Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Czy Twoja firma jest gotowa na KSeF? 

Pobierz poradnik i przygotuj się!

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Faktura ustrukturyzowana 

Faktura ustrukturyzowana jest rodzajem faktury elektronicznej, która jest specjalnie skonstruowana, aby ułatwić automatyczne przetwarzanie danych. Różni się ona od tradycyjnej faktury papierowej lub faktury elektronicznej w formacie PDF, ponieważ zawiera ona dane w formie elektronicznej, które są zorganizowane i opisane w sposób umożliwiający ich łatwe odczytanie przez programy komputerowe. Jednym z celów wprowadzenia nowego standardu jest dalsze uszczelnienie systemu podatkowego i znacznie większe możliwości szybkiego wykrywania nadużyć podatkowych. 

Faktura ustrukturyzowana została dokładnie określona w art. 2 pkt. 32a ustawy o VAT. Przepis ten definiuje ją jako fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, wraz z przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie. Oznacza to, że fakturę ustrukturyzowaną można wystawić wyłącznie za pośrednictwem KSeF. Faktura może zostać wygenerowana w dowolnym programie księgowym, ale jeżeli będzie wysłana z pominięciem KSeF, wówczas dla fiskusa nie będzie dokumentem spełniającym kryteria ustawowe. Tym samym nie będzie podstawą do przeprowadzenia rozliczeń księgowych.  

Faktura ustrukturyzowana ma ściśle określony format: plik xml. Faktura ustrukturyzowana zawiera dane takie jak nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numer faktury, datę wystawienia, kwotę i rodzaj transakcji. Ustrukturyzowanie danych w formacie xml powoduje, że mogą one być później przetwarzane w sposób automatyczny.