Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak wspierać kulturę zaangażowania w firmie? 

Pobierz poradnik dla specjalistów HR... i nie tylko

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Ocena 180/360

Na czym polega ocena 180/360?

Ocena 180 stopni i ocena 360 stopni to metody oceny wydajności, które są używane do oceny pracowników w organizacji. Oba te procesy mają na celu zrozumienie wydajności pracownika z różnych perspektyw.

Ocena 180 stopni

W tym modelu, pracownik jest oceniany przez swojego bezpośredniego przełożonego i sam siebie. Proces ten zazwyczaj obejmuje samoocenę pracownika oraz ocenę przez menedżera. Celem jest zrozumienie, jak pracownik widzi swoją pracę i jak jest postrzegany przez swojego przełożonego. Jest to metoda mniej kompleksowa niż ocena 360 stopni, ale może dostarczyć cennych informacji na temat wydajności pracownika.

Ocena 360 stopni

Ten model oceny jest bardziej kompleksowy i obejmuje feedback od różnych osób w organizacji, które mają do czynienia z pracownikiem. Może to obejmować przełożonych, podwładnych, rówieśników, a nawet klientów. Celem jest uzyskanie pełnego obrazu wydajności pracownika z różnych perspektyw. Ocena 360 stopni jest uważana za bardziej holistyczną i obiektywną, ponieważ nie polega tylko na ocenie jednej osoby.

Obie te metody mają na celu zrozumienie wydajności pracownika, identyfikację obszarów do poprawy i rozwoju, a także ułatwienie efektywnej komunikacji i feedbacku w organizacji. Wybór między oceną 180 stopni a oceną 360 stopni zależy od wielu czynników, w tym od kultury organizacyjnej, celów zarządzania wydajnością i dostępnych zasobów.