Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Czym się różni delegacja od podróży służbowej? Wszystko co musisz wiedzieć o podróżach służbowych

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

20 czerwca 2023

Delegacja i podróż służbowa – dwa pojęcia, które często są mylone, a jednak mają istotne różnice. W świecie pracy, rozumienie tych różnic oraz zasad związanych z podróżami służbowymi jest kluczowe. W tym artykule wyjaśnimy różnice między delegacją a podróżą służbową oraz przybliżymy zagadnienia związane z podróżami służbowymi.

Definicja delegacji i podróży służbowej

Delegacja to sytuacja, w której pracownik zostaje wysłany przez pracodawcę do innego miejsca, niż miejsce stałego wykonywania pracy, w celu realizacji zadań zawodowych. Zazwyczaj obejmuje dłuższy czas, a miejsce delegacji nie musi być związane z siedzibą firmy.

Podróż służbowa natomiast dotyczy krótkotrwałego wyjazdu pracownika w ramach wykonywania obowiązków zawodowych, związana z konkretnymi celami np. spotkania, szkolenia czy konferencje. Miejsce podróży służbowej może być zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jak wspierać kulturę zaangażowania w firmie? 

Pobierz poradnik dla specjalistów HR... i nie tylko

Różnice między delegacją a podróżą służbową

 1. Czas trwania: Delegacja zwykle trwa dłużej niż podróż służbowa. Podróż służbowa często obejmuje jednorazowe wydarzenia, takie jak konferencje czy spotkania biznesowe.
 2. Miejsce: Delegacja może odbywać się w innym mieście lub kraju, niekoniecznie związane z siedzibą firmy. Podróż służbowa jest związana z konkretnym celem i miejscem docelowym.
 3. Cel: Podczas delegacji pracownik realizuje zadania na rzecz firmy w innym miejscu niż zwykle. Podczas podróży służbowej pracownik uczestniczy w spotkaniach, konferencjach czy szkoleniach, które mają na celu rozwijanie kompetencji zawodowych.

Regulacje prawne dotyczące delegacji i podróży służbowych

 1. Regulacje wewnętrzne: Zarówno delegacje, jak i podróże służbowe powinny być uregulowane wewnątrz firmy poprzez umowy o pracę, regulamin pracy czy inne dokumenty.
 2. Prawo pracy: Delegacje i podróże służbowe są również uregulowane przez prawo pracy, które określa zasady i warunki ich przeprowadzania, takie jak czas pracy, odpoczynek czy sposób rozliczenia kosztów.
 3. Przepisy podatkowe: Koszty związane z delegacją i podróżą służbową są częściowo rozliczane przez pracodawcę, a częściowo przez pracownika. Przepisy podatkowe określają, jakie koszty mogą być odliczone od podatku oraz jak rozliczać koszty związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem czy transportem.

Przeczytaj także: Co to jest baza CEIDG?

Koszty i zwroty związane z delegacją i podróżą służbową

 1. Zwrot kosztów dojazdu: pracodawca ma obowiązek zwrócić koszty dojazdu do miejsca delegacji lub podróży służbowej, w oparciu o środki transportu ustalone z pracownikiem.
 2. Diety: w przypadku delegacji i podróży służbowych, pracownikowi przysługuje dieta, której wysokość zależy od czasu spędzonego poza miejscem pracy oraz od kraju, do którego podróżuje.
 3. Zakwaterowanie: pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki zakwaterowania w miejscu delegacji lub podróży służbowej, bądź pokryć koszty noclegu.
 4. Koszty dodatkowe: w zależności od indywidualnych ustaleń, pracodawca może również pokryć inne koszty związane z wyjazdem, takie jak wyżywienie czy bilety na konferencje.

Przygotowanie do delegacji i podróży służbowej

 1. Planowanie: Aby uniknąć nieporozumień, warto dokładnie zaplanować cele i terminy wyjazdu oraz ustalić zakres odpowiedzialności z pracodawcą.
 2. Dokumenty: Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy posiada się wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, paszport, wizy czy bilety.
 3. Ubezpieczenie: W przypadku podróży służbowej za granicę, warto upewnić się, że posiada się odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne i ewentualnie inne ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenie bagażu czy odpowiedzialności cywilnej.
 4. Komunikacja: Ważne jest również ustalenie z pracodawcą sposobu komunikacji podczas wyjazdu, zwłaszcza w przypadku delegacji na dłuższy okres.
 5. Raportowanie: Po zakończeniu delegacji lub podróży służbowej, pracownik powinien sporządzić raport z wyjazdu oraz rozliczyć poniesione koszty zgodnie z ustaleniami z pracodawcą.

Delegacja i podróż służbowa to dwa różne pojęcia, które mają swoje specyficzne cechy i regulacje prawne. Wiedza na temat różnic między nimi oraz zasad związanych z podróżami służbowymi jest kluczowa, aby uniknąć nieporozumień i prawidłowo rozliczyć się z wyjazdu. Przestrzeganie zasad planowania, komunikacji i raportowania pozwoli na sprawne przeprowadzenie wyjazdu oraz osiągnięcie zamierzonych celów. Warto więc dobrze przygotować się do delegacji czy podróży służbowej, zwracając uwagę na szczegóły i jasno określając swoje oczekiwania względem pracodawcy. W ten sposób zarówno pracownik, jak i firma, będą mogli skorzystać z doświadczeń wynikających z podróży służbowych i delegacji, rozwijając swoje kompetencje oraz budując relacje biznesowe.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *