Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Quiet quitting

Co to jest Quiet quitting?

Quiet quitting, zwane też cichym odejściem, to sytuacja, gdy pracownik pozostaje na swoim stanowisku, ale stopniowo wycofuje się z pełnej aktywności i zaangażowania w swoje obowiązki. Pracownik taki może nadal pojawiać się w pracy i wykonywać minimalne wymagane zadania, ale przestaje wykazywać inicjatywę, kreatywność czy entuzjazm, które wcześniej wykazywał.

Quiet quitting jest często wynikiem niezadowolenia pracownika, które może wynikać z różnych źródeł, takich jak brak uznania, przeciążenie pracą, konflikty w miejscu pracy, brak możliwości rozwoju, niesprawiedliwe traktowanie, lub brak zgodności między wartościami pracownika a wartościami organizacji.

Na czym polega Quiet quitting?

Quiet quitting może mieć poważne konsekwencje dla organizacji, takie jak spadek produktywności, morale i jakości pracy. Dlatego dla działów HR i menedżerów jest ważne, aby być czujnym na takie sygnały i próbować rozwiązywać problemy pracowników, zanim dojdzie do takiej sytuacji.