Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

JPK_V7: Jak zadbać o poprawność danych w pliku?

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych

Długość czytania:

16 listopada 2020

JPK_V7 jest dokumentem wytwarzanym za pomocą komputera i przekazywanym w postaci elektronicznej. Podatnik musi zatem dysponować aktualnym – czyli dostosowanym do obsługi JPK_V7 – oprogramowaniem finansowo-księgowym, aby terminowo zrealizować rozliczenia podatkowe. Program musi mieć zdolność zgromadzenia wszystkich potrzebnych informacji i poprawnego zestawienia deklaracji JPK_V7. Czy jednak istnieją narzędzia do sprawdzenia, czy wygenerowany plik JPK_V7 zawiera poprawne dane? Podpowiadamy w poniższym materiale.

Co jest JPK_V7?

JPK_V7 jest nową deklaracją podatkową, w której należy wykazać:

  • dane z rejestru sprzedaży VAT,
  • realizację sprzedaży towarów wrażliwych,
  • wykorzystanie w sprzedaży metody split payment,
  • wykorzystanie metody kasowej do ewidencji zakupów.

Podatnik w JPK_V7 ma obowiązek wykazać realizację sprzedaży określonych towarów lub usług będących pod wnikliwą obserwacją fiskusa. Do takich zalicza się np. napoje alkoholowe: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie lub urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Jest obecnie 13 takich grup towarów wrażliwych, których sprzedaż przez podatnika rodzi określone konsekwencje sprawozdawcze.

Symfonia ERP Handel gotowy na JPK V7

Przepisy nakładają również obowiązek wskazania w JPK_VAT transakcji, do których podatnik zastosował specjalne procedury podatkowe, realizując sprzedaż, np. transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (oznaczenie „MPP”) czy świadczenie usług turystycznych opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy  (oznaczenie „MR_T”), albo sprzedaż w warunkach istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy (oznaczenie „TP”). Obecnie istnieje 13 takich specjalnych procedur, których użycie przez podatnika rodzi określone konsekwencje sprawozdawcze w pliku JPK_V7.

Jak fiskus sprawdza poprawność JPK_V7?

Kontrola przekazywanych przez podatników danych w coraz większym zakresie realizowana jest automatycznie przez rozwijane przez KAS algorytmy komputerowe. Aby usprawnić działanie tych procesów, niezbędna jest bardzo wysoka jakość danych, z którymi na bieżąco pracuje KAS. Zapewne z tego powodu, poza zwiększeniem zakresu informacji, nowe przepisy znacznie zaostrzają wymogi odnośnie do jakości danych w przekazywanych plikach. Nowością jest automatyczne nałożenie kary 500 zł za każdy błąd w danych wskazany przez administrację podatkową po analizie zawartości JPK_V7, który nie zostanie poprawiony w terminie 14 dni w trybie złożenia korekty.

Przy procesowym przetwarzaniu danych w cyklu: sprzedaż – ewidencja – deklaracja, oczekiwaną wysoką jakość produktu finalnego jakim jest zawartość pliku JPK_V7 można uzyskać jedynie zapewniając swobodny przepływ poprawnych merytorycznie informacji z miejsca, gdzie powstają (program do obsługi sprzedaży) do miejsca, w którym są przetwarzane i zamieszczane na deklaracji (program finansowo-księgowy). . Podatnik musi więc zadbać o prawidłowe oznaczanie wymaganych informacji nie tylko w rejestrach VAT, ale znacznie wcześniej, u źródła, czyli w programie sprzedażowym.

Czy program księgowy wystarczy do obsługi JPK_V7?

Do poprawnego przygotowania i terminowego zrealizowania nowych obowiązków prawnych niezbędne będzie dostosowanie używanego przez podatnika oprogramowania, zarówno tego służącego do zestawienia deklaracji JPK_V7 oraz tego do obsługi sprzedaży gromadzącego detaliczne dane o sprzedaży. Niezbędne jest przy tym zadbanie o jakość połączenia między tymi programami. Nie może to być „połączenie ludzkie”, czyli ręczne przepisywanie danych, bo takie działanie rodzi dodatkowe ryzyko popełnienia błędów i braku spójności danych. Dopiero sprawne połączenie programu do obsługi sprzedaży z programem prowadzenia rejestrów VAT, jakim jest program finansowo-księgowy, umożliwi przesyłanie wysokiej jakości danych o sprzedaży niezbędnych do zestawienia deklaracji JPK_V7. Podatnik powinien zadbać o przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania w takim czasie, aby móc sprostać ustawowym terminom gromadzenia potrzebnych danych, a następnie zestawienia nowej deklaracji, tj. od 1 lipca dla pozostałych podatników.

Jak weryfikować poprawność danych w JPK_V7?

Idealnym rozwiązaniem jest sprawdzanie danych pochodzących z jednolitego pliku kontrolnego przed wysłaniem ich na bramkę Ministerstwa Finansów. Idealnym do tego rozwiązaniem jest Symfonia e-Audytor, który porównuje dane zawarte w plikach JPK_V7 z części ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Dodatkowo weryfikuje poprawność informacji zawartych w plikach JPK (Faktury, Księgi Rachunkowe, Wyciągi Bankowe, Magazyny, Prosta Książka Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów) oraz wskazuje pomyłki i błędy. Dzięki temu, że Symfonia e-Audytor przetwarza plik JPK z formatu .xmlw postać czytelną i jasną dla każdego, można w łatwiejszy sposób sprawdzić jakie dane są zawarte w JPK.

Korzystając z rozwiązania Symfonia e-Audytor można w prosty sposób dokonać podstawowego przeglądu pliku JPK pod kątem technicznym oraz merytorycznym do comiesięcznej wysyłki do Ministerstwa Finansów, dzięki testom sprawdzającym przygotowanym przez ekspertów Symfonii oraz PwC. Za jego pomocą można zaimportować deklarację JPK_V7 (miesięczną i kwartalną) wraz ze sprawdzeniem technicznym. Narzędzie pozwala także na pełen podgląd danych zawartych w plikach w części ewidencyjnej i deklaracyjnej oraz na sprawdzenie pliku JPK_V7, poprzez specjalne testy weryfikujące, (m.in. wyszukiwanie w rejestrze VAT sprzedaży o tym samym numerze dokumentu lub rozpoznanie faktury w rejestrze po dacie jej otrzymania). Dodatkowo można też wykonać jeszcze bardziej kontrolować swoje rozliczenia VAT dzięki dodatkowym testom krzyżowo sprawdzającym dane z JPK_VAT z innymi plikami.

 

JPK_V7 w biurze rachunkowym: jak się przygotować?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Strategia biznesowa firmy krok po kroku – przewodnik dla przedsiębiorców

Strategia biznesowa firmy krok po kroku – przewodnik dla przedsiębiorców

Jak stworzyć strategię biznesową, która pomoże Ci przetrwać trudne czasy, takie jak wybuch epidemii koronawirusa (COVID-19) lub okres przejściowy? Jak osiągnąć swoje cele? Najważniejsze, by nie panikować i mieć plan. Przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać wskazówki dotyczące tworzenia strategii biznesowej.

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Wciąż jeszcze w wielu organizacjach składa się wnioski urlopowe w formie papierowej do swojego kierownika, który następnie przekazuje wniosek do dział kadr. Organizacje, które przeszły przynajmniej częściową transformację cyfrową, wdrożyły obsługę wniosków za pomocą poczty e-mail. Nawet jednak ta druga metoda nie jest w pełni optymalna pod kątem szybkości i odciążenia działu kadr od zbędnych czynności administracyjnych.

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Obieg dokumentów ma na celu uprościć przepływ informacji krążących po firmie. Pozwala zaoszczędzić czas, przypisać koszty do właściwego projektu i miejsca w organizacji, ocenić potencjał przepływu pieniędzy (tzw. cashflow), ale też monitorować procesy przepływu informacji. Jak przepływ dokumentów wygląda w praktyce? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym materiale.

Powiązane kategorie

Lidery
innowacji

Technologia
dzisiaj

Technologia
jutra

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik