Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Transformacja cyfrowa w polskich firmach - Raport

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Luka w VAT

Co to jest luka w VAT?

Luka w VAT to kwota utraconych wpływów z podatku VAT, które budżet państwa powinien otrzymać na podstawie oszacowanej tzw. bazy podatkowej. Baza podatkowa określa poziom zobowiązań podatkowych przedsiębiorców. W przypadku gdy faktyczna zapłata jest mniejsza, niż to wynika z szacunków, powstaje luka w VAT. Jej przyczyną jest uchylanie się przez przedsiębiorców od zapłaty podatku, unikanie opodatkowania czy też – co ma największy wpływ na skalę luki – przestępstwa skarbowe zmierzające do wyłudzania podatku na dużą skalę.

Ponieważ podatek od towarów i usług (VAT) stanowi najważniejsze źródło dochodów budżetu państw, niwelowanie luki w VAT należy do kluczowych zadań rządów w krajach UE, także polskiego, który na tym polu odnotowuje spore sukcesy. We wrześniu 2019 r. Komisja Europejska uznała, że Polska jest drugim w UE krajem (zaraz za Maltą), który najskuteczniej niweluje uszczuplenia w podatku VAT w całej Unii. W 2017 r. luka w VAT zmniejszyła się o ponad 6 punktów procentowych (do 13,7%, kwotowo z ponad 33 mld zł w 2016 r. do 24,5 mld zł w 2017 r.). Wcześniej, w latach 2013–2017 lukę redukowano o 13 punktów procentowych. Co więcej, z wyliczeń CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) za 2018 r. wynika, że Polska nadal utrzymuje dobrą dynamikę w walce z wyłudzeniami VAT, gdyż w 2018 r. zniwelowano lukę o kolejne 4 punkty procentowe – do 9,5%.

Tak dobre rezultaty były możliwe dzięki realizacji kompleksowego programu uszczelniania systemu podatkowego, który polega m.in. na zmianie przepisów, wdrażaniu przez organy skarbowe rozwiązań teleinformatycznych oraz modyfikacji modelu, w jakim działa fiskus.

Przeczytaj więcej o uszczelnianiu systemu podatkowego.