Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Trzy wyzwania technologiczne, przed którymi stoją firmy deweloperskie

Tomasz Mamys

Tomasz Mamys

Lider Zespołu Technicznego wsparcia sprzedaży

Długość czytania:

1 stycznia 2021

Kryzys spowodowany epidemią odcisnął swoje piętno m.in. na firmach deweloperskich. Piętrzące się trudności na rynku pracy, kłopoty z dostawami czy trudności w zdobywaniu finansowania – to część z wyzwań w tym sektorze, które mogą doprowadzić do opóźnień w inwestycjach czy trudności z płynnością finansową. Kryzys odsłonił także pewne uniwersalne wyzwania, przed którymi od dawna stały firmy deweloperskie. Odpowiedzią na wiele z nich mogą być odpowiednio zaimplementowane rozwiązania informatyczne.

Ograniczając się jedynie do obszaru zarządzania finansami i księgowością, możemy wyróżnić trzy najważniejsze obszary:

  1. Duża ilość spółek w grupie, powstających dla kolejnych inwestycji, lokalizacji itp.

W przypadku korzystania z oprogramowania wiąże się to z koniecznością zakładania nowych użytkowników, przenoszenia ustawień, definicji planu kont itp. Korzystając z rozwiązań Symfonii, można dokonać automatyzacji w procesie zakładania kolejnych, nowych spółek w grupie. Dzięki temu, stosując replikację ustawień, parametrów, danych pomiędzy spółkami z grupy, możemy zachować spójność kluczowych elementów we wszystkich firmach z grupy.

Przykładowo: mamy w grupie 10 spółek, dla każdej inwestycji – czy to budowanego osiedla, czy wręcz bloku. Każda inwestycja to jedna spółka, a każda z nich to zbiór parametrów i ustawień, takich jak: plan kont, rejestry VAT, rachunek wyników, bilans, typy dokumentów, słowniki (np. typy kosztów, działy), kartoteka kontrahentów. Dla spójności danych najlepiej, by były one identyczne w każdej z tych spółek. Na przykład: na koncie 405 w każdej firmie widnieją koszty usług projektowych, a na 730 sprzedaż mieszkań, a wszędzie pod numerem 45 wpisano kontrahenta „Alfa”.

Jak wdrożyć system ERP?

By nie robić tego za każdym razem od początku, narażając się dodatkowo na ewentualne błędy, warto skorzystać z możliwości replikacji bazy wzorcowej – spółki matki do kolejnych baz spółek córek –dawnej przez Symfonię ERP. Mówiąc prościej: to jest po prostu łatwa i prosta możliwość robienia kolejnych kopii wzorca spółki, jej danych i ustawień do kolejnych firm. Dzięki naszym rozwiązaniom ten proces jest maksymalnie zautomatyzowany i dzięki temu szybszy i bardziej bezpieczny.

Dzięki takiej replikacji wzorca baz pomiędzy spółkami dane w nich gromadzone możemy wykorzystać do ich analizy w Symfonii ERP Business Intelligence.

  1. Skomplikowane, trudne i żmudne raportowanie, zwłaszcza zbiorcze, wymagające obsługi rozliczeń wewnątrzgrupowych, tzw. transakcji intercompany

Dzięki odpowiedniej konfiguracji tego rodzaju operacje także można obsługiwać błyskawicznie. Większość przedsiębiorstw należących do grup świadczy pomiędzy sobą usługi wzajemne (administracyjne, techniczne, finansowe i handlowe). Mogą one obejmować funkcje związane z zarządzaniem, koordynacją oraz kontrolą dla całej grupy.

Wszystko to należy uwzględniać przy raportowaniu finansowym wraz ze stosownymi wyłączeniami wzajemnych sald i rozrachunków. Ma to na celu „oczyszczenie” raportowania grupy z transakcji zawartych pomiędzy spółkami.

Przykładowo: grupa deweloperska chce stworzyć raport, który pokaże przychody grupy kapitałowej. Nie chce jednak, by w raporcie pojawiały się transakcje wewnętrzne, np. usługi kupione w grupie przez spółkę A od spółki  B. Wtedy taką transakcję wyłączamy z raportu – czy to poprzez typ transakcji, czy poprzez kontrahentów z grupy.

Inny przykład: chcemy pokazać koszty działalności, ale tylko te związane z działalnością deweloperską, czyli bez przychodów z innych źródeł, np. związanych z usługami finansowymi. Wtedy, wybierając typ dokumentu lub określony znacznik, możemy wyłączyć grupę transakcji z raportu.

Kolejny przykład: chcemy przeanalizować wynik firmy, ale bez wybranego projektu, jakby ten projekt się nie odbył. Nie mamy więc ani przychodów, ani kosztów projektu. W Symfonii ERP Business Intelligence można przeanalizować firmę bez dokumentów danego działu, bez przychodów i kosztów danej osoby/handlowca. Oznaczając wybranym wymiarem lub cechą dany dokument i raport można wygenerować dane z wyłączeniem wszystkich tak oznaczonych dokumentów.

  1. Integracja systemu finansowo księgowego z systemem sprzedażowym dla firm deweloperskich (systemem zarządzania i obsługi nieruchomości).

Dzięki narzędziom do integracji do oprogramowania finansowo-księgowego łatwo można zaimportować dokumenty z różnych systemów branżowych. To bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście obsługi JPK_V7. Najczęściej będą to specjalne systemy uwzględniające specyficzne potrzeby branży, co wyklucza (również ze względów ekonomicznych), wdrożenie standardowych systemów sprzedażowo-magazynowych.

Przykładowo, takim narzędziem jest system do sprzedaży mieszkań dla branży deweloperskiej, z harmonogramami, metrażami, wsparciem kontaktów z klientami indywidualnymi. System ten generuje faktury zaliczkowe, faktury VAT czy ewidencję pobieranych wpłat.

Innym przykładem jest system do rozliczania najmu dla zarządców nieruchomości. Dzięki integracji poprzez webAPI dane z tych systemów trafiają do Symfonia ERP Finanse i Księgowość, by, m.in., stworzyć właściwy plik JPK. Web API (ang. Web Application Programming Interfaces) to, innymi słowy, rodzaj sieciowego interfejsu programowania aplikacji, w którym wykorzystuje się architekturę i protokoły sieci web do komunikacji między aplikacjami.

Jak widać, technologia może wspomóc podmioty działające w obszarze deweloperskim w znacznym stopniu. Ułatwienia, które firmy mogą zastosować dzisiaj, w niedalekiej przyszłości mogą zaprocentować zwiększeniem wydajności i rentowności, co jest niezwykle istotne w tak trudnych dla tej branży czasach.

Webinar infor, branża deweloperska

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Badania

Liderzy
Symfonii

Po godzinach

Wybór
redakcji

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik