Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

W jaki sposób chmura pomaga w przestrzeganiu przepisów podatkowych

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

20 września 2023

W ciągu minionych kilku lat nastąpiło wiele zmian w zakresie procedur mających na celu weryfikowanie przestrzegania przepisów prawa podatkowego przez polskich podatników. Do rozwiązań, które mogą pomóc w ich przestrzeganiu, należą m.in. usługi chmurowe, na które decyduje się coraz więcej firm. W jaki sposób chmura może wpłynąć na stosowanie się do przepisów podatkowych?

 

Interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz objaśnienia podatkowe

Prawidłowe określenie obowiązków oraz obciążeń podatkowych ma dla każdego przedsiębiorcy duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa prowadzonej firmy. Już nawet niewielkie rozbieżności w interpretacji przepisów mogą się wiązać z ryzykiem, że nie wywiąże się on z obowiązków. Aby mieć pewność, że przepisy te są dobrze zrozumiane i stosowane, przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o wydanie ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego lub objaśnień podatkowych dotyczących ich stosowania. Objaśnienia i interpretacje wydaje sam Minister Finansów.

 

Kontrola podatkowa – co ma na celu?

Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie, czy dany podmiot nie ma podatkowych zaległości wobec państwa, płaci daniny w odpowiedniej wysokości czy też stosuje odliczenia w prawidłowy sposób. Jej celem jest także uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Może zostać nią objęty każdy przedsiębiorca, a przeprowadzają ją organy podatkowe – m.in. naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, prezydent miasta/burmistrz/wójt czy dyrektor izby skarbowej. W trakcie kontroli kontroler ma prawo zażądać udostępnienia ksiąg, akt oraz innych dokumentów dotyczących postępowania.

 

Chmura a przestrzeganie przepisów podatkowych

Wszelkiego rodzaju firmowe dane przechowywane w chmurze są odpowiednio zabezpieczone i skutecznie chronione przed dostępem osób trzecich. Przetwarzanie w chmurze gwarantuje zgodność z wieloma prawnymi regulacjami. Dostawcy usług chmurowych zapewniają nie tylko zgodność z RODO, ale i ochronę tajemnicy firmy oraz jej intelektualnej własności. Co więcej, w chmurze – np. po integracji z programami księgowymi – gromadzone są dane związane m.in. z kwestiami finansowym i podatkowymi danego przedsiębiorstwa. W razie kontroli odpowiednie organy mają łatwy dostęp do kluczowych informacji na temat tego, czy przedsiębiorca przestrzega przepisów prawa podatkowego – m.in. poprzez weryfikację ksiąg podatkowych. Przedsiębiorca może także lepiej przygotować się do kontroli, pozyskując z chmury odpowiednie dokumenty po otrzymaniu zawiadomienia.

Przeczytaj także: Ewolucja oprogramowania do księgowości. Jak zmieniło się zarządzanie finansami firm? – Symfonia

Zanim dojdzie do wizyty kontrolera, ma on również możliwość naniesienia poprawek w deklaracjach podatkowych – korektę można złożyć do dnia, w którym zapowiedziana jest kontrola. Chmura zapobiega sytuacji, w której przedsiębiorca poszukuje stosownych dokumentów wśród dziesiątek broszur i segregatorów. Wszystkie najważniejsze dokumenty dostępne są od ręki w dowolnym momencie – konieczny jest jedynie dostęp do Internetu.

Przewodnik po KSeF dla biur rachunkowych

Pobierz bezpłatny poradnik o KSeF dla biur rachunkowych

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *