Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Umowa zlecenie na czas nieokreślony – czy jest możliwa?

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

10 lipca 2023

Umowa zlecenie to jedna z popularniejszych form zatrudnienia, zawierana najczęściej ze studentami. Zgodnie z kodeksem cywilnym zawiera się ją jednorazowo na określony czas, do momentu wykonania konkretnego zlecenia. Istnieją jednak przypadki, w których zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia jest możliwe na czas nieokreślony.

Umowa zlecenie – cechy charakterystyczne

Umową zlecenie nazywamy umowę cywilnoprawną zawieraną pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Pierwszy z nich zobowiązany jest do wykonania konkretnej czynności w zamian za minimalną stawkę godzinową. W przypadku tego rodzaju umowy nie ma jednak możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego czy zasiłku macierzyńskiego. Osoba wykonująca zlecenie może jednak działać w wybranym przez siebie miejscu i czasie, a jej działania nie podlegają kontroli zleceniodawcy. Ma ona również prawo powierzyć swoje obowiązki osobie trzeciej, np. w nagłej sytuacji. Po zawarciu umowy zlecenie zleceniobiorca opłaca jedynie dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – koszty pozostałych składek, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pokrywa osoba zlecająca wykonanie danej czynności.

Symfonia R2Płatnik

Przejrzysty i prosty w obsłudze program do kompleksowej obsługi zatrudnienia w firmie

Umowa zlecenie na czas nieokreślony – na czym polega i kiedy jest możliwa?

Zawarcie umowy zlecenie na czas nieokreślony jest możliwe w sytuacji, gdy zleceniobiorca otrzymuje regularne zlecenia od tego samego przedsiębiorcy. W tego rodzaju umowie wciąż jednak nie mogą widnieć zapisy dot. miejsca czy godzin wykonywania zlecenia lub przestrzegania ścisłych poleceń pracodawcy – nie można bowiem mylić jej z umową o pracę. Zawarcie umowy zlecenie na czas nieokreślony jest zgodne z prawem.

Zwykła umowa zlecenie a umowa zlecenie na czas nieokreślony – różnice

Pomiędzy standardową umową zlecenie a umową zlecenie na czas nieokreślony występuje jedna, podstawowa różnica. Jeżeli wykonywana przez zleceniobiorcę czynność nie ma charakteru powtarzalnego, mówimy o zwykłej umowie zlecenie. Jeśli jednak konkretna czynność ma być wykonywana systematycznie, możliwe jest podpisanie tego rodzaju umowy na czas nieokreślony.

Przeczytaj także: Całkowity koszt zatrudnienia pracownika – co wchodzi w skład kosztów pracodawcy?

Zawieranie i rozwiązywanie umowy zlecenia na czas nieokreślony

Umowa zlecenie na czas nieokreślony może zostać zawarta i rozwiązana w dowolnym momencie – podobnie jak klasyczna umowa zlecenie. Nie ma również konieczności określania powodu, dla którego ją rozwiązano, ani ustalania okresu wypowiedzenia. Zleceniodawca może wydać zaświadczenie o wykonaniu zlecenia na prośbę zleceniobiorcy, jednak nie ma takiego obowiązku.

Kiedy umowa zlecenie na czas nieokreślony staje się umową o pracę?

Jeżeli w umowie widnieją zapisy o wykonywaniu zlecenia w konkretnym czasie czy wyłącznie przez daną osobę, mówimy już o umowie o pracę – nawet jeżeli obydwu stronom zależało na zawarciu umowy zlecenie na czas nieokreślony. Podpisując konkretny dokument, warto więc dokładnie czytać każdy jej punkt, aby mieć pewność, jakiego rodzaju umowę zawieramy.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *