaby poprawić. Mogą one również pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów, które mogą prowadzić do utraty innych pracowników, a także w generowaniu pomysłów na poprawę satysfakcji i zaangażowania pracowników.