Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Czy Twoja firma jest gotowa na KSeF? 

Pobierz poradnik i przygotuj się!

Inne tematy:

Szukaj informacji

Definicja

Samofakturowanie

Czym jest procedura samofakturowania?

Procedura samofakturowania to proces, w którym przedsiębiorca samodzielnie wystawia i przesyła faktury do swoich kontrahentów. W przeciwieństwie do tradycyjnej procedury, w której faktury wystawia sprzedawca, w procedurze samofakturowania to kupujący jest odpowiedzialny za wystawienie i przesłanie faktury. 

Procedura ta jest często stosowana w przypadku kontraktów rządowych lub transakcji między przedsiębiorstwami, gdzie kupujący jest zobowiązany do rozliczania się z fiskusem za zakupione towary lub usługi. W takim przypadku, kupujący jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami prawnymi i przesłanie jej do sprzedawcy oraz do urzędu skarbowego. Do zalet samofakturowania możemy zaliczyć m.in. możliwość szybszego rozliczenia transakcji oraz ściślejszą kontrolę nad wystawianymi fakturami.  

Uwaga! Sprzedawca uprawniający nabywcę do samofakturowania będzie musiał nadać nabywcy to uprawnienie w KSeF. Faktury w ramach tej procedury będą mogły być wystawiane bezpośrednio przez nabywcę oraz przez podmioty uprawnione przez niego do wystawiania faktur w KSeF.