Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak założyć działalność gospodarczą?

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

24 lutego 2024

Zakładanie własnej firmy w Polsce nie wymaga wielu skomplikowanych formalności – zwłaszcza jeśli mowa o jednoosobowej działalności gospodarczej. W jaki sposób krok po kroku zarejestrować działalność, jaką wybrać formę opodatkowania i jak zgłosić się do ubezpieczeń?

 

Wpis do CEIDG bądź KRS

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w celu zarejestrowania firmy, jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Decydując się na jednoosobową działalność gospodarczą bądź spółkę cywilną, należy złożyć formularz CEIDG-1. Jeśli natomiast firma ma mieć postać spółki handlowej, trzeba dokonać wpisu w KRS. Po rejestracji firmy przedsiębiorcy zostają przyznane numery NIP i REGON.

 

Wybór odpowiedniego kodu PKD

Kolejnym ważnym etapem zakładania działalności gospodarczej jest wybór kodu PKD. Polska Klasyfikacja Działalności to system klasyfikacji określający, czym dokładnie zajmuje się dane przedsiębiorstwo i w jakiej działa branży. Kod musi być zgodny z rodzajem świadczonych usług bądź sprzedawanych towarów – zdarza się, że konieczne jest określenie kilku różnych oznaczeń.

 

Określenie formy opodatkowania

W trakcie zakładania własnej firmy w Polsce przyszły przedsiębiorca musi również wybrać formę opodatkowania swojej działalności. Podstawowe metody opodatkowania to:

  • skala podatkowa, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych;
  • podatek liniowy, czyli opodatkowanie według stawki liniowej;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Skala podatkowa to najpopularniejsza metoda opodatkowania działalności w Polsce. W tym przypadku stawka podatku wynosi 12% lub 32%, a kwota wolna od podatku – 30 tysięcy złotych.

W przypadku podatku liniowego dochody opodatkowane są 19%-ową stawką podatku, niezależnie od wysokości dochodu.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności i obejmuje więcej stawek opodatkowania – 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Na ich wysokość wpływa sam rodzaj działalności gospodarczej.

 

Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Podczas zakładania firmy należy pamiętać również o rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przyszły przedsiębiorca musi bowiem zgłosić się jako płatnik składek. Po wypełnieniu wspomnianego już formularza CEIDG-1 druk jest przekazywany bezpośrednio do ZUS-u, a to skutkuje zgłoszeniem płatnika składek na formularzu ZUS ZFA. W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia firmy przedsiębiorca powinien zgłosić się również do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych, wypełniając jeden z druków:

  • ZUS ZUA – gdy chce on podlegać ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  • ZUS ZZA – gdy chce on podlegać tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. w przypadku ulgi na start).

Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego jest dobrowolne.

Przedsiębiorcy, którzy chcą należeć także do czynnych podatników VAT, muszą dodatkowo zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym. W  tym celu należy złożyć w urzędzie dokument VAT-R.

 

Firmowy rachunek w banku, pieczątka i inne formalności

Wszystkie powyższe kroki są niezbędne, aby założyć firmę w Polsce. Po rejestracji działalności i zgłoszeniu do ZUS-u oraz US można zająć się kilkoma dodatkowymi formalnościami – np. otworzyć firmowe konto bankowe. Nie jest ono obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, jednak pozwala na wygodne rozdzielenie firmowych środków od prywatnych wydatków. Do założenia firmowego rachunku w banku zobowiązani są m.in. czynni podatnicy VAT.  Przedsiębiorca może skupić się również na pozyskaniu firmowej pieczątki i poszukiwaniach biura rachunkowego lub oprogramowania księgowego. Symfonia Finanse i Księgowość to dobre rozwiązanie dla firm, które chcą same zarządzać swoją księgowością.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *