Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

E-book: Wszystko o e-fakturach

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Księgowość uproszczona

Co to jest księgowość uproszczona?

Mali podatnicy działający na terenie Polski mają możliwość wyboru uproszczonej metody księgowości. Przywilej ten dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osób fizycznych – jawnychcywilnych i partnerskich. Przez małego podatnika należy rozumieć podmiot, który w ciągu roku uzyskuje przychody mniejsze niż równowartość 2 mln euro. Firmy o wyższych obrotach muszą prowadzić pełną księgowość.

Co do zasady podatnik może wybrać metodę prowadzenia uproszczonej księgowości: Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Niektóre firmy z racji charakteru wykonywanej działalności mogą też skorzystać z trzeciej opcji księgowości uproszczonej – Karty podatkowej. Stosowanie karty podatkowej zawiera jednak szereg obostrzeń, dlatego nie można uznać tej metody za ogólnie dostępną dla wszystkich małych podatników.

Uproszczona księgowość pozwala ewidencjonować zdarzenia gospodarcze podatników tak, by mogli oni w sposób prawidłowy i rzetelny, czyli zgodny z obowiązującymi przepisami obliczyć należne państwu daniny – przede wszystkim podatek dochodowy PIT. Jak wiadomo, nie każda mała firma jest czynnym podatnikiem VAT – jeśli nim jest, prowadzi równolegle ewidencję zakupów i sprzedaży na użytek rozliczania VAT.

Księgowość uproszczona pozwala mniejszym firmom spełnić obowiązki wynikające z przepisów przy relatywnie niskich kosztach – w odróżnieniu od bardziej kosztownego prowadzenia skomplikowanego systemu pełnej księgowości. Powszechną praktyką jest przekazywanie procesów obsługi księgowej biurom rachunkowym, czyli podmiotom zewnętrznym posiadającym odpowiednie kompetencje, doświadczenia, narzędzia i know-how. W takiej sytuacji biuro działa w imieniu podatnika i na mocy udzielonego przez niego pełnomocnictwa prowadzić księgowość. Zaletą takiego rozwiązania jest przeniesienie odpowiedzialności za sprawy księgowe oraz rozliczenia podatkowe na biuro, które ma wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Podatnik w dużej mierze chroni się przed błędami, jakie mógłby popełnić prowadząc księgowość samodzielnie. Drugą korzyścią jest oddanie na zewnątrz procesów biznesowych, które są czystym kosztem i nie przyczyniają się do generowania przychodów. W ten sposób właściciel małej firmy, w której liczy się każdy etat, może bardziej poświęcić się tej działalności przynoszącej firmie przychody.

Dowiedz się więcej o różnych formach księgowości uproszczonej: