Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak przejść proces cyfryzacji działu HR?

Elżbieta Czaplicka

Elżbieta Czaplicka

Długość czytania:

2 maja 2019

Nowoczesne mobilne rozwiązania ułatwiają wykonywanie codziennych – często żmudnych – zadań, pozostawiając pracownikom działu kadr i HR więcej czasu na pracę kreatywną.

Według danych Deloitte ponad połowa firm modernizuje oprogramowanie w obszarze HR, aby dać pracownikom więcej możliwości samodzielnego korzystania z mobilnych narzędzi. [tweet]Co trzecia firma już korzysta z nowoczesnych rozwiązań, takich jak aplikacje oparte na sztucznej inteligencji.[/tweet] Na świecie wyraźnie rysuje się trend SMAC, którego nazwa pochodzi od słów Social, Mobile, Analytics i Cloud. W tym duchu powstała m.in. aplikacja Symfonia HRcloud, której zadaniem jest zwiększenie efektywności pracy działów HR.

 

Organizacje, które sięgają po technologie SMAC, efektywniej funkcjonują w cyfrowym świecie – i dotyczy to także działów HR. Najważniejszym rezultatem wdrażania nowych technologii jest wzrost produktywności i redukcja kosztów, ale patrząc na różne historie wdrożeń możemy stwierdzić, że korzyści jest znacznie więcej – od większego zaangażowania pracowników, przez odciążenie działów HR dzięki ułatwieniu uciążliwych i powtarzalnych operacji, po większy prestiż pracodawcy wynikający z udostępniania pracownikom wygodnych w obsłudze narzędzi. W jakich obszarach technologie oszczędzają czas i przynoszą najwięcej korzyści?

Kilkadziesiąt godzin pracy w kilkadziesiąt sekund

Współczesne technologie pozwalają udostępniać użytkownikom elastyczne środowiska do analizowania danych. Aplikacje mogą nie tylko analizować nieustrukturyzowane dane, ale także uczą się. W rezultacie dział HR może w ciągu kilkudziesięciu sekund poddać weryfikacji stos CV, co odpowiada dziennej pracy kilkunastu osób.

Cyfrowy asystent redukuje wizyty w kadrach

Jednym z wyraźnych trendów w HR jest wdrażanie rozwiązań, z których mogą korzystać sami pracownicy, przejmując odpowiedzialność za część procesów realizowanych w obszarze HR. Rozwiązania te pełnią rolę cyfrowych asystentów lub platform wymiany danych między pracownikami a HR, np. w zakresie wypełniania wniosków urlopowych, pobierania różnego rodzaju dokumentów lub po prostu pozyskiwania informacji dostępnych w dziale kadr. Zaangażowanie pracowników w system HR pozwala ograniczyć czas poświęcany na udzielanie informacji. Dodatkową korzyścią jest oszczędność związana zarówno z wprowadzaniem danych (np. wnioski urlopowe zaakceptowane przez przełożonych znajdują się od razu w systemie bez udziału pracownika działu kadr), jak i z ich przetwarzaniem (pracownik po autoryzacji w systemie może samodzielnie pobrać potrzebne mu dokumenty, materiały czy informacje – bez angażowania w to działu kadr). Ponadto dostęp do wszystkich danych kadrowo-płacowych w chmurze pozwala pracownikom działu kadr obsługiwać procesy niezależnie od miejsca i czasu.

Wsparcie pracy zdalnej

Jednym z popularniejszych trendów jest umożliwianie pracownikom pracy zdalnej. Nie byłaby ona w pełni możliwa bez rozwiązań mobilnych pozwalających na zdalne współdzielenie dokumentów, przesyłanie informacji i komunikowanie się.

Przyszłość technologii w HR – jakie inne trendy widać w tym obszarze?

  • chatboty – są coraz bardziej popularnym narzędziem wspierającym rekrutację na pierwszych etapach selekcji kandydatów. Pozwalają zebrać na temat potencjalnych pracowników dodatkowe informacje i przedstawiają je w formie uporządkowanych danych, które można poddać dalszej analizie;
  • platformy komunikacyjne – ich celem jest nie tylko komunikacja między pracownikami, ale także umożliwienie zdalnego uczestnictwa w procesach biznesowych, usprawnienie obiegu informacji i dokumentów oraz wsparcie w zarządzaniu wiedzą w organizacji;
  • ocena nagrań wideo – sztuczna inteligencja na podstawie nagrań z rozmów kwalifikacyjnych ocenia osobowość kandydata;
  • wirtualna/ rozszerzona rzeczywistość – umożliwia prowadzenie symulacji lub gier sytuacyjnych, np. spotkania z klientem, pracy w zespole. Narzędzia te stanowią dodatkowy element weryfikacji kandydatów (w procesach asessment center i rekrutacyjnych) lub są wykorzystywane do rozwoju pracowników;
  • prognozowanie – za pomocą modeli predykcyjnych można przewidywać, kiedy rośnie prawdopodobieństwo, że pracownik może opuścić firmę. Te same technologie służą już dziś do typowania potencjalnych kandydatów do pracy na podstawie analizy ich aktywności w sieci – opcja bardzo przydatna w branżach, w których trudno o wykwalifikowaną kadrę.

PPK w małych firmach

Nowe technologie od Symfonii dla HR

Symfonia HRcloud to nowoczesne, mobilne i szybkie rozwiązanie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi. Dzięki chmurze jest ono dostępne dla wszystkich pracowników i nie wymaga dodatkowej infrastruktury technicznej – aplikację można obsługiwać na dowolnym urządzeniu. Symfonia HRcloud poprawia efektywność zarządzania procesami w takich obszarach, jak: wnioski urlopowe, wnioski pracownicze, informacje o nieobecnościach i delegacjach, udostępnianie dokumentów z działu kadr (np. regulaminy, polityki, zalecenia itp.). Aplikacja daje też możliwość komunikacji ze współpracownikami dzięki książce kontaktowej.

Urlopy bieżące i zaległe Co można, a czego nie wolno

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik