Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak wspierać kulturę zaangażowania w firmie? 

Pobierz poradnik dla specjalistów HR... i nie tylko

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

MBO (Management by Objectives)

Co to jest MBO (Management by Objectives)?

MBO (Management by Objectives) to metoda zarządzania, która polega na określaniu jasnych, mierzalnych celów organizacyjnych w porozumieniu między menedżerami i pracownikami. Koncepcja ta została wprowadzona przez Petera Druckera w 1954 roku w jego książce „The Practice of Management”.

Podstawą MBO jest ustanowienie konkretnych celów (objectives) dla każdego pracownika, zespołu, czy działu w organizacji. Cele te są następnie wykorzystywane jako benchmarki do oceny wydajności i postępów.

Proces MBO zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

Określenie celów: Zarówno menedżerowie, jak i pracownicy współpracują w celu ustalenia celów, które są jasne, mierzalne i osiągalne.

Rozwój planów działania: Po ustaleniu celów, tworzone są plany działania, które określają, jak cele te będą osiągane.

Monitorowanie postępów i wydajności: Przez cały okres, menedżerowie monitorują postępy pracowników i porównują je z ustalonymi celami.

Ocena wydajności i feedback: Na końcu okresu, menedżerowie oceniają wydajność pracowników na podstawie ich postępów w osiąganiu ustalonych celów. Feedback jest następnie dostarczany pracownikom, a proces zaczyna się od nowa dla następnego okresu.

Nagradzanie osiągnięć: Pracownicy, którzy osiągnęli lub przekroczyli swoje cele, są często nagradzani, co może zwiększyć motywację do dalszego doskonalenia.

MBO jest uważane za efektywne narzędzie zarządzania, ponieważ pomaga w skupieniu wysiłków na osiągnięcie celów organizacyjnych, zwiększa motywację pracowników i poprawia komunikację między menedżerami a pracownikami.